Horrmundsvalla kraftverk

Vattennivå: +440.88 m

Uppdaterad: 12-06-2021


Vattennivån vid Horrmundsvalla mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Horrmunden
440.90
440.89
440.87
440.85
440.86
440.87
440.88
06-06-2021, 07-06-2021, 08-06-2021, 09-06-2021, 10-06-2021, 11-06-2021, 12-06-2021
m
Datum

Horrmundsvalla kraftverk och kraftverksdammen (Horrmunden) ligger ca 18 km norr om Sälen. Sjön Horrmunden ägs av DVF och har varit reglerad sedan slutet på 1800-talet. Kraftverket togs i drift 1960. Fortum äger 67 % av kraftverket.

Fallhöjd: 90 m

Kapacitet: 6,5 MW

Normal årsproduktion: 25,0 GWh