Långhags kraftverk

Vattennivå: +106.53 m

Uppdaterad: 20-03-2023


Vattennivån vid Långhag mäts enligt det som står i vattendomen, och sker längst upp för Långhag.

Läs om höjdsystem

Flygfoto på Långhags kraftverk
Runn
106.66
106.59
106.58
106.62
106.58
106.52
106.53
14-03-2023, 15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023
m
Datum

Långhags kraftverk ligger i Dalälven i Säters kommun. Kraftverket byggdes 1938 och renoverades 1992-1993. 

Fallhöjd: 12,7 m

Kapacitet: 52 MW

Normal årsproduktion: 275 GWh