Norrtorp Kumla Miljöstiftelse

Norrtorp Kumla Miljöstiftelse har som syfte att främja vetenskaplig forskning för utveckling av metoder för avfallsminskning, återvinning och slutlig omhändertagande av avfall.

Norrtorp Kumla mIljöstiftelse stöttar miljöforskning

Stiftelsen kan även ge bidrag till allmän vetenskaplig grundforskning som rör miljöfrågor inom områdena avfallsminskning, återvinning och slutlig omhändertagande av avfall. Ändamålet kan bland annat tillgodoses genom inrättandet av en professur eller utdelning av stipendier.

Du hittar stiftelsens stadgar här.

Hur söker jag bidrag?

Ansökan om bidrag görs genom att fylla i en blankett med bilagor och sedan skicka materialet digitalt till sweden [punktum] rws [snabel-a] fortum [punktum] com (sweden[dot]rws[at]fortum[dot]com). Märk e-postmeddelandet med ”Miljöstiftelsen”.

Ansökningar behandlas vid stiftelsens ordinarie styrelsemöten som årligen sker i april och oktober.
Den som ansökt om medel får ett svar senast inom 4 veckor efter styrelsemötet.

Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 28/2 alternativt 31/8.

Redovisning efter avslutad aktivitet 

Stipendiaten eller den som fått annan ersättning via medel från Norrtorp Kumla Miljöstiftelse, ska inom sex månader efter avslutad aktivitet skriftligt redogöra för innehåll och resultat av aktivitet. Detta gäller både vid hel eller delvis finansiering via stiftelsen. Om flera personer deltar i en och samma aktivitet, kan en gemensam rapport lämnas. Innehållet i rapporten ska vara offentlig.

Exempel på tidigare beviljade medel till projekt:

  • Ny rötslamsstrategi
  • Identifiering av PAH och miljögifter med hjälp av hundar
  • Organiska komplexbildare, bioremediering av jord
  • Anslag till dioxinforskning vid Örebro Universitet