Långhags kraftverk

Vattennivå: +106.97 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Långhag mäts enligt det som står i vattendomen, och sker längst upp för Långhag.

Läs om höjdsystem

Runn
106.97
106.95
106.98
106.98
106.98
107.00
106.97
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Långhags kraftverk ligger i Dalälven i Säters kommun. Kraftverket byggdes 1938 och renoverades 1992-1993. 

Fallhöjd: 12,7 m

Kapacitet: 52 MW

Normal årsproduktion: 275 GWh