Avesta kraftverk

Vattennivå: +82.15 m

Uppdaterad: 19-10-2021


Vattennivån vid Avesta mäts vid Hovran, längst upp för Avesta kraftverk, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Hovran
82.25
82.21
82.19
82.22
82.19
82.15
82.15
13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021
m
Datum

De båda kraftstationerna Avesta Storfors (G1-3) och Avestaforsen (G4) är belägna bredvid varandra. Avesta Storfors togs i drift i omgångar från 1931-1938 när fler aggregat installerades. Avestaforsen togs i drift 2007.

Nominell fallhöjd: 10,5 m

Kapacitet: (G1-3) 15 + (G4) 24,7  MW

Normal årsproduktion: (G1-3) 36 + (G4) 170  GWh