Lima kraftverk

Vattennivå: +341.44 m

Uppdaterad: 22-03-2023


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk
Lima
341.44
341.44
341.44
341.44
341.44
341.44
341.44
16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023
m
Datum
Lima
23.49
23.37
23.13
23.13
23.13
23.13
23.13
23.13
22.44
21.26
22.78
22.83
21.77
22.79
22.17
22.65
22.80
22.00
22.80
21.82
21.93
21.90
22.87
22.60
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Lima
19.57
17.88
15.42
16.78
22.32
24.33
22.69
16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh