Hansjö kraftverk

Vattennivå: +171.76 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Hansjön mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Hansjö
171.88
171.84
171.72
171.74
171.76
171.77
171.76
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Hansjö
49.47
55.33
64.83
70.70
76.86
73.84
72.26
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m³/s
Datum

Hansjö kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 10,6 m

Kapacitet: 3,3 MW

Normal årsproduktion: 18,0 GWh