Lima kraftverk

Vattennivå: +341.44 m

Uppdaterad: 06-12-2022


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk
Lima
341.44
341.44
341.44
341.44
341.43
341.43
341.44
30-11-2022, 01-12-2022, 02-12-2022, 03-12-2022, 04-12-2022, 05-12-2022, 06-12-2022
m
Datum
Lima
25.77
25.17
25.44
25.40
25.38
25.85
26.19
26.37
26.09
24.33
25.99
25.99
26.85
27.53
27.57
27.62
27.73
27.75
27.73
27.96
27.96
27.97
27.97
27.97
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Lima
45.77
44.38
43.33
42.04
34.94
27.01
26.14
30-11-2022, 01-12-2022, 02-12-2022, 03-12-2022, 04-12-2022, 05-12-2022, 06-12-2022
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh