Gullspångs kraftverk

Vattennivå: +68.68 m

Uppdaterad: 02-03-2021


Vattennivån vid Gullspångs kraftverk mäts i sjön uppströms kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Skagern
68.56
68.62
68.67
68.68
68.72
68.68
68.68
24-02-2021, 25-02-2021, 26-02-2021, 27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021
m
Datum

Gullspångs kraftverk ligger mitt i kommunen med samma namn, längs Gullspångsälven. Kraftverket togs i drift redan 1906 och var ett enormt byggnadsprojekt på sin tid. 

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 97,8 GWh