Hansjö kraftverk

Vattennivå: +171.82 m

Uppdaterad: 22-09-2021


Vattennivån vid Hansjön mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Hansjö
171.81
171.80
171.80
171.80
171.81
171.81
171.82
16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021
m
Datum

Hansjö
17.82
18.92
18.96
18.94
18.09
18.47
19.75
16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021
m³/s
Datum

Hansjö kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 10,6 m

Kapacitet: 3,3 MW

Normal årsproduktion: 18,0 GWh