Horrmundsvalla kraftverk

Vattennivå: +441.09 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Horrmundsvalla mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Horrmunden
441.09
441.09
441.09
441.10
441.08
441.08
441.09
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Horrmundsvalla kraftverk och kraftverksdammen (Horrmunden) ligger ca 18 km norr om Sälen. Sjön Horrmunden ägs av DVF och har varit reglerad sedan slutet på 1800-talet. Kraftverket togs i drift 1960. Fortum äger 67 % av kraftverket.

Fallhöjd: 90 m

Kapacitet: 6,5 MW

Normal årsproduktion: 25,0 GWh