Så sätts elpriset

Hur sätts egentligen elpriset och vilka faktorer är det som påverkar priset per kWh? Tillgång och efterfrågan, vädret och kostnader för utsläppsrätter är faktorer som styr elpriset. Men även aktörer som Energimarknadsinspektionen och elbörsen Nord Pool har en stor inverkan på elpriset.

Elbörsen Nord Pool

Nord Pool är den nordiska elbörsen – en marknad där det köps och säljs el. Det är här som elproducenter, som exempelvis Fortum, säljer el till Fortum och andra elhandelsföretag. Prisbildningen här utgör basen för elhandeln på den nordiska elmarknaden och därmed de priser som erbjuds till slutkunderna. Priset sätts utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen.

För att möta efterfrågan sätts först och främst anläggningar med låg produktionskostnad in, därefter används de anläggningar med dyrare kostnader in för att möta efterfrågan vid behov. Läs mer om spotpris och spotmarknaden här.

Utbud och efterfrågan

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan. Elproducentens utbud av el ställs mot kundernas efterfrågan. I en situation med ökad efterfrågan, ökar också priset. Exempelvis, när vädret blir kallare och efterfrågan ökar så går priset upp, eller tvärtom när det blir varmare. Regn och smält snö är utbudsfaktorer som gör att elpriset sjunker eftersom nederbörd fyller upp vattenmagasinen. I vattenmagasinen vid vattenkraftverken sparas vatten för att kunna användas till elproduktion även när vattentillrinningen är sämre under året. När vattenmagasinen är fyllda går det att producera el tidigare på våren, vilket gör att elpriset blir lägre.

Andra faktorer som påverkar elpriset är väderprognoserna i allmänhet, kostnader för att släppa ut koldioxid (så kallade utsläppsrätter) och världsmarknadspriserna på kol, olja och naturgas, eftersom dessa energislag är "konkurrenter" till de förnybara energislagen.

Största delen av den elen som produceras ligger i norra Sverige medan konsumtionen till störst del finns i södra Sverige. Detta kan medföra flaskhalsar i elnätet då det finns begränsningar i möjligheten att överföra el inom Sverige och till utlandet. Detta gör också att priserna mellan våra fyra olika elområden kan skilja sig åt. Läs mer om våra fyra elområden här.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett system som ska verka som incitament för att bygga mer förnybar elproduktion. Systemet berör främst leverantörer, industrin, och vissa elanvändare. För varje producerad megawattimme (MWh) från en förnybar källa får producenten ett elcertifikat från staten. Läs mer om elcertifikat här!

Ursprungsmärkning av el

Ursprungsmärkning finns för att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer. Så att du kan teckna ett elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har. Alla elbolag är skyldiga att redovisa den totala elförsäljningens ursprung, det vill säga om elen kommer från exempelvis sol, vind, kärnkraft eller vatten etc. Läs mer om ursprungsgarantier här!

Skatter

Energiskatten är en så kallad punktskatt som är kopplad till din energianvändning och därför tillkommer även moms. För en genomsnittlig villakund som förbrukar cirka 20 000 kWh/år utgör skatter och moms ungefär 43% av den totala elkostnaden.

Energimarknadsinspektionen

Den totala kostnaden du betalar för din el består både av en elnätskostnad och en elhandelskostnad. Elnätskostnaden kan du inte påverka och den betalar du till den aktör som äger elnätet där du bor. Elhandelskostnaden kan du däremot påverka, dels genom att själv påverka hur mycket el du använder och dels genom att aktivt välja den elhandlare och det elavtal som passar dig bäst. Fortum äger sedan 2015 inga elnät, men kan leverera el till alla, oavsett elnätsägare.

Eftersom elnätsverksamheten är ett monopol, kontrolleras den av en tillsynsmyndighet. Den heter Energimarknadsinspektionen och ansvarar över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen ser också till att nätföretag inte sätter för höga eller oskäliga priser. När de bedömer en aktörs priser väger de in faktorer som hur långt det är mellan elnätskunderna och vad det är för terräng. Det är anledningen till att priserna kan variera beroende på var du som kund bor. Dessutom reglerar Energimarknadsinspektionen elkvaliteten, det vill säga antal elavbrott, längden på dessa och hur stor investering elnätsföretaget gör för att minska avbrotten.

Så sätts elpriset

Så sätts elpriset

Variable price

Jämför elpriser

Elpriser - Här hittar du aktuellt elpris idag och historiska elpriser över tid.

Spot price

Vad betyder spotpris på el?

Spotpris - så fungerar det och så kan du dra nytta av det.

Få full koll på din elanvändning och ta kontroll över dina elkostnader.

Teckna elavtal

Skaffa ett smart elavtal Jämför elavtal
Certifiering: