Knons kraftverk

Vattennivå: +216.68 m

Senast uppdaterad: 23-05-2024

Vattennivån vid Knon mäts vid vattenkraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Knons vattenkraftverk i Klarälven
Knon
216.80
216.77
216.72
216.69
216.65
216.65
216.68
17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024, 23-05-2024
m
Datum

Knons kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 29,7 m

Kapacitet: 6 MW

Normal årsproduktion: 24 GWh