Avesta kraftverk

Vattennivå: +81.86 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Avesta mäts vid Hovran, längst upp för Avesta kraftverk, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Hovran
81.86
81.86
81.82
81.83
81.84
81.85
81.86
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m
Datum

De båda kraftstationerna Avesta Storfors (G1-3) och Avestaforsen (G4) är belägna bredvid varandra. Avesta Storfors togs i drift i omgångar från 1931-1938 när fler aggregat installerades. Avestaforsen togs i drift 2007.

Nominell fallhöjd: 10,5 m

Kapacitet: (G1-3) 15 + (G4) 24,7  MW

Normal årsproduktion: (G1-3) 36 + (G4) 170  GWh