Eldforsens kraftverk

Vattennivå: +246.75 m

Uppdaterad: 28-11-2022


Vattennivån vid Eldforsen mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Eldforsen, nya kraftverket
Eldforsen
246.75
246.75
246.75
246.75
246.74
246.75
246.75
22-11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022, 25-11-2022, 26-11-2022, 27-11-2022, 28-11-2022
m
Datum
Eldforsen
58.46
58.47
58.37
40.92
65.85
68.74
65.74
63.13
63.13
64.18
67.79
72.99
57.43
56.30
56.46
57.01
58.25
58.30
56.04
54.85
54.73
56.39
57.04
57.03
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Eldforsen
54.86
52.87
55.83
58.46
59.22
58.95
60.73
22-11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022, 25-11-2022, 26-11-2022, 27-11-2022, 28-11-2022
m³/s
Datum

Eldforsens kraftverk ligger i Västerdalälven i Vansbro kommun. Det nuvarande kraftverket byggdes mellan 2006-2009 och ersatte en befintlig anläggning från 1935 som nått slutet av sin tekniska livslängd. Det nya Eldforsen har en kapacitet och produktion som är mer än dubbelt så mycket som den tidigare anläggningen.

 

Fallhöjd: 9,7 m

Kapacitet: 9 MW

Normal årsproduktion: 41 GWh