Hansjö kraftverk

Vattennivå: +171.80 m

Uppdaterad: 17-11-2019


Vattennivån vid Hansjön mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Hansjö kraftverk

Hansjö
171.79
171.80
171.80
171.78
171.80
171.80
171.80
11-11-2019, 12-11-2019, 13-11-2019, 14-11-2019, 15-11-2019, 16-11-2019, 17-11-2019
m
Datum

Hansjö
41.62
41.48
41.79
41.87
41.76
42.02
42.89
11-11-2019, 12-11-2019, 13-11-2019, 14-11-2019, 15-11-2019, 16-11-2019, 17-11-2019
m³/s
Datum

Hansjö kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 10,6 m

Kapacitet: 3,3 MW

Normal årsproduktion: 18,0 GWh