Anjans kraftverk

Vattennivå: +420.61 m

Senast uppdaterad: 22-05-2024

Vattennivån vid Anjan mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Allmän bild
Anjan
419.80
419.98
420.16
420.32
420.46
420.54
420.61
16-05-2024, 17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024
m
Datum

Anjans kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 40 m

Kapacitet: 25 MW

Normal årsproduktion: 44 GWh