Långhags kraftverk

Vattennivå: +106.98 m

Uppdaterad: 11-07-2020


Vattennivån vid Långhag mäts enligt det som står i vattendomen, och sker längst upp för Långhag.

Läs om höjdsystem

Flygfoto på Långhags kraftverk

Runn
107.01
107.01
106.97
106.94
106.93
106.96
106.98
05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020, 11-07-2020
m
Datum

Långhags kraftverk ligger i Dalälven i Säters kommun. Kraftverket byggdes 1938 och renoverades 1992-1993. 

Fallhöjd: 12,7 m

Kapacitet: 52 MW

Normal årsproduktion: 275 GWh