Anjans kraftverk

Vattennivå: +419.27 m

Uppdaterad: 18-05-2022


Vattennivån vid Anjan mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Anjan
418.53
418.64
418.87
419.09
419.24
419.24
419.27
12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022
m
Datum

Anjans kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 40 m

Kapacitet: 25 MW

Normal årsproduktion: 44 GWh