Avesta kraftverk

Vattennivå: +82.20 m

Uppdaterad: 02-12-2020


Vattennivån vid Avesta mäts vid Hovran, längst upp för Avesta kraftverk, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Hovran
82.13
82.15
82.15
82.14
82.19
82.17
82.20
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m
Datum

De båda kraftstationerna Avesta Storfors (G1-3) och Avestaforsen (G4) är belägna bredvid varandra. Avesta Storfors togs i drift i omgångar från 1931-1938 när fler aggregat installerades. Avestaforsen togs i drift 2007.

Nominell fallhöjd: 10,5 m

Kapacitet: (G1-3) 15 + (G4) 24,7  MW

Normal årsproduktion: (G1-3) 36 + (G4) 170  GWh