Solberg Vindkraftpark

Solberg vindkraftpark bidrar med 100 % förnybar energiproduktion och är en viktig del i omställningen till ett förnybart samhälle.

Solberg vindkraftpark ligger nordväst om Örnsköldsvik i Västerbottens län och cirka 30 km söder om Åsele i Västernorrlands län. Området kring Solberg kännetecknas av höga medelvindar (7,5 m/s på 120 m höjd) och är lämplig för storskalig vindkraftsproduktion. Parken består av 22 stycken vindkraftverk och den årliga nettoproduktionen är beräknad till 253 GWh. Parken bidrar med förnybar el till motsvarande 50 000 hushålls elanvändning. Fortum och Skellefteå Kraft äger 50 procent vardera av parken.

Fakta vindturbiner

Antal vindkraftverk 22 Vestas V126 med en effekt på 3,45 MW

Tornhöjd 117 m

Rotordiameter 125 m

Total effekt 76 MW vindkraft

Årsproduktion 253 GWh vindkraft