Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 16-10-2019


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven

Spjutmo
133.69
133.65
131.04
129.17
138.34
132.93
137.94
140.20
139.99
136.57
137.86
123.46
116.92
115.96
118.64
117.39
131.07
139.81
144.30
145.37
145.56
145.45
144.51
144.49
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
98.71
107.55
102.54
96.48
91.27
119.97
129.90
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh