Start för omprövning av vattenkraften

Gullspångs vattenkraftverk

Startskottet för Fortums omprövningen av vattenkraften enligt den av regeringen antagna nationella planen (även kallad NAP) gick i slutet av 2020, då länsstyrelserna kallade till ett första samverkansmöte för Gullspångsälven.

- Det är spännande att vara igång, även om vi smygstartat internt med förberedelserna under en längre tid, säger Sara Sandberg, miljöchef för Fortums vattenkraft.

Sommaren 2020 beslutade regeringen om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften och arbetet kommer pågår i två decennier. Prövningarna av miljövillkoren ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Vad betyder det här för Fortum? Det finns en nationell tidplan för när varje grupp av kraftverk ska omprövas i domstol. Som ägare av kraftverk och dammar är vi ansvariga för att ansöka om moderna uppdaterade miljövillkor och våra första anläggningar ska omprövas år 2023. Att aktivt delta i den samverkan som ska föregå omprövningarna ser vi som både självklart och mycket viktigt för en transparent och effektiv process. Rätt åtgärd på rätt plats är våra ledord. Det finns en riktvärdet att begränsa produktionsförlusterna till högst 1,5 TWh.

Åtta svenska energibolag, där Fortum Sverige AB är ett, står bakom Vattenkraftens miljöfond AB. Fonden ger möjlighet för verksamhetsutövare att ansökan om medfinansiering av utredningar, miljöåtgärder och eventuella produktionsförluster. Det finns riktvärden om att begränsa sådana till högst 1,5 TWh.

 

Läs mer om Vattenkraftens miljöfond

Läs mer om nationella planen för vattenkraft

Environmental friendly

Fortums miljöprojekt 2020

Läs mer om miljöredovisningen