Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 23-07-2021


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven

Spjutmo
99.11
96.27
96.27
96.32
95.73
95.13
95.07
89.09
89.14
89.14
89.20
89.20
94.65
95.22
95.22
95.22
95.22
95.22
95.22
101.27
101.21
98.21
95.20
95.20
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
164.42
147.54
108.74
104.09
99.86
99.85
95.75
16-07-2021, 17-07-2021, 18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh