Trängslets kraftverk

Vattennivå: +418.78 m

Uppdaterad: 02-12-2020


Vattennivån vid Trängslet mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Trängslet
419.70
419.59
419.42
419.30
419.17
418.94
418.78
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m
Datum

Trängslets kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalen. Kraftverket uppfördes under åren 1955-1960 där de första aggregaten togs i drift 1960. Under byggtiden var detta en av Europas största arbetsplatser. Trängslet är en av landets största vattenkraftverk med ett magasin som sträcker sig 70 km i längd. Dammen är Sveriges högsta jorddamm.

Fallhöjd: 142 m

Kapacitet: 300 MW

Normal årsproduktion: 651 GWh