Knons kraftverk

Vattennivå: +214.85 m

Uppdaterad: 20-05-2022


Vattennivån vid Knon mäts vid vattenkraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Knons vattenkraftverk i Klarälven
Knon
214.85
214.85
214.86
214.85
214.85
214.85
214.85
14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022, 19-05-2022, 20-05-2022
m
Datum

Knons kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 29,7 m

Kapacitet: 6 MW

Normal årsproduktion: 24 GWh