Pressrelease 17 oktober 2022

Fortum i förstudie om ny kärnkraft i både Sverige och Finland
Control room

Vi utforskar framtidens kärnkraft

FAQ
Vad

I oktober 2022 startade vi en tvåårig förstudie om möjligheterna att bygga ny kärnkraft i både Sverige och Finland.

Earth globe
Varför

Med vår kärnkraftsexpertis i världsklass är vi i en utmärkt position för att utforska förutsättningarna för ny kärnkraft tillsammans med våra partners och kunder för att möjliggöra avkarbonisering av samhällen.

For nuclear power plants
Hur

Vi utforskar kommersiella, tekniska och samhälleliga förutsättningar för ny kärnkraft. Vi undersöker också nya partnerskap och affärsmodeller.

Med den nuvarande osäkerheten på energimarknaden kommer satsningar inom kärnkraftsindustrin sannolikt att innebära olika typer av partnerskap. Partnerskap kan bildas mellan till exempel kärnkrafts- och fjärrvärmeföretag, industriella kunder inom el och värme där konkurrenskraftig energiförsörjning är av allt större strategisk betydelse och kärnkraftsföretag eller start-ups och mer etablerade företag med kärnkraftskompetens. På så vis kommer förstudien också att undersöka potentialen för tjänsteerbjudanden för nya projekt i Europa och vätgas för industriellt bruk.

Förstudien kommer också att ta en djup titt på nybyggnadsprocessen, såsom planering, lokalisering och licensiering. Arbetsgruppens intentioner är att engagera viktiga externa intressenter såsom politiska beslutsfattare, tjänstepersoner och kärnsäkerhetsmyndigheter i Sverige och Finland i aktiv dialog.

Kontakt oss

Laurent Leveugle

Vice President
New Nuclear
Tel: +358 40 542 2001
laurent [punktum] leveugle [snabel-a] fortum [punktum] com

Jukka Rahnasto

Manager
Nuclear Newbuild Business Development
Tel: +358 44 285 2866
jukka [punktum] rahnasto [snabel-a] fortum [punktum] com

For nuclear power plants

Kärnkraft - fossilfri energi

Läs mer