Åsens kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 23-10-2021


Vid Åsen visas inte vattennivån, utan vattenflödet, vilket mäts vid kraftverket. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Åsen
25.44
25.28
26.21
25.79
25.72
27.45
25.57
26.18
25.65
25.64
25.68
27.01
26.74
26.94
26.89
26.18
26.31
26.46
26.48
26.33
27.01
26.51
26.37
26.39
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Åsen
30.13
29.92
71.33
44.04
25.24
25.53
26.19
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m³/s
Datum

Åsens kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalens kommun. Kraftverket togs i drift 1963.

Fallhöjd: 24 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 117 GWh