Eldforsens kraftverk

Vattennivå: +246.72 m

Senast uppdaterad: 14-06-2024

Vattennivån vid Eldforsen mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Eldforsen, nya kraftverket
Västerdalälven
246.74
246.73
246.74
246.74
246.73
246.73
246.72
08-06-2024, 09-06-2024, 10-06-2024, 11-06-2024, 12-06-2024, 13-06-2024, 14-06-2024
m
Datum
Västerdalälven
69.62
69.61
69.57
69.62
69.57
69.57
69.56
69.40
69.43
59.64
67.69
71.80
69.94
69.29
69.00
69.02
70.82
71.49
71.55
69.77
69.10
69.00
70.67
71.39
0:00, 1:00, 2:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Västerdalälven
61.98
61.18
67.50
81.12
79.73
72.33
65.70
08-06-2024, 09-06-2024, 10-06-2024, 11-06-2024, 12-06-2024, 13-06-2024, 14-06-2024
m³/s
Datum

Eldforsens kraftverk ligger i Västerdalälven i Vansbro kommun. Det nuvarande kraftverket byggdes mellan 2006-2009 och ersatte en befintlig anläggning från 1935 som nått slutet av sin tekniska livslängd. Det nya Eldforsen har en kapacitet och produktion som är mer än dubbelt så mycket som den tidigare anläggningen.

 

Fallhöjd: 9,7 m

Kapacitet: 9 MW

Normal årsproduktion: 41 GWh