Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 06-04-2020


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven

Spjutmo
50.19
54.96
53.45
52.58
57.98
60.57
56.75
51.79
49.70
49.69
51.13
55.09
56.46
58.14
53.04
55.71
50.81
47.98
54.13
54.67
55.48
57.60
52.02
45.13
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
51.29
55.83
54.53
56.56
54.00
63.51
54.06
30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh