Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 25-01-2020


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk

Lima
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
19-01-2020, 20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020
m
Datum

Lima
40.43
40.42
42.82
42.82
42.86
44.81
46.16
46.82
46.83
46.17
46.17
46.16
46.17
46.16
47.68
48.98
48.99
47.63
47.61
47.61
48.35
49.10
49.10
48.73
2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00
m³/s
Klockslag

Lima
67.38
59.92
58.16
53.91
48.97
39.71
45.37
20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020, 26-01-2020
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh