Hansjö kraftverk

Vattennivå: +171.80 m

Senast uppdaterad: 25-05-2024

Vattennivån vid Hansjön mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Hansjö kraftverk
Hansjö
171.76
171.77
171.77
171.76
171.78
171.80
171.80
19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024, 23-05-2024, 24-05-2024, 25-05-2024
m
Datum
Hansjö
51.35
48.67
47.04
44.18
40.91
24.57
23.31
19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024, 23-05-2024, 24-05-2024, 25-05-2024
m³/s
Datum

Hansjö kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 10,6 m

Kapacitet: 3,3 MW

Normal årsproduktion: 18,0 GWh