Gråda kraftverk

Vattennivå: +161.52 m

Uppdaterad: 02-07-2022


Vattennivån vid Gråda mäts längst upp i Siljan. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto på Gråda kraftverk
Siljan
161.52
161.49
161.52
161.50
161.49
161.50
161.52
26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022, 01-07-2022, 02-07-2022
m
Datum
Siljan
48.02
140.67
133.28
179.67
175.36
149.46
53.99
26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022, 01-07-2022, 02-07-2022
m³/s
Datum

Gråda kraftverk ligger i Österdalälven, i Djura, en tätort i Leksands kommun. Kraftverket togs i drift 1951.

Fallhöjd: 11 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 119 GWh