Horrmundsvalla kraftverk

Vattennivå: +440.83 m

Senast uppdaterad: 10-07-2024

Vattennivån vid Horrmundsvalla mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Horrmundsvalla kraftverket
Horrmunden
440.75
440.77
440.77
440.78
440.80
440.82
440.83
04-07-2024, 05-07-2024, 06-07-2024, 07-07-2024, 08-07-2024, 09-07-2024, 10-07-2024
m
Datum

Horrmundsvalla kraftverk och kraftverksdammen (Horrmunden) ligger ca 18 km norr om Sälen. Sjön Horrmunden ägs av DVF och har varit reglerad sedan slutet på 1800-talet. Kraftverket togs i drift 1960. Fortum äger 67 % av kraftverket.

Fallhöjd: 90 m

Kapacitet: 6,5 MW

Normal årsproduktion: 25,0 GWh