Anjans kraftverk

Vattennivå: +415.19 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Anjan mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Anjan
415.01
415.04
415.07
415.10
415.13
415.16
415.19
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m
Datum

Anjans kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 40 m

Kapacitet: 25 MW

Normal årsproduktion: 44 GWh