Långhags kraftverk

Vattennivå: +106.88 m

Uppdaterad: 26-07-2021


Vattennivån vid Långhag mäts enligt det som står i vattendomen, och sker längst upp för Långhag.

Läs om höjdsystem

Flygfoto på Långhags kraftverk

Runn
106.99
106.95
106.95
106.91
106.89
106.93
106.88
20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021, 24-07-2021, 25-07-2021, 26-07-2021
m
Datum

Långhags kraftverk ligger i Dalälven i Säters kommun. Kraftverket byggdes 1938 och renoverades 1992-1993. 

Fallhöjd: 12,7 m

Kapacitet: 52 MW

Normal årsproduktion: 275 GWh