Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 06-12-2019


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven

Spjutmo
142.03
143.21
143.10
140.21
143.05
142.12
138.87
140.71
143.25
142.06
144.56
147.55
148.79
150.93
149.11
148.12
148.94
151.78
154.68
154.00
152.45
151.93
150.12
154.38
4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
144.36
143.20
139.80
138.60
140.41
143.93
145.41
29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh