Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 03-12-2020


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo
150.59
151.17
149.07
147.43
148.04
148.02
151.65
140.81
146.01
147.46
148.99
150.69
148.97
148.43
148.63
150.42
151.26
152.68
154.64
154.66
153.08
152.13
154.36
153.55
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
154.81
149.64
148.38
144.45
147.49
153.91
150.02
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh