Åsens kraftverk

Vid Åsen visas inte vattennivån, utan vattenflödet, vilket mäts vid kraftverket. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto från Åsens kraftverk
Åsen
26.35
89.91
31.81
44.40
30.05
30.73
35.85
10-04-2024, 11-04-2024, 12-04-2024, 13-04-2024, 14-04-2024, 15-04-2024, 16-04-2024
m³/s
Datum

Åsens kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalens kommun. Kraftverket togs i drift 1963.

Fallhöjd: 24 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 117 GWh