Gullspångs kraftverk

Vattennivå: +68.95 m

Uppdaterad: 21-04-2021


Vattennivån vid Gullspångs kraftverk mäts i sjön uppströms kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Skagern
68.84
68.84
68.88
68.91
68.88
68.92
68.95
15-04-2021, 16-04-2021, 17-04-2021, 18-04-2021, 19-04-2021, 20-04-2021, 21-04-2021
m
Datum

Gullspångs kraftverk ligger mitt i kommunen med samma namn, längs Gullspångsälven. Kraftverket togs i drift redan 1906 och var ett enormt byggnadsprojekt på sin tid. 

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 97,8 GWh