Lima kraftverk

Vattennivå: +341.42 m

Senast uppdaterad: 16-06-2024

Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk
Lima
341.43
341.42
341.42
341.42
341.43
341.42
341.42
10-06-2024, 11-06-2024, 12-06-2024, 13-06-2024, 14-06-2024, 15-06-2024, 16-06-2024
m
Datum
Lima
58.58
59.13
59.16
58.38
55.26
55.09
56.01
56.05
56.03
56.14
56.14
56.15
56.14
56.13
56.28
56.27
56.83
58.73
58.74
58.76
58.20
58.78
58.83
58.88
2:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Lima
78.84
77.44
70.78
64.84
66.31
63.91
57.77
10-06-2024, 11-06-2024, 12-06-2024, 13-06-2024, 14-06-2024, 15-06-2024, 16-06-2024
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh