Glava kraftverk

Vattennivå: +142.25 m

Uppdaterad: 15-10-2019


Vattennivån vid Glava kraftverk mäts i Stora Gla. En annan mätning görs även i sjön nedströms Stora Gla. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Glava kraftverk

Stora Gla Glaåkern
142.14 113.88
142.14 113.89
142.20 113.89
142.20 113.90
142.20 113.89
142.23 113.92
142.25 113.96
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m
Datum

Glava kraftverk ligger i Byälven, i Glava, en tätort i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1958.

Fallhöjd: 95 m

Kapacitet: 16 MW

Normal årsproduktion: 30 GWh