Horrmundsvalla kraftverk

Vattennivå: +440.01 m

Senast uppdaterad: 27-02-2024

Vattennivån vid Horrmundsvalla mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Horrmundsvalla kraftverket
Horrmunden
439.98
440.00
440.02
440.05
440.05
440.05
440.01
21-02-2024, 22-02-2024, 23-02-2024, 24-02-2024, 25-02-2024, 26-02-2024, 27-02-2024
m
Datum

Horrmundsvalla kraftverk och kraftverksdammen (Horrmunden) ligger ca 18 km norr om Sälen. Sjön Horrmunden ägs av DVF och har varit reglerad sedan slutet på 1800-talet. Kraftverket togs i drift 1960. Fortum äger 67 % av kraftverket.

Fallhöjd: 90 m

Kapacitet: 6,5 MW

Normal årsproduktion: 25,0 GWh