Eggsjöns kraftverk

Vattennivå: +439.91 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Eggsjön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Eggsjön
439.90
439.89
439.89
439.90
439.93
439.93
439.91
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Eggsjöns kraftverk ligger i Tåsan i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1957. Fortum äger 40 % av kraftverket.

Fallhöjd: 17,7 m

Kapacitet: 0,6 MW

Normal årsproduktion: 0,5 GWh