Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 27-09-2022


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven
Spjutmo
43.03
43.01
43.02
43.01
43.02
43.03
43.03
48.14
48.14
48.14
45.02
41.95
41.94
41.95
41.95
44.49
46.99
46.98
41.90
41.30
40.67
40.67
40.67
40.66
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Spjutmo
48.82
48.86
44.20
39.70
41.59
41.23
43.64
20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh