Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 27-01-2020


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven

Spjutmo
143.01
141.60
142.69
141.84
143.95
143.72
143.85
145.77
144.52
143.03
139.70
145.39
145.31
145.19
146.43
146.47
146.98
141.40
145.60
145.10
146.10
146.89
145.01
145.60
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
143.69
143.76
142.99
147.20
146.96
144.59
143.53
20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020, 26-01-2020
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh