Horrmundsvalla kraftverk

Water level: +441.04 m

Last updated: 28-09-2023


Vattennivån vid Horrmundsvalla mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Horrmundsvalla kraftverket
Horrmunden
441.04
441.02
440.99
440.97
440.98
441.01
441.04
22-09-2023, 23-09-2023, 24-09-2023, 25-09-2023, 26-09-2023, 27-09-2023, 28-09-2023
m
Datum

Horrmundsvalla kraftverk och kraftverksdammen (Horrmunden) ligger ca 18 km norr om Sälen. Sjön Horrmunden ägs av DVF och har varit reglerad sedan slutet på 1800-talet. Kraftverket togs i drift 1960. Fortum äger 67 % av kraftverket.

Fallhöjd: 90 m

Kapacitet: 6,5 MW

Normal årsproduktion: 25,0 GWh