Långhags kraftverk

Vattennivå: +106.99 m

Senast uppdaterad: 23-05-2024

Vattennivån vid Långhag mäts enligt det som står i vattendomen, och sker längst upp för Långhag.

Läs om höjdsystem

Flygfoto på Långhags kraftverk
Runn
106.95
106.94
106.98
107.02
106.98
106.99
106.99
17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024, 23-05-2024
m
Datum

Långhags kraftverk ligger i Dalälven i Säters kommun. Kraftverket byggdes 1938 och renoverades 1992-1993. 

Fallhöjd: 12,7 m

Kapacitet: 52 MW

Normal årsproduktion: 275 GWh