Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 22-09-2021


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021
m
Datum

Lima
28.44
28.44
29.52
30.60
28.62
28.62
28.62
27.60
26.58
27.35
28.12
27.33
26.55
26.55
26.55
28.66
28.66
28.66
28.66
28.66
28.66
28.66
28.66
30.35
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Lima
31.79
31.57
29.07
26.78
28.33
29.51
28.16
16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh