Anjans kraftverk

Vattennivå: +422.19 m

Uppdaterad: 23-09-2022


Vattennivån vid Anjan mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Anjan
422.24
422.28
422.34
422.32
422.33
422.25
422.19
17-09-2022, 18-09-2022, 19-09-2022, 20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022
m
Datum

Anjans kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 40 m

Kapacitet: 25 MW

Normal årsproduktion: 44 GWh