Knons kraftverk

Vattennivå: +217.09 m

Uppdaterad: 01-12-2020


Vattennivån vid Knon mäts vid vattenkraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Knon
217.07
217.07
217.08
217.09
217.09
217.09
217.09
25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020
m
Datum

Knons kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 29,7 m

Kapacitet: 6 MW

Normal årsproduktion: 24 GWh