Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 23-08-2019


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven

Spjutmo
79.04
89.44
94.03
85.75
78.59
72.85
67.33
67.92
76.17
80.98
84.67
78.08
61.83
58.88
65.52
79.95
89.46
94.68
90.33
86.28
79.69
76.28
68.85
76.80
23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
85.10
82.66
82.58
82.69
79.46
79.92
81.12
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh