Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 19-01-2022


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima
341.43
341.43
341.43
341.42
341.43
341.43
341.43
13-01-2022, 14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022
m
Datum
Lima
21.31
19.91
19.95
20.63
19.92
21.22
20.47
21.24
21.24
20.35
20.35
20.35
20.30
22.31
21.88
21.45
20.92
20.40
20.61
20.65
20.94
20.63
20.99
20.58
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Lima
23.45
21.92
21.37
24.20
21.66
20.15
20.98
13-01-2022, 14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh