Jobba på Fortum

Fortum strävar efter att driva förändringen mot en renare värld. Våra medarbetare spelar en viktig roll i denna förändring genom samarbete med våra kunder, produkter och tjänster i teknikens framkant. Vi är just nu 9000 medarbetare som arbetar i många olika länder. Många av Fortums positioner och team är internationella och vi har daglig kontakt med kollegor, kunder och leverantörer över hela världen.

Our people meeting at the office

Vi tror på gruppens styrka

Våra värderingar - nyfikenhet, ansvarstagande, integritet och respekt - är grunden för alla våra aktiviteter. Våra ledarskapsprinciper baseras på ett öppet ledarskap och en tilltro till våra medarbetare. Det gör Fortum till en arbetsplats som erbjuder utmaningar och ansvarstagande, baserat på stor tillit. Som medarbetare blir du coachad och uppmuntrad att hitta dina egna lösningar och att utmana etablerade arbetssätt. Lagandan är stark och vi uppskattar människor som vill arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Att fira stora och små framgångar är en del av vår kultur.

Vi mäter och utvärderar regelbundet våra medarbetares nöjdhet och engagemang gentemot verksamheten, våra gemensamma mål, kunder och ledarskap. Det senaste resultatet från 2016 visar att Fortums medarbetare upplever välbefinnande, har en hög arbetskapacitet och känner att de har en sund balans mellan arbete och fritid.

Medarbetarna kommer först

På Fortum kommer medarbetarnas säkerhet och välbefinnande främst - det är det enda sättet att lyckas i vår verksamhet. Vi säkerställer säkerhet i alla våra miljöer. Vi ser att nöjda och välmående medarbetare presterar bättre och bidrar till ett kreativt och effektivt arbetsklimat. Vi ser det också som viktigt att alla medarbetare har balans mellan arbete och fritid. Vi spelar en aktiv roll i hur vi som arbetsgivare kan stötta våra medarbetare med deras livspussel, till exempel genom hälsoprogrammet Energise your day.

Syftet med Energise your day är att inspirera, aktivera och stötta våra medarbetare i att ta hand om sig själva både på jobbet och fritiden. Programmet erbjuder idéer och verktyg för att leda sig själv, hantera stress, återhämtning, kost och fysisk aktivitet. Våra medarbetare erbjuds föreläsningar, coaching och andra energipåfyllande aktiviteter.

Vi tar ansvar

Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling på stora och små sätt. Vi agerar som en pålitlig, hjälpsam granne och arbetar nära det lokala samhället. Samtidigt förväntar vi oss ett ansvarstagande agerande från våra affärspartners. Som Fortumanställd kan du känna sig stolt över det faktum att vi arbetar med organisationer och projekt dedikerade för att göra världen till en bättre plats.

Happy woman with headphones

En karriär hos Fortum

Läs mer om vad vi erbjuder

Läs mer