Hansjö kraftverk

Vattennivå: +171.82 m

Uppdaterad: 21-01-2022


Vattennivån vid Hansjön mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Hansjö
171.82
171.81
171.82
171.82
171.81
171.82
171.82
15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022, 21-01-2022
m
Datum
Hansjö
23.43
23.33
23.05
22.85
22.51
22.53
22.19
15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022, 21-01-2022
m³/s
Datum

Hansjö kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 10,6 m

Kapacitet: 3,3 MW

Normal årsproduktion: 18,0 GWh