Hansjö kraftverk

Vattennivå: +171.80 m

Uppdaterad: 10-07-2020


Vattennivån vid Hansjön mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Hansjö kraftverk

Hansjö
171.84
171.83
171.84
171.81
171.84
171.76
171.80
04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020
m
Datum

Hansjö
17.95
17.92
28.46
29.61
31.78
28.50
25.42
04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020
m³/s
Datum

Hansjö kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 10,6 m

Kapacitet: 3,3 MW

Normal årsproduktion: 18,0 GWh