Eldforsens kraftverk

Vattennivå: +246.74 m

Uppdaterad: 15-09-2021


Vattennivån vid Eldforsen mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Eldforsen
246.75
246.75
246.74
246.75
246.74
246.75
246.74
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m
Datum

Eldforsen
44.30
47.52
46.34
42.69
42.66
43.68
44.78
44.81
43.77
42.70
42.70
42.76
42.73
42.68
42.68
42.71
42.76
41.12
40.57
41.05
41.59
41.06
39.46
39.45
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Eldforsen
34.24
34.90
35.39
38.92
45.01
46.81
43.99
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m³/s
Datum

Eldforsens kraftverk ligger i Västerdalälven i Vansbro kommun. Det nuvarande kraftverket byggdes mellan 2006-2009 och ersatte en befintlig anläggning från 1935 som nått slutet av sin tekniska livslängd. Det nya Eldforsen har en kapacitet och produktion som är mer än dubbelt så mycket som den tidigare anläggningen.

 

Fallhöjd: 9,7 m

Kapacitet: 9 MW

Normal årsproduktion: 41 GWh