Vår unika batterilösning vid Forshuvuds kraftverk

Sedan våren 2019 är vår batterilösning vid vattenkraftverket Forshuvud i drift. Batterierna används för att stödja kraftverket när det krävs små och snabba regleringar. Det är första gången i Sverige som detta görs med hjälp av batterier och vattenkraft.

Forshuvud batteries

Batterilösningen i Forshuvud stärker kapaciteten för Nordisk vattenkraft

Mer väderberoende produktion ställer högre krav på snabbare och kortare frekvensreglering. Vattenkraften har många fördelar, men just denna typ av reglering som väntas öka, sliter hårt på utrustningen. Vid Forshuvuds vattenkraftverk i Borlänge har Fortum därför installerat en unik batterilösning som består av en stor mängd batterier av samma typ som används i elbilar. När det krävs snabba frekvensregleringar i nätet tar batterierna, som reagerar på millisekunder,  över och hanterar regleringen den första dryga minuten medan kraftverket går upp i en mer skonsam takt.

Lösningen minskar slitaget på turbiner och kringutrustning och leder därmed till att utrustningen håller längre samtidigt som kraftverket klarar av att leverera reglerkraft snabbare. Det är den första kommersiella anläggningen i Sverige. Batteriets totala lagringskapacitet är på 6,2 MWh, med en effekt på 5 MW.

En viktig förutsättning för ett väl fungerande kraftsystem i Norden med hög andel väderberoende produktion är att det finns reglerkraft. Mer väderberoende elproduktion ökar behovet av det som är vattenkraftens kännetecken, förmågan att i stor skala lagra energi i dess vattenmagasin. Batteriet i Forshuvud innebär att regleringsförmågan inte bara är stor utan även snabb. Genom batterierna blir kraftverket i Forshuvud betydligt kraftfullare. Frekvenserna i stamnätet kommer alltså kunna anpassas mycket snabbt och förändras på bara ett fåtal millisekunder så att det finns tillräckligt med el när den behövs.

Vi förbättrar våra innovationer och applicerar dem där det gör mest nytta

Installationen i Forshuvud är baserad på en tidigare installation som testades i Träskända i Finland, som sattes i drift 2017. Nu när batterilösningen är igång i Forshuvud kommer det att utvärderas för att se vad som funkar bäst och hur det kan appliceras på andra kraftverk. Förhoppningen är att kunna installera flera batterilösningar på flera av Fortums kraftverk i Norden.

Batterier av stort intresse för flertalet lösningar i samhället

Just nu är intresset stort för storskaliga batterilösningar. Litiumjonbatterier används idag i elbilar, el-skotrar, elcyklar och många andra produkter som finns i vår vardag. I och med att batteriernas kapacitet utvecklas blir användningsområdena ännu fler. Batterier kan också användas för att lagra energi. Den energin kan sedan omvandlas till den el som levereras genom våra två hål i väggen. Med batterilösningen i Forshuvud vill vi på Fortum visa att det finns oändliga möjligheter när batterier används på ett smart sätt.

Här finns batterilösningen

Batterierna är kopplade till Forshuvuds kraftverk, som ligger i Borlänge. Kraftverket ligger längs Dalälven.

Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.

Se våra kraftverk här