Spjutmo kraftverk

Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven
Spjutmo
46.84
41.45
37.44
35.88
35.63
39.65
42.54
45.83
46.60
46.58
46.57
45.01
42.62
42.35
42.88
42.66
42.34
41.63
30.36
39.29
38.63
31.29
31.28
31.28
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Spjutmo
51.85
48.01
47.27
44.84
43.01
41.75
39.96
19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024, 23-05-2024, 24-05-2024, 25-05-2024
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh