Skräp som hittas under Älvstädningen

Att plocka bort skräp under Älvstädningen har positiva effekter på både närmiljön och djurlivet. Inte minst då mycket av skräpet inte bryts ner i naturen. Läs mer om vad idrottsungdomarna tar bort under sin insats.

Skräp som hittats under älvstädning

Vad är det vanligaste skräpet?

Under den senaste Älvstädningen gjordes flera skräpanalyser för att undersöka vilket det vanligaste skräpet är. Det som man främst hittar är cigaretter/cigarettfilter, vilket utgör 27 % av all skräp. Dessa är små och tidskrävande att plocka, men innehåller plast och andra ämnen som inte är bra för naturen. På andra plats hittar man plastförpackningar, som utgör 15 % av all skräp. Se grafen nedan för hela fördelningen av skräpet:

Graf som visar fördelningen av skräp - Älvstädningen

Källa: Städa Sverige, Slutlig rapport Älvstädningen (2018)

 

Ämnet som tar lång tid att brytas ner – plast

Mycket av det som plockas bort under Älvstädningen har plast i sig. Om vår utveckling fortsätter kommer det att 2050 finnas mer plast än fisk i haven. Då plast dessutom tar lång tid på sig att brytas ner (en plastmugg ca 50 år, en plastpåse 20 år) - så uppstår mikroplaster, dvs små plastpartiklar, i processen. Dessa hamnar i vår natur och vattendrag. Därför är det viktigt att se till att det inte skräpas ner till att börja med. 

Skräp i Dalälven efter Älvstädningen

Det som döljs under ytan

Runt om i Sverige har flera dykarföreningar hjälpt till under Älvstädningen. Tack vare deras insatser har mycket skräp som slängts i älven tagits upp. Då plockas det ofta upp däck, cyklar, glasflaskor och diverse prylar. År 2016 hittade föreningen DK Masen 40 oljetunnor på Dalälvens botten, som därefter sanerades av Leksands kommun. 

Mass market tested

I år undersöker vi mikroplaster i Älvstädningen

Hur städar vi bort skräpet? Se avsnittet från Älvakademin!