Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 05-04-2020


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk

Lima
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020
m
Datum

Lima
36.98
36.33
35.20
34.91
35.92
35.22
33.74
33.74
34.40
33.70
33.72
33.18
33.18
33.18
31.94
31.16
33.14
33.15
32.10
31.40
31.39
32.16
32.19
33.40
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00
m³/s
Klockslag

Lima
51.26
49.76
40.86
37.04
35.51
34.93
36.17
30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh