Avesta kraftverk

Vattennivå: +81.80 m

Senast uppdaterad: 21-06-2024

Vattennivån vid Avesta mäts vid Hovran, längst upp för Avesta kraftverk, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Avestaforsens vattenkraftverk
Hovran
81.87
81.86
81.86
81.88
81.84
81.89
81.80
15-06-2024, 16-06-2024, 17-06-2024, 18-06-2024, 19-06-2024, 20-06-2024, 21-06-2024
m
Datum

De båda kraftstationerna Avesta Storfors (G1-3) och Avestaforsen (G4) är belägna bredvid varandra. Avesta Storfors togs i drift i omgångar från 1931-1938 när fler aggregat installerades. Avestaforsen togs i drift 2007.

Nominell fallhöjd: 10,5 m

Kapacitet: (G1-3) 15 + (G4) 24,7  MW

Normal årsproduktion: (G1-3) 36 + (G4) 170  GWh

Miljöåtgärder vid Avesta vattenkraftverk

Projekt för pollinatörer

2021 började ett projekt för att gynna pollinatörer kring vattenkraftverket i Avesta. I området finns flera arter av bin, fjärilar och växter. Olika åtgärder har gemoförts för att bevara områdets biologiska mångfald.

Läs mer här