Trängslets kraftverk

Vattennivå: +417.12 m

Senast uppdaterad: 20-05-2024

Vattennivån vid Trängslet mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Dammen vid Trängslets vattenkraftverk
Trängslet
412.89
413.79
414.63
415.41
416.09
416.64
417.12
14-05-2024, 15-05-2024, 16-05-2024, 17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024
m
Datum

Trängslets kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalen. Kraftverket uppfördes under åren 1955-1960 där de första aggregaten togs i drift 1960. Under byggtiden var detta en av Europas största arbetsplatser. Trängslet är en av landets största vattenkraftverk med ett magasin som sträcker sig 70 km i längd. Dammen är Sveriges högsta jorddamm.

Fallhöjd: 142 m

Kapacitet: 300 MW

Normal årsproduktion: 651 GWh