Degerfors kraftverk

Vattennivå: +88.82 m

Senast uppdaterad: 21-05-2024

Vattennivån vid Degerfors mäts i sjön uppströms kraftverket. För tillfället visas inte vattennivån.

Läs om höjdsystem

Degerfors kraftverk
Möckeln
88.84
88.84
88.81
88.80
88.81
88.82
88.82
15-05-2024, 16-05-2024, 17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024
m
Datum

Degerfors kraftverk ligger i Letälven i Degerfors kommun. Kraftverket togs i drift 1946.

Fallhöjd: 8 m

Kapacitet: 6,4 MW

Normal årsproduktion: 29,5 GWh