Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 06-07-2020


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven

Spjutmo
48.01
47.52
44.49
44.74
45.89
47.23
48.51
48.34
48.48
48.63
49.05
51.11
55.43
57.44
55.86
55.98
54.11
53.33
53.24
50.78
51.60
51.82
51.15
51.63
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
56.39
53.40
49.71
49.40
48.51
48.35
50.35
29-06-2020, 30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh