Trängslets kraftverk

Vattennivå: +415.14 m

Uppdaterad: 25-07-2021


Vattennivån vid Trängslet mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Dammen vid Trängslets vattenkraftverk

Trängslet
415.73
415.65
415.46
415.37
415.24
415.18
415.14
19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021, 24-07-2021, 25-07-2021
m
Datum

Trängslets kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalen. Kraftverket uppfördes under åren 1955-1960 där de första aggregaten togs i drift 1960. Under byggtiden var detta en av Europas största arbetsplatser. Trängslet är en av landets största vattenkraftverk med ett magasin som sträcker sig 70 km i längd. Dammen är Sveriges högsta jorddamm.

Fallhöjd: 142 m

Kapacitet: 300 MW

Normal årsproduktion: 651 GWh