Horrmundsvalla kraftverk

Water level: +441.05 m

Last updated: 05-06-2023


Vattennivån vid Horrmundsvalla mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Horrmundsvalla kraftverket
Horrmunden
441.05
441.05
441.04
441.03
441.03
441.03
441.05
30-05-2023, 31-05-2023, 01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023
m
Datum

Horrmundsvalla kraftverk och kraftverksdammen (Horrmunden) ligger ca 18 km norr om Sälen. Sjön Horrmunden ägs av DVF och har varit reglerad sedan slutet på 1800-talet. Kraftverket togs i drift 1960. Fortum äger 67 % av kraftverket.

Fallhöjd: 90 m

Kapacitet: 6,5 MW

Normal årsproduktion: 25,0 GWh