Knons kraftverk

Vattennivå: +217.03 m

Uppdaterad: 25-02-2021


Vattennivån vid Knon mäts vid vattenkraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Knon
216.97
216.98
216.97
216.97
216.97
217.00
217.03
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m
Datum

Knons kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 29,7 m

Kapacitet: 6 MW

Normal årsproduktion: 24 GWh