Miljöåtgärder vid Bollnäsströmmarna

I slutet av 2018 genomfördes biotopåtgärder i Klumpströmmen för att återskapa fri fiskvandring, ett samarbete mellan Fortum, Bollnäs kommun, Bollnäs fiskevårdsförening och andra entreprenörer.

Bollnäsströmmar

 

Biotopåtgärder genomförs i Bollnäs för ökad biologisk mångfald

I slutet av november 2018 startade projektet i Bollnäs som ämnar att återskapa fri fiskvandring mellan Galvån och Klumpströmmen som är beläget längst upp i Bollnäsströmmarna. Projektet slutfördes under våren 2019. Detta är en fortsättning på de insatser som genomfördes 2016 tillsammans med Fortum, Bra Miljöval, Bollnäs kommun och Bollnäs fiskevårdsförening.

Biologisk mångfald är något som är styrande i Fortums miljöarbete. Därför är Fortums målsättning att prioritera miljöåtgärder som gör konkret skillnad i naturen och arbetet i Bollnäsströmmarna är ett sådant exempel. Projektets mål var att förbättra och delvis återställa strömvattenhabitat i Klumpströmmen. En biotoprestaurering av strömsträckor som var påverkade av flottning och vattenkraftsutbyggnad påbörjades i slutet av november och slutfördes i mitten av december 2018. Åtgärderna har gjorts i tät samarbete med Bollnäs kommun och Bollnäs fiskevårdsförening och lokala entreprenörer. 

Lillströmmen under miljöåtgärderna

December 2018. Miljöåtgärderna finansierades delvis genom Bra Miljöval. Foto: Anders Bruks

 

Lillströmmen under miljöåtgärderna

December 2018. Miljöåtgärderna finansierades delvis genom Bra Miljöval. Foto: Anders Bruks

Tidigare åtgärder

År 2016 genom­förde Fortum bioto­påt­gärder i anslu­tande Galvån i samarbete med Bollnäs kommun och Bollnäs Fiske­vårds­område. Samtidigt ändrades också mängden vatten som Fortum tappar i Klump­strömmen för att skapa en större miljönytta. Bollnäs fiske­vårds­för­ening med sitt ”River Team” har lagt många ideella timmar på att återskapa en natur­ligare och mer funktionell ström­sträcka. Efter insatsen upplever man bättre fiske och ser förbätt­ringar i habitaten och lekom­råden.