Gullspångs kraftverk

Vattennivå: +68.51 m

Uppdaterad: 11-05-2021


Vattennivån vid Gullspångs kraftverk mäts i sjön uppströms kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Skagern
68.66
68.62
68.60
68.57
68.54
68.53
68.51
05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021, 10-05-2021, 11-05-2021
m
Datum

Gullspångs kraftverk ligger mitt i kommunen med samma namn, längs Gullspångsälven. Kraftverket togs i drift redan 1906 och var ett enormt byggnadsprojekt på sin tid. 

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 97,8 GWh