Glava kraftverk

Vattennivå: +141.85 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Glava kraftverk mäts i Stora Gla. En annan mätning görs även i sjön nedströms Stora Gla. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Stora Gla Glaåkern
141.84 114.14
141.84 114.11
141.82 114.09
141.81 114.08
141.84 114.07
141.85 114.05
141.85 114.03
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Glava kraftverk ligger i Byälven, i Glava, en tätort i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1958.

Fallhöjd: 95 m

Kapacitet: 16 MW

Normal årsproduktion: 30 GWh