Gråda kraftverk

Vattennivå: +161.12 m

Uppdaterad: 20-01-2022


Vattennivån vid Gråda mäts längst upp i Siljan. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Siljan
161.11
161.11
161.15
161.12
161.10
161.13
161.12
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m
Datum
Siljan
82.36
109.56
45.09
127.86
205.90
100.61
101.39
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m³/s
Datum

Gråda kraftverk ligger i Österdalälven, i Djura, en tätort i Leksands kommun. Kraftverket togs i drift 1951.

Fallhöjd: 11 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 119 GWh