Elfakturan och dess olika delar

Vad menas med fast avgift och vilka är egentligen Energikundservice? Här reder vi ut de olika posterna på din elräkning, så att du förstår vad du betalar för.

Det här betyder delarna på din faktura

Som kund hos oss får du i regel två fakturor – en från oss på Fortum som producerar din el, och en från ditt elnätsbolag, de som ser till att elledningarna fungerar där du bor. Du som är elkund hos Fortum faktureras genom Energikundservice Sverige AB, ett bolag som Fortum äger och som hanterar vår fakturering.

Du vet väl också att det finns miljövänligare alternativ, som autogiro eller e-faktura? Läs mer på sidan om Faktura och betalning.

1. Fakturauppgifter

Ditt kundnummer, fakturanummer, fakturadatum.

2. Kunduppgifter

Din fakturaadress, anläggnings-ID samt vilken fakturaperiod beloppet avser.

3. Betalningsuppgifter

Fakturans totalbelopp.

4. Betalningsavi

Förfallodatum, Fortums bankgironummer, OCR-numret för din betalning. 

Energikundservice Sverige AB står som betalningsmottagare, men är ett företag som ägs av Fortum och hanterar all vår fakturering.

5. Fortums elmix

Diagrammet visar ursprunget för all den el som vi säljer i Sverige. Här ser du var din el kommer ifrån. Som privat elkund på Fortum får du självklart din el från fossilfria energikällor. Läs mer om ursprungsgaranti här.

6. Elhandel

Här ser du den sammanlagda kostnaden för tjänster du köpt från Fortum. 

Fast avgift/månadsavgift: Även om du har ett rörligt avtal har du, förutom den rörliga delen, ofta en fast månadsavgift.

Period: Den period som fakturan avser. Du kan själv välja om du vill ha din faktura varje, varannan eller var tredje månad.

Pris och elpris: Det här är det elpris i öre/kWh som gäller enligt ditt elavtal. Summorna är angivna utan moms (momsen hittar du som en egen post).

Förbrukning: Din totala elförbrukning i kWh under perioden som fakturan avser.

7. Avtal

Ditt elavtal. Här kan du också se om du har ett elavtal med fast eller rörligt elpris. Och för vilken period avtalet gäller.

8. Anläggning & mätning

Anläggningsadressen är platsen där din anläggning är lokaliserad.

Anläggnings-ID är ett unikt ID-nummer som är en 18-siffrig kod som berättar vilken anläggning som är din. Anläggnings-ID:et tillhör alltid bostaden, oavsett vem som bor där.

Elområde - Sverige är indelat i fyra olika geografiska elområden. Elnätets kapacitet och skillnaden mellan tillgång och efterfrågan i ditt område påverkar vilket pris du betalar. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till.

Områdes-ID visar i vilket närområde din bostad finns. Ditt nätområde påverkar bland annat priset du betalar. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till.

Mätmetod visar om din elanvändning mäts per timme eller månad. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till.

9. Elförbrukning

Här ser du hur mycket el du använder varje månad och hur det fördelar sig över året. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till. Siffrorna visar hur många kilowattimmar (kWh) du förbrukar per månad och procent av året. Samt en beräknad årsförbrukning baserad på de senaste 12 månaderna.

Certifiering: