Våra fyra elområden

Sverige är indelat i totalt fyra elområden. Här kan du ta reda på vad ett elområde egentligen är och varför elpriserna skiljer sig mellan våra elområden.

Vad är ett elområde?

Sverige är som sagt uppdelat i fyra elområden. Gränserna för Sveriges fyra elområden går där det idag finns begränsningar i överföringskapaciteten. Syftet med indelningen är att tydliggöra var i Sverige det finns störst behov av en utbyggnad av stamnätet och för att tydliggöra var i Sverige som det finns ett behov av att bygga ut elproduktionen för att matcha områdets förbrukning. Detta så att elen inte behöver transporteras alltför långa sträckor.

Sveriges fyra elområden:

  • Elområde 1 Luleå (SE1)
  • Elområde 2 Sundsvall (SE2)
  • Elområde 3 Stockholm (SE3)
  • Elområde 4 Malmö (SE4)

Vet du inte vilket elområde du tillhör? Ta reda på det här!

Karta över Sveriges fyra elområden.
Över- och underskott på el i Sveriges fyra elområden

Olika elområden - olika elpriser

Under väldigt lång tid så har framför allt priserna varit lika över hela landet. År 2011 delades landet in i elområden vilket innebar att priserna började skilja sig åt. I norra Sverige finns en stor andel produktion och en lägre förbrukning medan läget är det motsatta i södra Sverige, där produktionen är lägre än förbrukningen. Eftersom kärnkraften har avvecklats i södra Sverige samtidigt som det finns begränsningar i överföringskapaciteten så har prisskillnaderna ökat ytterligare då utbudet inte kan tillgodose efterfrågan. För dig som elkund innebär detta att du får betala ett högre pris för elen om du bor i exempelvis i Skåne (SE4 jämfört om du hade bott i Luleå (SE1).

Begränsad överföringskapacitet

När det talas om begränsningar i överföringen av el så betyder det att stamnätet saknar kapaciteten att föra över tillräckligt mycket el till den plats där den behövs. Detta kan även kallas för flaskhalsar. I Sverige finns det i dagsläget flaskhalsar mellan norr och söder som har orsakats av det finns ett överskott av elproduktion i norra Sverige samtidigt som majoriteten av förbrukningen sker i södra Sverige. Vilket innebär att elen behöver transporteras länga sträckor.

Flaskhalsintäkter vid elområdesgränserna

När överföringskapaciteten inte räcker till från ett elområde till ett annat så uppstår så kallade flaskhalsintäkter (kapacitetsavgifter). Detta om elpriset är lägre i det elområde där den produceras jämfört med elområdet som elen skickas till. Mellanskillnaden som uppstår där kallas för flaskhalsintäkt och dessa intäkter tillfaller Svenska kraftnät som i sin tur använder intäkterna för att bygga bort flaskhalsar och brister i infrastrukturen.

Vanliga frågor om elområden

Vad innebär elområde?
Chevron down

Sverige är uppdelat i fyra olika elområden, elområde 1-4. Gränserna för dessa elområden är dragna där det idag finns begränsad överföringskapacitet. 

Vilka elområden finns?
Chevron down

I Sverige finns det fyra elområden:

  • Elområde 1 Luleå (SE1)
  • Elområde 2 Sundsvall (SE2)
  • Elområde 3 Stockholm (SE3)
  • Elområde 4 Malm√∂ (SE4)
Varför är Sverige indelat i olika elområden?
Chevron down

Anledningen till att Svenska kraftnät delade in Sverige i fyra olika elområden var delvis för att synliggöra var i Sverige behovet finns för utökad elproduktion för att möta efterfrågan.

Varför förekommer prisskillnader mellan elområdena?
Chevron down

Eftersom en stor del av elproduktionen finns i norra Sverige medan en stor del av förbrukningen sker i södra Sverige så behöver elen överföras via det så kallade transmissionsnätet. I dagsläget är överföringskapaciteten begränsad vilket innebär att det blir ett effektunderskott i södra Sverige som leder till att elen blir dyrare.

Energy market data

Så sätts elpriset

Hur sätts egentligen elpriset och vilka olika faktorer påverkar? 

Så sätts elpriset
Spot price

Vad betyder spotpris på el?

Spotpris - så fungerar det och så kan du dra nytta av det.

Så fungerar spotpris
Certifiering: