Trängslets kraftverk

Vattennivå: +395.04 m

Uppdaterad: 24-02-2021


Vattennivån vid Trängslet mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Trängslet
397.52
397.15
396.75
396.33
395.86
395.42
395.04
18-02-2021, 19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021
m
Datum

Trängslets kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalen. Kraftverket uppfördes under åren 1955-1960 där de första aggregaten togs i drift 1960. Under byggtiden var detta en av Europas största arbetsplatser. Trängslet är en av landets största vattenkraftverk med ett magasin som sträcker sig 70 km i längd. Dammen är Sveriges högsta jorddamm.

Fallhöjd: 142 m

Kapacitet: 300 MW

Normal årsproduktion: 651 GWh