Eggsjöns kraftverk

Vattennivå: +439.64 m

Uppdaterad: 01-12-2020


Vattennivån vid Eggsjön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Eggsjön
440.07
440.02
439.95
439.88
439.79
439.72
439.64
25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020
m
Datum

Eggsjöns kraftverk ligger i Tåsan i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1957. Fortum äger 40 % av kraftverket.

Fallhöjd: 17,7 m

Kapacitet: 0,6 MW

Normal årsproduktion: 0,5 GWh