Hansjö kraftverk

Vattennivå: +171.80 m

Uppdaterad: 06-12-2022


Vattennivån vid Hansjön mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Hansjö kraftverk
Hansjö
171.79
171.79
171.79
171.79
171.79
171.79
171.80
30-11-2022, 01-12-2022, 02-12-2022, 03-12-2022, 04-12-2022, 05-12-2022, 06-12-2022
m
Datum
Hansjö
28.56
28.54
27.86
26.20
24.66
23.60
23.58
30-11-2022, 01-12-2022, 02-12-2022, 03-12-2022, 04-12-2022, 05-12-2022, 06-12-2022
m³/s
Datum

Hansjö kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1956.

Fallhöjd: 10,6 m

Kapacitet: 3,3 MW

Normal årsproduktion: 18,0 GWh