Långhags kraftverk

Vattennivå: +106.55 m

Uppdaterad: 12-05-2021


Vattennivån vid Långhag mäts enligt det som står i vattendomen, och sker längst upp för Långhag.

Läs om höjdsystem

Runn
106.54
106.56
106.55
106.60
106.55
106.54
106.55
06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021, 10-05-2021, 11-05-2021, 12-05-2021
m
Datum

Långhags kraftverk ligger i Dalälven i Säters kommun. Kraftverket byggdes 1938 och renoverades 1992-1993. 

Fallhöjd: 12,7 m

Kapacitet: 52 MW

Normal årsproduktion: 275 GWh