Degerfors kraftverk

Water level: +88.85 m

Last updated: 02-01-2023


Vattennivån vid Degerfors mäts i sjön uppströms kraftverket. För tillfället visas inte vattennivån.

Läs om höjdsystem

Degerfors kraftverk
Möckeln
88.85
88.82
88.81
88.83
88.82
88.81
88.85
27-12-2022, 28-12-2022, 29-12-2022, 30-12-2022, 31-12-2022, 01-01-2023, 02-01-2023
m
Datum

Degerfors kraftverk ligger i Letälven i Degerfors kommun. Kraftverket togs i drift 1946.

Fallhöjd: 8 m

Kapacitet: 6,4 MW

Normal årsproduktion: 29,5 GWh