Lima kraftverk

Vattennivå: +341.42 m

Uppdaterad: 05-03-2021


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima
341.42
341.42
341.42
341.42
341.42
341.42
341.42
27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021
m
Datum

Lima
34.13
35.00
34.83
34.83
35.57
35.52
42.22
29.60
30.95
34.04
34.90
34.91
33.11
32.32
34.06
34.66
32.99
32.96
35.05
35.02
33.24
34.69
35.04
35.05
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Lima
40.44
39.44
36.79
35.41
34.30
33.01
34.61
27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh