Eggsjöns kraftverk

Vattennivå: +439.46 m

Uppdaterad: 10-07-2020


Vattennivån vid Eggsjön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Eggsjöns vattenkraftverk i Klarälven

Eggsjön
439.39
439.41
439.43
439.44
439.45
439.46
439.46
04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020
m
Datum

Eggsjöns kraftverk ligger i Tåsan i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1957. Fortum äger 40 % av kraftverket.

Fallhöjd: 17,7 m

Kapacitet: 0,6 MW

Normal årsproduktion: 0,5 GWh