Anjans kraftverk

Vattennivå: +416.19 m

Uppdaterad: 25-02-2021


Vattennivån vid Anjan mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Anjan
416.38
416.40
416.35
416.17
416.08
416.14
416.19
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m
Datum

Anjans kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 40 m

Kapacitet: 25 MW

Normal årsproduktion: 44 GWh