Trängslets kraftverk

Vattennivå: +395.05 m

Uppdaterad: 12-05-2021


Vattennivån vid Trängslet mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Trängslet
392.99
393.26
393.51
393.77
394.05
394.42
395.05
06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021, 10-05-2021, 11-05-2021, 12-05-2021
m
Datum

Trängslets kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalen. Kraftverket uppfördes under åren 1955-1960 där de första aggregaten togs i drift 1960. Under byggtiden var detta en av Europas största arbetsplatser. Trängslet är en av landets största vattenkraftverk med ett magasin som sträcker sig 70 km i längd. Dammen är Sveriges högsta jorddamm.

Fallhöjd: 142 m

Kapacitet: 300 MW

Normal årsproduktion: 651 GWh