Lima kraftverk

Vattennivå: +341.44 m

Uppdaterad: 01-07-2022


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk
Lima
341.44
341.44
341.44
341.44
341.44
341.44
341.44
25-06-2022, 26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022, 01-07-2022
m
Datum
Lima
31.57
31.63
31.27
31.51
30.65
30.59
31.85
30.01
30.01
29.97
27.02
26.98
27.85
28.14
26.80
26.80
26.87
26.48
25.58
25.49
26.11
27.03
27.23
27.23
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Lima
28.56
31.33
30.50
30.29
31.91
31.34
29.47
25-06-2022, 26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022, 01-07-2022
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh