Dalstuga kraftverk

Vattennivå: +227.57 m

Senast uppdaterad: 15-06-2024

Vattennivån vid Dalstuga mäts i sjön där kraftverket ligger, vilket är längst upp för Dalstuga kraftverk. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Dalstuga kraftverk
Amungen
227.59
227.57
227.59
227.59
227.57
227.57
227.57
09-06-2024, 10-06-2024, 11-06-2024, 12-06-2024, 13-06-2024, 14-06-2024, 15-06-2024
m
Datum

Dalstuga kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Enviken, en tätort i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1982.

Fallhöjd: 6,75 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 4 GWh