Glava kraftverk

Vattennivå: +141.26 m

Uppdaterad: 24-02-2021


Vattennivån vid Glava kraftverk mäts i Stora Gla. En annan mätning görs även i sjön nedströms Stora Gla. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Stora Gla Glaåkern
141.36 113.89
141.30 113.89
141.29 113.90
141.27 113.90
141.26 113.89
141.26 113.90
141.26 113.90
18-02-2021, 19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021
m
Datum

Glava kraftverk ligger i Byälven, i Glava, en tätort i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1958.

Fallhöjd: 95 m

Kapacitet: 16 MW

Normal årsproduktion: 30 GWh