Krakerud kraftverk

Vattennivå: +117.32 m

Senast uppdaterad: 21-05-2024

Vatten­nivån vid Krakerud mäts vid vatten­kraft­verket och visas enligt den rådande vatten­domen.

Läs om höjdsystem

Henrik von Klopp

Foto: Henrik von Klopp

Klarälven
117.33
117.33
117.33
117.35
117.33
117.33
117.32
15-05-2024, 16-05-2024, 17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024
+ m
Datum
Klarälven
323.18
329.98
328.00
310.01
285.65
279.35
266.29
15-05-2024, 16-05-2024, 17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024
m³/s
Datum

Krakeruds kraftverk är ett kraftverk i Klarälven, 1,5 kilometer nedströms Uvåns inflöde vid Råda.

Kapacitet: 22 MW

Normal årsproduktion: 126,4 GWh