Knons kraftverk

Vattennivå: +217.06 m

Uppdaterad: 30-01-2023


Vattennivån vid Knon mäts vid vattenkraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Knons vattenkraftverk i Klarälven
Knon
217.04
217.05
217.06
217.07
217.08
217.07
217.06
24-01-2023, 25-01-2023, 26-01-2023, 27-01-2023, 28-01-2023, 29-01-2023, 30-01-2023
m
Datum

Knons kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 29,7 m

Kapacitet: 6 MW

Normal årsproduktion: 24 GWh