Eggsjöns kraftverk

Vattennivå: +438.25 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Eggsjön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Eggsjön
438.12
438.15
438.17
438.20
438.22
438.23
438.25
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m
Datum

Eggsjöns kraftverk ligger i Tåsan i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1957. Fortum äger 40 % av kraftverket.

Fallhöjd: 17,7 m

Kapacitet: 0,6 MW

Normal årsproduktion: 0,5 GWh