Pressrelease

Fortum och Kärnfull Next i samarbete om små modulära reaktorer i Sverige

15 december 2022, 14:00

Fortum och Kärnfull Next har ingått ett samarbetsavtal för att möjliggöra en utbyggnad av små modulära reaktorer i Sverige. Kärnfull Next har en projektportfölj som omfattar ett flertal små reaktorer och samarbetet med Fortum innebär att man tillsammans täcker in hela värdekedjan för nya reaktorer, från projektering och finansiering till byggnation och drift.

SMR

Klimatomställningen innebär att elanvändningen i samhället måste öka dramatiskt de kommande decennierna. Regeringen har i Tidöavtalet satt ett mål att elanvändningen bör öka från dagens 140 TWh till minst 300 TWh år 2045. För att möta den nya efterfrågan och samtidigt säkerställa en hög leveranssäkerhet till en låg systemkostnad behövs en kraftig utbyggnad av både planerbara och väderberoende kraftslag. Potentialen för små modulära reaktorer (SMR) är mycket stor och det finns ett tydligt intresse från industrin.

–Små modulära reaktorer kan ge både industrier och kommuner tillgång till planerbar och fossilfri el, värme och vätgas. Tillsammans med ny vindkraft kommer det att vara en avgörande pusselbit i klimatomställningen. Kärnfull Next har redan idag en växande projektportfölj och vi ser att vi genom våra olika kompetenser i värdekedjan kompletterar varandra på ett utmärkt sätt, säger Laurent Leveugle, ansvarig för Fortums förstudie för ny kärnkraft.

–Fortum har en unik och bred kärnkraftskompetens och man driver sina reaktorer med världsledande tillgänglighet. För Kärnfull kommer samarbetet med Fortum innebära att vi kan erbjuda våra kunder en än mer gedigen helhetslösning till ett konkurrenskraftigt pris, säger Christian Sjölander, vd Kärnfull Next.

Samarbetet innebär att de båda energibolagen nu gemensamt börjar adressera de svenska SMR-projekt som är redo att gå från konceptstudie till projekteringsfas. Tidplanen för ny kärnkraft i Sverige är till stor del avhängig tillståndsgivning, licensiering och lagstiftning gällande placering och antal reaktorer i drift. Givet att dessa frågor kan hanteras skyndsamt av regeringen och berörda myndigheter kan det vara möjligt att ha en första SMR i drift i Sverige under tidigt 2030-tal.

Om Fortum
Fortum är ett energiföretag som fokuserar på omställningen till en renare värld. Vi bidrar med kraften som driver omställningen till en koldioxidneutral ekonomi och erbjuder våra kunder och samhället ren energi och hållbara lösningar. I Norden finns vår kärnverksamhet med produktion av fossilfri el, elhandel, fjärrvärme och tjänster inom återvinning och avfallshantering. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.se

Om Kärnfull Next
Kärnfull Next AB (KNXT) är ett dotterbolag tillhörande den Göteborgsbaserade startup:en Kärnfull Future AB (Kärnfull). KNXT är Nordens första projektutvecklingsföretag inom småskalig kärnenergi (SMR) och hanterar hela värdekedjan från första utkast till byggnation – med inspiration från ledande projektutvecklare inom annan fossilfri energiproduktion. KNXT hanterar även  underleverantörer och utvecklingsfaser i samarbete med nyckelpartners. Kärnfull äger även Kärnfull Energi, ett digitalt elhandelsbolag med 100% kärnkraft och verksamhet i Sverige och Danmark.

www.knxt.se