Glava kraftverk

Vattennivå: +141.48 m

Uppdaterad: 12-05-2021


Vattennivån vid Glava kraftverk mäts i Stora Gla. En annan mätning görs även i sjön nedströms Stora Gla. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Stora Gla Glaåkern
141.43 114.03
141.43 114.03
141.43 114.03
141.45 114.04
141.47 114.06
141.47 114.07
141.48 114.09
06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021, 10-05-2021, 11-05-2021, 12-05-2021
m
Datum

Glava kraftverk ligger i Byälven, i Glava, en tätort i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1958.

Fallhöjd: 95 m

Kapacitet: 16 MW

Normal årsproduktion: 30 GWh