Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 19-06-2019


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven

Spjutmo
73.32
64.18
61.03
62.86
61.37
62.79
71.62
74.67
78.34
80.90
77.01
78.28
76.06
70.33
67.08
67.75
62.05
62.03
61.99
66.50
66.00
74.86
77.23
90.23
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
62.77
69.51
83.90
78.30
75.62
73.35
72.87
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh