Gråda kraftverk

Vattennivå: +161.73 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Gråda mäts längst upp i Siljan. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Siljan
161.74
161.74
161.73
161.77
161.75
161.73
161.73
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Siljan
229.44
249.15
201.57
254.68
284.42
269.01
174.87
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m³/s
Datum

Gråda kraftverk ligger i Österdalälven, i Djura, en tätort i Leksands kommun. Kraftverket togs i drift 1951.

Fallhöjd: 11 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 119 GWh