Hansjö kraftverk

Vattennivå: +171.81 m

Uppdaterad: 04-04-2020


Vattennivån vid Hansjön mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Hansjö kraftverk

Hansjö
171.83
171.84
171.82
171.82
171.82
171.81
171.81
29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020
m
Datum

Hansjö
43.79
42.60
41.97
41.93
41.47
39.73
38.28
29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020
m³/s
Datum

Hansjö kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 10,6 m

Kapacitet: 3,3 MW

Normal årsproduktion: 18,0 GWh