Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 18-06-2019


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk

Lima
341.42
341.43
341.43
341.42
341.42
341.43
341.43
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m
Datum

Lima
73.14
73.14
74.45
72.24
71.34
70.39
69.70
69.64
69.67
68.83
68.61
69.00
68.13
68.47
69.51
67.33
67.15
69.62
69.62
67.39
67.38
67.38
67.39
66.88
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00
m³/s
Klockslag

Lima
115.54
114.61
127.65
121.01
103.14
85.29
71.13
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh