Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 12-05-2021


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo
77.27
80.36
80.36
80.36
80.36
80.36
80.36
80.36
80.36
80.36
80.36
80.36
80.36
86.41
86.41
86.41
93.73
99.73
102.73
105.73
109.34
112.95
112.95
112.95
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
56.16
53.66
50.49
50.20
50.35
55.56
84.03
05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021, 10-05-2021, 11-05-2021
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh