Eggsjöns kraftverk

Vattennivå: +438.50 m

Uppdaterad: 30-03-2020


Vattennivån vid Eggsjön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Eggsjöns vattenkraftverk i Klarälven

Eggsjön
438.87
438.79
438.70
438.62
439.02
438.43
438.35
438.32
438.33
438.35
438.36
438.36
438.37
438.38
438.40
438.41
438.42
438.42
438.43
438.43
438.44
438.45
438.45
438.46
438.46
438.47
438.48
438.50
438.50
02-03-2020, 03-03-2020, 04-03-2020, 05-03-2020, 06-03-2020, 07-03-2020, 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020, 12-03-2020, 13-03-2020, 14-03-2020, 15-03-2020, 16-03-2020, 17-03-2020, 18-03-2020, 19-03-2020, 20-03-2020, 21-03-2020, 22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020
m
Datum

Eggsjöns kraftverk ligger i Tåsan i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1957. Fortum äger 40 % av kraftverket.

Fallhöjd: 17,7 m

Kapacitet: 0,6 MW

Normal årsproduktion: 0,5 GWh