Elfakturan och dess olika delar

Vad menas med fast avgift och vilka är egentligen Energikundservice? Här reder vi ut de olika posterna på din elräkning, så att du förstår vad du betalar för.

Det här betyder delarna på din faktura

I vanliga fall får du två fakturor – en från oss på Fortum som producerar din el, och en från ditt elnätsföretag, de som ser till att elledningarna fungerar där du bor. Men eftersom vi samfakturerar med vissa elnätsägare, bland annat Ellevio, kan det hända att du får båda fakturorna samlade i en. Du som är elkund hos Fortum faktureras genom Energikundservice Sverige AB, ett bolag som Fortum äger och som hanterar vår fakturering.

Du vet väl också att det finns miljövänligare alternativ, som autogiro eller e-faktura? Läs mer på sidan om Faktura och betalning.

Producent, elhandlare och nätägare

Anläggnings-ID

Det här är ett unikt ID-nummer för varje lägenhet och hus som har ett elabonnemang. Numret kommer alltid att tillhöra bostaden, oavsett vem som bor där.

Elhandel

Här ser du den sammanlagda kostnaden för tjänster du köpt från Fortum.

Elnät

Här ser du istället den sammanlagda kostnaden för elnätstjänster du köpt från Ellevio.

Ursprungsmärkning

Här ser du var din el kommer ifrån. Den kan produceras både av förnybara energikällor och kärnkraft.

Energikundservice

Energikundservice Sverige AB står som betalningsmottagare, men är ett företag som ägs av Fortum och hanterar all vår fakturering.

Elhandelskostnad

Fast avgift

Även om du har ett rörligt avtal har du, förutom den rörliga delen, ofta en fast månadsavgift.

Period

Den period som fakturan avser. Du kan själv välja om du vill ha din faktura varje, varannan eller var tredje månad.

Pris och elpris

Det här är det elpris i öre/kWh som gäller enligt ditt elavtal. Summorna är angivna utan moms (momsen hittar du som en egen post).

Förbrukning

Din totala elförbrukning i kWh under perioden som fakturan avser.

Energiskatt

Energiskatten beslutas av Riksdagen och ändras varje år. 2017 ligger den på 29,5 öre/kWh för privatkunder, en avgift som läggs på elpriset. Från och med 1 jan 2018 är energiskatten inte inkluderad i elpriset längre. Den debiteras i stället av elnätsbolaget och kommer inte att finnas med på elhandelsfakturan.

Elavtal

Här ser du information om vilket av våra elavtal du har.

Elnätskostnad

Fast avgift

Elnätsavtalets fasta avgift, som är densamma oavsett hur mycket el du använder.

Rörlig avgift

Elnätsavtalets kostnad i öre/kWh för överföringen av el, som ändras beroende på hur mycket el du använder.

Mätarinställning

Här ser du vad din elmätares mätarställning var när fakturaperioden startade och slutade.

Information om anläggningen och energiförbrukningen

Mätmetod

Här ser du om din elanvändning mäts per timme eller månad. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till.
 

Månadsförbrukning

Här ser du hur mycket el du använder varje månad och hur det fördelar sig över året. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till.

Områdes-ID

Här ser du i vilket närområde din bostads finns. Ditt nätområde påverkar bland annat priset du betalar. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till.

Elområde

Sverige är indelat i fyra olika geografiska elområden. Elnätets kapacitet och skillnaden mellan tillgång och efterfrågan i ditt område påverkar vilket pris du betalar. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till.