Gråda kraftverk

Vattennivå: +161.57 m

Uppdaterad: 07-07-2020


Vattennivån vid Gråda mäts längst upp i Siljan. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto på Gråda kraftverk

Siljan
161.50
161.51
161.51
161.52
161.53
161.58
161.57
01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020
m
Datum

Siljan
33.37
37.29
29.27
27.26
26.98
27.68
83.16
01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020
m³/s
Datum

Gråda kraftverk ligger i Österdalälven, i Djura, en tätort i Leksands kommun. Kraftverket togs i drift 1951.

Fallhöjd: 11 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 119 GWh