Avesta kraftverk

Vattennivå: +82.13 m

Uppdaterad: 28-02-2021


Vattennivån vid Avesta mäts vid Hovran, längst upp för Avesta kraftverk, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Hovran
82.21
82.20
82.22
82.18
82.17
82.12
82.13
22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021, 26-02-2021, 27-02-2021, 28-02-2021
m
Datum

De båda kraftstationerna Avesta Storfors (G1-3) och Avestaforsen (G4) är belägna bredvid varandra. Avesta Storfors togs i drift i omgångar från 1931-1938 när fler aggregat installerades. Avestaforsen togs i drift 2007.

Nominell fallhöjd: 10,5 m

Kapacitet: (G1-3) 15 + (G4) 24,7  MW

Normal årsproduktion: (G1-3) 36 + (G4) 170  GWh