Så sätts elpriset

Hur sätts egentligen elpriset och vilka faktorer är det som påverkar priset per kWh? Tillgång och efterfrågan, vädret och kostnader för utsläppsrätter är faktorer som styr elpriset. Men även aktörer som Energimarknadsinspektionen och elbörsen Nord Pool har en stor inverkan på elpriset.

Elbörsen Nord Pool

Nord Pool är den nordiska elbörsen – en marknad där det köps och säljs el. Det är här som elproducenter, som exempelvis Fortum, säljer el till Fortum och andra elhandelsföretag. Prisbildningen här utgör basen för elhandeln på den nordiska elmarknaden och därmed de priser som erbjuds till slutkunderna.

Väder och avgifter påverkar också elpriset

Elpriset styrs också av tillgång och efterfrågan. När det inte finns så mycket el går priset upp, och tvärtom. När vädret blir kallare och efterfrågan ökar så går priset upp, eller tvärtom när det blir varmare. Tillgången styr också priset. Regn och smält snö är faktorer som gör att elpriset sjunker eftersom nederbörd fyller upp vattenmagasinen. I vattenmagasinen vid vattenkraftverken sparas vatten för att kunna användas till elproduktion även när vattentillrinningen är sämre under året. När vattenmagasinen är fyllda går det att producera el tidigare på våren, vilket gör att elpriset blir lägre.

Andra faktorer som påverkar elpriset är väderprognoserna i allmänhet, kostnader för att släppa ut koldioxid (så kallade utsläppsrätter) och världsmarknadspriserna på kol, olja och naturgas, eftersom dessa energislag är "konkurrenter" till de förnybara energislagen. 

Energimarknadsinspektionen

Den totala kostnaden du betalar för din el består både av en elnätskostand och en elhandelskostnad. Elnätskostnaden kan du inte påverka och den betalar du till den aktör som äger elnätet där du bor. Elhandelskostnaden kan du däremot påverka, dels genom att själv påverka hur mycket el du använder och dels genom att aktivt välja den elhandlare och det elavtal som passar dig bäst. Fortum äger sedan 2015 inga elnät, men kan leverera el till alla, oavsett elnätsägare.

Eftersom elnätsverksamheten är ett monopol, kontrolleras den av en tillsynsmyndighet. Den heter Energimarknadsinspektionen och ansvarar över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen ser också till att nätföretag inte sätter för höga eller oskäliga priser. När de bedömer en aktörs priser väger de in faktorer som hur långt det är mellan elnätskunderna och vad det är för terräng. Det är anledningen till att priserna kan variera beroende på var du som kund bor. Dessutom reglerar Energimarknadsinspektionen elkvaliteten, det vill säga antal elavbrott, längden på dessa och hur stor investering elnätsföretaget gör för att minska avbrotten.

Par i soffa med laptop - företagskund med mellanstor elförbrukning

Hur har elpriset sett ut över tid?

Vill du ta reda på vad det aktuella elpriset är idag och jämföra det med de histo­riska elpri­serna? Vi har skapat en överblick för priset per kWh över tid för att du enkelt ska kunna följa elprisets utveckling.

Läs mer om elpriser

Certifiering: