Åsens kraftverk


Vid Åsen visas inte vattennivån, utan vattenflödet, vilket mäts vid kraftverket. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto från Åsens kraftverk

Åsens kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalens kommun. Kraftverket togs i drift 1963.

Fallhöjd: 24 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 117 GWh