Lima kraftverk

Vattennivå: +341.42 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima
341.45
341.45
341.44
341.44
341.42
341.42
341.42
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Lima
143.21
143.44
142.89
141.70
140.74
140.13
139.29
138.24
138.13
136.73
135.55
136.40
136.23
133.02
132.67
132.91
132.97
131.37
130.27
132.31
128.96
129.05
126.60
128.62
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Lima
96.32
136.34
154.73
178.41
199.50
163.77
138.07
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh