Lima kraftverk

Vattennivå: +341.42 m

Uppdaterad: 21-08-2019


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk

Lima
341.43
341.42
341.42
341.43
341.43
341.42
341.42
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m
Datum

Lima
58.81
58.81
58.81
54.81
54.81
55.58
54.47
54.47
54.47
54.57
52.89
51.01
50.23
51.85
51.85
51.85
51.85
50.03
49.19
49.17
51.07
51.09
51.05
49.42
23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
m³/s
Klockslag

Lima
103.05
69.92
58.53
56.28
64.22
63.82
61.67
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh