Gråda kraftverk

Vattennivå: +161.10 m

Uppdaterad: 21-09-2020


Vattennivån vid Gråda mäts längst upp i Siljan. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto på Gråda kraftverk

Siljan
161.15
161.17
161.12
161.11
161.11
161.10
161.10
15-09-2020, 16-09-2020, 17-09-2020, 18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020
m
Datum

Siljan
229.70
201.40
207.62
141.09
62.74
58.12
103.83
15-09-2020, 16-09-2020, 17-09-2020, 18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020
m³/s
Datum

Gråda kraftverk ligger i Österdalälven, i Djura, en tätort i Leksands kommun. Kraftverket togs i drift 1951.

Fallhöjd: 11 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 119 GWh