Trängslets kraftverk

Vattennivå: +408.11 m

Uppdaterad: 29-09-2022


Vattennivån vid Trängslet mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Dammen vid Trängslets vattenkraftverk
Trängslet
407.43
407.53
407.59
407.72
407.88
407.99
408.11
23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022, 28-09-2022, 29-09-2022
m
Datum

Trängslets kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalen. Kraftverket uppfördes under åren 1955-1960 där de första aggregaten togs i drift 1960. Under byggtiden var detta en av Europas största arbetsplatser. Trängslet är en av landets största vattenkraftverk med ett magasin som sträcker sig 70 km i längd. Dammen är Sveriges högsta jorddamm.

Fallhöjd: 142 m

Kapacitet: 300 MW

Normal årsproduktion: 651 GWh