Degerfors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 24-07-2019


Vattennivån vid Degerfors mäts i sjön uppströms kraftverket. För tillfället visas inte vattennivån.

Läs om höjdsystem

Degerfors kraftverk

Degerfors kraftverk ligger i Letälven i Degerfors kommun. Kraftverket togs i drift 1946.

Fallhöjd: 8 m

Kapacitet: 6,4 MW

Normal årsproduktion: 29,5 GWh