Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 07-12-2019


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk

Lima
341.43
341.43
341.44
341.44
341.44
341.43
341.43
01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019
m
Datum

Lima
60.33
61.09
60.87
60.40
58.51
57.35
58.01
58.16
58.38
57.09
55.81
54.73
53.82
53.80
54.60
53.76
53.03
52.27
51.17
51.10
51.68
52.33
52.32
50.88
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00
m³/s
Klockslag

Lima
46.96
43.79
43.89
48.57
53.43
58.44
57.89
01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh