Sälj din överskottsel

Vill du sälja ditt överskott av egenproducerad el till oss? Vad bra! Här hittar du information om hur det går till.

Anmäl försäljning av el

Den el som du producerar använder du i första hand själv som hushållsel. Men det kommer sannolikt att finnas tillfällen då du har ett överskott av el, och det kan du sälja till oss.

Två viktiga saker:
- din produktionsanläggning måste vara driftsatt av ditt nätbolag
- du måste ha ett anläggnings -ID

Anmälan av försäljning av överskottsel: ring 020–46 00 00

Vad får jag för ersättning?

Vi köper din el till ett pris baserat på Nord Pools spotpris i just ditt elområde. Vi redovisar den el du levererat till oss på en separat faktura. Sen återbetalar vi din ersättning på nästkommande elhandelsfaktura.

Du kan få skatteavdrag

Från och med 1 januari 2015 har du som mikroproducent av Egen El möjlighet att ta del av en skattereduktion på 60 öre/kWh, på den el som du säljer vidare. Max skattereduktion är 18 000 kr/år (30 000 kWh/år) och reduktionen görs på din inkomstdeklaration. För mer information kontakta Skatteverket.

Så fungerar Egen El

Det är enkelt att vara mikroproducent av el. Här är en sammanfattning av hur det fungerar. 

  1. Efter installation - dags för ny elmätare. När du installerat solceller, en vindsnurra eller kanske ett litet vattenkraftverk, kommer ditt nätbolag ut och byter din mätare så att den mäter både den el du köper och den du vill sälja. All el mäts varje timme, vilket gör att det kommer att uppstå tillfällen då du producerar mer el än du använder, och den elen köper vi tillbaka av dig.
  2. Nytt abonnemang behövs: När du fått din mätare installerad behöver du ett nytt abonnemang för din produktion. Ett abonnemang för din produktion och ett för din konsumtion. Ditt konsumtionsabonnemang blir oförändrat om du är mikroproducent, du kommer fortfarande att behöva betala nätavgift för den el du tar ut från nätet. För ditt produktionsabonnemang behöver du däremot inte betala någon nätavgift på.
  3. Ditt nätbolag betalar för nätnyttan: För den el du säljer och matar ut på elnätet kommer ditt nätbolag att ersätta dig för enligt den så kallade nätnyttan du bidrar till. I och med att du överför el ut på nätet så minskar du de så kallade nätförlusterna som uppstår när nätbolaget överför el i nätet. För denna nätnytta ersätter nätbolagen dig med ca 2 till 7 öre per kWh. Hör med ditt nätbolag hur stor ersättning du får.
  4. Och du får betalt för elen: Själva elen  säljer du till oss (Fortum Markets AB) och vi betalar dig samma pris som vi betalar på Nord Pool när vi köper in den. Momsregler för mikroproduktion hittar du på Skatteverkets webb.
  5. Ring oss: Du kan enkelt beställa Egen El genom att ringa vår kundservice på tel 020 46 00 00

Villkor för försäljning av egenproducerad el

Se villkoren
Certifiering: