Gullspångs kraftverk

Vattennivå: +68.91 m

Senast uppdaterad: 23-02-2024

Vattennivån vid Gullspångs kraftverk mäts i sjön uppströms kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Gullspångs vattenkraftverk
Skagern
68.80
68.88
68.92
68.89
68.85
68.86
68.91
17-02-2024, 18-02-2024, 19-02-2024, 20-02-2024, 21-02-2024, 22-02-2024, 23-02-2024
m
Datum

Gullspångs kraftverk ligger mitt i kommunen med samma namn, längs Gullspångsälven. Kraftverket togs i drift redan 1906 och var ett enormt byggnadsprojekt på sin tid. 

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 97,8 GWh