Online nyheter

Fortum och Metsä Group undersöker vidareförädling av biogen koldioxid med hjälp av grön vätgas

27 mars 2023, 14:27

Nordisk natur

Fortum och Metsä Group har inlett en förstudie av de tekniska och affärsmässiga möjligheterna att vidareförädla biogen koldioxid. I linje med sin strategi vill Fortum främja den industriella tillväxten och dekarboniseringen i Norden genom att erbjuda sina kunder ren energi och fossilfria lösningar.

Biogen koldioxid är en biprodukt vid Metsä Groups produktionsanläggningar. Fortum och Metsä Group undersöker hur den tillvaratagna koldioxiden kan vidareförädlas med hjälp av vätgas. Råvaran från processen skulle kunna användas av exempelvis kemiindustrin.

”Fortum ligger i framkant när det gäller ren energiproduktion och som partner till industrin söker vi lösningar som minskar koldioxidutsläppen. Målsättningen är att vara drivande i utvecklingen av den nordiska väteekonomin med avstamp i vår starka ställning som producent av fossilfri elektricitet. Fortums och Metsä Groups studie är ett gott exempel på ett sådant samarbete, där olika industrigrenar kompletterar varandra genom utnyttjande av varandras affärskunnande. Slutresultatet är koldioxidneutrala kundprodukter”, säger Fortum Generation-divisionens direktör och styrelseledamot Simon-Erik Ollus.

”Den biogena koldioxiden från cellulosafabrikerna och våra övriga produktionsanläggningar är intressant som ersättande råvara i sådana kemiska produkter som idag baserar sig på fossilt material. Teknologin har utvecklats och möjligheterna till vidareförädling av den tillvaratagna biogena koldioxiden har förbättrats. Samarbetet med Fortum öppnar intressanta utvecklingsmöjligheter för Metsä Group”, säger företagets koncernchef Ilkka Hämälä.

Den aktuella studien slutförs före utgången av år 2023. Beslut om eventuella investeringar fattas i ett senare skede.

Fortum och vätgas

Fortum, som har en stark ställning inom ren energiproduktion, eftersträvar effektiva lösningar för att minska sina kunders koldioxidutsläpp. Fortum vill, tillsammans med sina kunder, vara ledande i utvecklingen av ren vätgas i Norden. Vi undersöker aktivt olika väterelaterade koncept och affärsmöjligheter i samarbete med bland annat cellulosa- och pappersindustrin, stålindustrin, kemiindustrin och olika aktörer inom trafiksektorn.

Ytterligare information:

Fortum Newsdesk, newsdesk [snabel-a] fortum [punktum] com, tfn +358 40 198 2843

Läs mer om Fortum och vätgas www.fortum.se/vatgas