Gråda kraftverk

Vattennivå: +161.92 m

Senast uppdaterad: 21-04-2024

Vattennivån vid Gråda mäts längst upp i Siljan. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto på Gråda kraftverk
Siljan
161.57
161.70
161.78
161.85
161.89
161.91
161.92
15-04-2024, 16-04-2024, 17-04-2024, 18-04-2024, 19-04-2024, 20-04-2024, 21-04-2024
m
Datum
Siljan
202.35
286.35
306.01
316.50
320.90
325.43
327.85
15-04-2024, 16-04-2024, 17-04-2024, 18-04-2024, 19-04-2024, 20-04-2024, 21-04-2024
m³/s
Datum

Gråda kraftverk ligger i Österdalälven, i Djura, en tätort i Leksands kommun. Kraftverket togs i drift 1951.

Fallhöjd: 11 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 119 GWh