Eggsjöns kraftverk

Vattennivå: +439.01 m

Senast uppdaterad: 22-05-2024

Vattennivån vid Eggsjön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Eggsjöns vattenkraftverk i Klarälven
Eggsjön
438.76
438.81
438.86
438.90
438.92
438.97
439.01
16-05-2024, 17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024
m
Datum

Eggsjöns kraftverk ligger i Tåsan i Torsby kommun. Kraftverket togs i drift 1957. Fortum äger 40 % av kraftverket.

Fallhöjd: 17,7 m

Kapacitet: 0,6 MW

Normal årsproduktion: 0,5 GWh