Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 13-06-2021


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima
341.44
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
07-06-2021, 08-06-2021, 09-06-2021, 10-06-2021, 11-06-2021, 12-06-2021, 13-06-2021
m
Datum

Lima
47.77
47.69
47.71
48.64
48.99
48.88
48.50
49.21
47.76
46.76
46.99
46.50
46.34
56.12
53.49
53.78
50.65
50.27
50.59
49.06
48.53
48.58
49.15
51.94
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Lima
62.20
64.52
67.03
64.76
56.31
51.14
50.18
07-06-2021, 08-06-2021, 09-06-2021, 10-06-2021, 11-06-2021, 12-06-2021, 13-06-2021
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh