Gullspångs kraftverk

Vattennivå: +68.60 m

Uppdaterad: 21-01-2022


Vattennivån vid Gullspångs kraftverk mäts i sjön uppströms kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Skagern
68.53
68.53
68.56
68.56
68.60
68.61
68.60
15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022, 21-01-2022
m
Datum

Gullspångs kraftverk ligger mitt i kommunen med samma namn, längs Gullspångsälven. Kraftverket togs i drift redan 1906 och var ett enormt byggnadsprojekt på sin tid. 

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 97,8 GWh