Glava kraftverk

Water level: +141.76 m

Last updated: 07-06-2023


Vattennivån vid Glava kraftverk mäts i Stora Gla. En annan mätning görs även i sjön nedströms Stora Gla. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Glava kraftverk
Stora Gla Glaåkern
141.80 113.88
141.80 113.87
141.79 113.87
141.79 113.86
141.77 113.85
141.76 113.85
141.76 113.84
01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023
m
Datum

Glava kraftverk ligger i Byälven, i Glava, en tätort i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1958.

Fallhöjd: 95 m

Kapacitet: 16 MW

Normal årsproduktion: 30 GWh