Degerfors kraftverk

Vattennivå: +88.78 m

Uppdaterad: 26-09-2022


Vattennivån vid Degerfors mäts i sjön uppströms kraftverket. För tillfället visas inte vattennivån.

Läs om höjdsystem

Degerfors kraftverk
Möckeln
88.81
88.79
88.76
88.72
88.72
88.75
88.78
20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022
m
Datum

Degerfors kraftverk ligger i Letälven i Degerfors kommun. Kraftverket togs i drift 1946.

Fallhöjd: 8 m

Kapacitet: 6,4 MW

Normal årsproduktion: 29,5 GWh