Glava kraftverk

Vattennivå: +142.09 m

Uppdaterad: 02-12-2020


Vattennivån vid Glava kraftverk mäts i Stora Gla. En annan mätning görs även i sjön nedströms Stora Gla. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Stora Gla Glaåkern
142.18 114.07
142.15 114.06
142.12 114.06
142.09 114.05
142.08 114.05
142.09 114.04
142.09 114.04
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m
Datum

Glava kraftverk ligger i Byälven, i Glava, en tätort i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1958.

Fallhöjd: 95 m

Kapacitet: 16 MW

Normal årsproduktion: 30 GWh