Gullspångs kraftverk

Vattennivå: +68.69 m

Uppdaterad: 15-08-2022


Vattennivån vid Gullspångs kraftverk mäts i sjön uppströms kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Gullspångs vattenkraftverk
Skagern
68.67
68.68
68.70
68.72
68.72
68.73
68.69
09-08-2022, 10-08-2022, 11-08-2022, 12-08-2022, 13-08-2022, 14-08-2022, 15-08-2022
m
Datum

Gullspångs kraftverk ligger mitt i kommunen med samma namn, längs Gullspångsälven. Kraftverket togs i drift redan 1906 och var ett enormt byggnadsprojekt på sin tid. 

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 97,8 GWh