Hansjö kraftverk

Vattennivå: +171.79 m

Uppdaterad: 25-01-2020


Vattennivån vid Hansjön mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Hansjö kraftverk

Hansjö
171.81
171.80
171.83
171.79
171.79
171.79
171.79
19-01-2020, 20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020
m
Datum

Hansjö
44.81
42.84
42.02
39.22
36.77
36.77
35.20
19-01-2020, 20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020
m³/s
Datum

Hansjö kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 10,6 m

Kapacitet: 3,3 MW

Normal årsproduktion: 18,0 GWh