Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 07-07-2020


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk

Lima
341.43
341.43
341.43
341.43
341.44
341.45
341.43
01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020
m
Datum

Lima
137.74
139.19
143.89
145.14
146.62
147.44
149.45
149.34
149.05
147.25
147.49
150.45
151.12
148.36
147.94
148.41
145.96
145.61
146.57
143.92
141.52
140.97
141.61
140.29
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Lima
56.45
54.18
49.34
48.96
49.73
94.36
144.46
01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh