Samarbetar för renare älvar

Vi uppskattar möjligheten att arbeta med lokala samhällen och inverka positivt via projekt som skapar värde i samhällena. Projektet Älvstädningen, som vi startade i Sverige redan 2013 och som nu har expanderat till Finland, är ett bra exempel på gemensamma insatser som gynnar alla.

Skräp som samlats in från en flod

Älvstädningen, som är inne på sitt tionde år i Sverige, arbetar med behovet av att hålla älvar rena och i gott skick, för vattenkraftproduktionens skull, användningen av älvar för rekreation och älvarnas ekosystem. Projektet är skapat i samarbete med lokala idrottsföreningar. Deras medlemmar plockar upp skräp från älvkanterna, och Fortum utlovar ersättning till idrottsföreningarna. Idag har vi cirka 3 000 deltagare, och omkring 35 idrottsföreningar har arbetat med oss från det första året till idag. Mängden skräp som samlats in under åren är häpnadsväckande – 252 ton sammanlagt i slutet av 2021.

Tusentals deltagare – och Finland hakar på

I år fokuserar det svenska projektet på fem älvar: Ljusnan, Indalsälven, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Så många som 3 000 personer plockar upp skräp från älvkanterna – lokala ungdomar från idrottsföreningarna, deras tränare och en del Fortum-personal. 130 idrottsföreningar från 34 kommuner deltar. Vi är stolta över att vara en del av den här insatsen, och vi är mycket glada över att så många i samhällena har sammanstrålat för att få det att hända.

Vi har redan sett att det här konceptet fungerar i Sverige, så nu är det dags för Finland att gå i samma spår. Idrottsföreningen Muhoksen Pallo-Salamat påbörjade sitt samarbete med Fortum för att städa Ule älvs älvkant med ett team eller tolv frivilliga. Målet har varit att hålla Leppiniemis strand, som ligger nära Fortums vattenkraftanläggning Pyhäkoski, ren och prydlig under sommarsäsongen. Genom att göra stranden mer lockande för rekreation bidrar vi till den mer mångsidiga användningen av älvkanten och vattenvägen. Att samla in skräp från stranden förhindrar också att den utgör skada för djurlivet i och omkring älven.

Samarbete gynnar hela samhället

Projektet Älvstädningen gynnar samhällen på mer än ett sätt. I Sverige har vi upptäckt att unga människor redan är ganska miljömedvetna, och via det här projektet kan vi ge stöd åt ett sådant mindset. Och ersättningen som delas ut till varje idrottsförening som deltar är ett bra sätt att skapa socialt värde i samhällen nära älvarna som vår elproduktion är beroende av.

Projektet har även gjort det möjligt att dela kunskaper om vikten av vattenkraft i Norden. Vattenkraft är en viktig del av energisystemet i Finland och Sverige. Den kan användas för att balansera toppar i efterfrågan, och som en flexibel, koldioxidfri produktionsform gör det att vi kan få mer förnybar vind- och solkraft i systemet. Därför är det så viktigt för oss att samarbeta med samhällena omkring älvarna där vi är verksamma. Vi delar på älvarna, och vi delar på ansvaret för dem.