Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 20-09-2020


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk

Lima
341.44
341.44
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
14-09-2020, 15-09-2020, 16-09-2020, 17-09-2020, 18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020
m
Datum

Lima
23.32
23.26
22.58
22.18
22.93
22.63
22.61
22.61
22.61
20.73
22.58
22.57
22.57
22.57
22.57
21.77
22.55
22.55
22.56
21.91
22.11
22.65
21.31
22.30
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Lima
26.49
28.73
31.74
29.28
28.70
24.67
22.61
14-09-2020, 15-09-2020, 16-09-2020, 17-09-2020, 18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh