Ursprungsmärkning - var kommer elen från?

Som elbolag måste vi ange ursprung för den el som vi säljer, dvs. sammansättningen av de energikällor som används vid produktion av elen, samt vilken miljöpåverkan de har. På så sätt kan du som kund göra ett medvetet val av elbolag och elavtal.

Ursprungsmärkning - därför är det viktigt

Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön.

För att vi, som elleverantör, ska kunna garantera ursprunget på den el som vi säljer måste vi köpa så kallade ursprungsgarantier (UG). Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). Dessa certifikat köps och säljs på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer.

Det är Energimyndigheten som godkänner vilka producenter som har rätt att få ursprungsgarantier (UG).

Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens hemsida.

Vi är inte bara en elhandlare, utan en elproducent

Som privatkund och företagskund hos Fortum Markets AB med en årsförbrukning under 100 000 kWh får du alltid 100% fossilfri energi hos oss. Företagskunder med en årsförbrukning över 100 000 kWh får en så kallad Nordisk mix men har alltid möjlighet att lägga till ett specifik kraftslag till sitt elavtal. Och den stora skillnaden med att välja ett energibolag som även är  elproducent, är att du gör skillnad på riktigt. Det är vi som driver utvecklingen framåt och gör investeringar i framtidens  energiproduktion.

För att möta det moderna samhällets ökade efterfrågan av energi använder vi pålitliga produktionsmetoder som vattenkraft och kärnkraft. Vi vill samtidigt skynda på övergången till en framtid med ren energi, genom stora investeringar i solkraft och vindkraft.

Elen vi sålde i Sverige 2022

CO2-utsläpp: 87 g/kWh Kärnbränsleavfall: 1,951 mg/kWh

32,5%

Förnybart

47,4%

Kärnkraft

20,2%

Fossilt

Elen vi sålde under 2022
Förnybart Kärnkraft Fossilt
32,5 47,4 20,2
Certifiering: