Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 19-05-2022


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven
Spjutmo
35.73
31.96
31.33
31.35
36.39
39.56
42.71
42.69
35.73
35.06
35.09
35.09
35.11
35.12
35.11
35.11
36.36
36.33
30.03
30.02
30.03
35.11
35.13
41.52
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Spjutmo
91.13
80.18
72.30
62.80
51.71
44.09
36.21
12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh