Elfakturan och dess olika delar

Vad menas med fast avgift och hur ser jag vilket elområde jag tillhör egentligen? Här reder vi ut de olika posterna på din elräkning, så att du förstår vad du betalar för.

Det här betyder delarna på din faktura

Som kund hos oss får du i regel två fakturor – en från oss på Fortum som producerar din el, och en från ditt elnätsbolag, de som ser till att elledningarna fungerar där du bor. Du som är elkund hos Fortum faktureras av Fortum Markets AB.

Hur ofta du får din faktura beror på din årsförbrukning enligt följande:

  • Under 3000 kWh får du din faktura varannan månad
  • Över 3000 kWh får du en månadsfaktura

Du vet väl också att det finns miljövänligare alternativ, som autogiro eller e-faktura? Läs mer på sidan om Faktura och betalning.

1. Fakturauppgifter

Ditt kundnummer, fakturanummer, fakturadatum.

2. Kunduppgifter

Ditt namn och fakturaadress.

3. Elavtal och tilläggstjänster

Ditt nuvarande elavtal och vilka tilläggstjänster du har.

4. Betalningsinformation

Fakturans totalbelopp, fakturaperioden som beloppet avser och fakturans förfallodatum.

5. Fakturainformation

Fortums bankgiro-/plusgiro-nummer och OCR-numret för din betalning.

Betalningsmottagare är Fortum Markets AB.

Du kan även skanna QR-koden för att betala via Swish.

6. Elavtalsdetaljer

Här ser du vilket elavtal du har och när det startade.

7. Din anläggning

Anläggnings-ID är ett unikt ID-nummer som är en 18-siffrig kod som berättar vilken anläggning som är din. Anläggnings-ID:et tillhör alltid bostaden, oavsett vem som bor där.

Elområde - Sverige är indelat i fyra olika geografiska elområden. Elnätets kapacitet och skillnaden mellan tillgång och efterfrågan i ditt område påverkar vilket pris du betalar. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till.

Områdes-ID visar i vilket närområde din bostad finns. Ditt nätområde påverkar bland annat priset du betalar. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till.

Mätmetod visar om din elanvändning mäts per timme eller månad. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till.

8. Din specifikation

Här ser du dina adressuppgifter och den sammanlagda kostnaden för tjänster du köpt från Fortum.

Fast avgift/månadsavgift: Även om du har ett rörligt avtal har du, förutom den rörliga delen, ofta en fast månadsavgift.

Period: Den period som fakturan avser. Du kan själv välja om du vill ha din faktura varje, varannan eller var tredje månad.

Pris och elpris: Det här är det elpris i öre/kWh som gäller enligt ditt elavtal. Summorna är angivna utan moms (momsen hittar du som en egen post).

Förbrukning: Din totala elförbrukning i kWh under perioden som fakturan avser.

9. Fortums elmix

Diagrammet visar ursprunget för all den el som vi säljer i Sverige. Här ser du var din el kommer ifrån. Som privat elkund på Fortum får du självklart din el från fossilfria energikällor. Läs mer om ursprungsgaranti här.

10. Elförbrukning

Här ser du hur mycket el du använder varje månad och hur det fördelar sig över året. Denna post kommer från din elnätsägare. Om du har frågor om detta är det din nätägare du ska vända dig till. Siffrorna visar hur många kilowattimmar (kWh) du förbrukar per månad och procent av året. Samt en beräknad årsförbrukning baserad på de senaste 12 månaderna.

detta består elfakturan av

Vad består elfakturan av?

Variable price

Jämför elpriser

Elpriser - Här hittar du aktuellt elpris idag och historiska elpriser över tid.

Energy market data

Så sätts elpriset

Hur sätts egentligen elpriset och vilka olika faktorer påverkar? 

Certifiering: