Dalstuga kraftverk

Vattennivå: +227.74 m

Senast uppdaterad: 02-12-2023

Vattennivån vid Dalstuga mäts i sjön där kraftverket ligger, vilket är längst upp för Dalstuga kraftverk. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Dalstuga kraftverk
Amungen
227.72
227.74
227.74
227.74
227.74
227.74
227.74
26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023, 01-12-2023, 02-12-2023
m
Datum

Dalstuga kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Enviken, en tätort i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1982.

Fallhöjd: 6,75 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 4 GWh