Degerfors kraftverk

Vattennivå: +88.20 m

Uppdaterad: 18-06-2019


Vattennivån vid Degerfors mäts i sjön uppströms kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Degerfors kraftverk

Möckeln
88.20
88.20
88.20
88.20
88.20
88.20
88.20
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m
Datum

Degerfors kraftverk ligger i Letälven i Degerfors kommun. Kraftverket togs i drift 1946.

Fallhöjd: 8 m

Kapacitet: 6,4 MW

Normal årsproduktion: 29,5 GWh