Regeringens elstöd till privatpersoner

Här hittar du information om utbetalning av elstöd till privatpersoner för de höga elkostnaderna.

Utbetalning av elstöd för perioden oktober 2021 - september 2022

Läs här vad du kan göra för att få elstödet snabbast möjligt och även mer information om när och hur utbetalningar av ytterligare elstöd kommer att ske. 

Elstöd för perioden november - december 2022

Mot bakgrund av det höga elpriserna under perioden november-december förra året (2022) så har regeringen nu gett Svenska kraftnät i uppdrag att använda flaskhalsintäkter för att finansiera ett nytt elstöd till svenska hushåll. 

 • Stödet omfattar hela Sverige - elområde 1-4.
 • Period som stödet avser är november-december 2022.
 • Ersättningsmodellen utgår från det genomsnittliga priset på dagen före-marknaden minus ett referenspris på 75 öre per kWh. Det innebär att hushåll i elområde 1-2 får 90 öre per förbrukad kWh, elområde 3 får 126 öre och elområde 4 får 129 öre per förbrukad kWh.
 • Svenska kraftnät ansöker även om ett förbrukningstak per hushåll i syfte att ta hänsyn till kallare klimatet i norr.

Den 30:e januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om att använda maximalt 10 miljarder för att finansiera ytterligare ett elstöd till hushållen. Godkännande från Energimarknadsinspektionen innebär att regeringen remitterar en förordning som reglerar utbetalningsförfarandet. 

Elstöd för perioden oktober 2021 - september 2022

 • Elstödet omfattar dig som privatperson i elområde 3-4. Elstödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022. Elstödet börjar betalas ut från 20:e februari och det är Försäkringskassan som kommer att sköta utbetalningen.  Läs mer om utbetalningen hos Försäkringskassan.
 • Elstödet som kommer betalas ut är 0,5 kronor per förbrukad kWh i SE3 och 0,79 kronor i SE4 (se räkneexempel längre ned på sidan). Vi förstår om du är intresserad av hur mycket du kan få i elprisstöd. Här nedan får du mer information om hur du räknar ut elstödet och kan genom att logga in på Mitt Fortum enkelt se hur mycket el du har använt under perioden.
 • Bakgrunden är att Regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att presentera ett förslag för Energimarknadsinspektionen, som den 17 november 2022 godkände att elstödet kan betalas ut.

Räkna ut ditt elstöd

SE3: 0,5 kronor x er elförbrukning i kWh under oktober 2021 - september 2022

SE4: 0,79 kronor x er elförbrukning i kWh under oktober 2021 - september 2022

Logga in på Mitt Fortum för att se er elförbrukning. Under fliken Elanvändning kan du se hur mycket el du har använt månad för månad.

Logga in på Mitt Fortum

Räkneexempel på elstödet

Vem får elstödet om jag flyttat?
Chevron down

Elstödet betalas ut till den person i hushållet som står på elnätsavtalet dagen efter att Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Vi vet nu att Energimarknadsinspektionen godkände ansökan den 17 november, vilket betyder att den personen som står på elnätsavtalet den 18 november 2022 får utbetalningen av Försäkringskassan. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalat för den el som faktiskt förbrukats mellan oktober 2021 och september 2022, och utgår som sagt utifrån elanläggningens förbrukning under 12‑månadersperioden.

När betalas pengarna ut?
Chevron down

Utbetalningen av elstödet planeras att börja betalas ut i februari 2023. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppgift att betala ut elstödet till alla hushåll och kommer beräknas på hushållens elförbrukning för perioden oktober 2021–september 2022. 

Vad är ett elområde?
Chevron down

Sverige är uppdelat i fyra olika elområden, elområde 1-4. Gränserna för dessa elområden är dragna där det idag finns begränsad överföringskapacitet.

Vilka elområden finns?
Chevron down

I Sverige finns det fyra elområden:

 • Elområde 1 Luleå (SE1)
 • Elområde 2 Sundsvall (SE2)
 • Elområde 3 Stockholm (SE3)
 • Elområde 4 Malmö (SE4)
Hur vet jag vilket elområde jag tillhör?
Chevron down

Sverige är indelat i totalt fyra elområden. Här kan du läsa mer om vilka de är.

Är du osäker på vilket elområde du tillhör? Ta reda på det här!

Varför är Sverige indelat i olika elområden?
Chevron down

Anledningen till att Svenska kraftnät delade in Sverige i fyra olika elområden var delvis för att synliggöra var i Sverige behovet finns för utökad elproduktion för att möta efterfrågan.

Varför förekommer prisskillnader mellan elområdena?
Chevron down

Eftersom en stor del av elproduktionen finns i norra Sverige medan en stor del av förbrukningen sker i södra Sverige så behöver elen överföras via det så kallade transmissionsnätet. I dagsläget är överföringskapaciteten begränsad vilket innebär att det blir ett effektunderskott i södra Sverige som leder till att elen blir dyrare.

Varning för bedrägerier!

Svenska kraftnät varnar för eventuella bedrägeriförsök. Stödet kommer att utbetalas direkt till ditt konto – utan att du själv behöver göra någonting. Lämna inte ut personliga koder och logga inte in på uppmaning av någon annan. Inga seriösa företag kommer att uppmana dig att använda dina inloggningsuppgifter på det sättet. Om du får ett samtal där du uppmanas att göra det kan du vara utsatt för ett bedrägeriförsök.

Kommentar från oss på Fortum

Beskedet om ett högkostnadsskydd från regeringen och ansvariga myndigheter är i grunden positivt. Många hushåll och företag i prisområde SE3 och SE4 har under en längre tid vittnat om en situation som inte är långsiktigt hållbar och för allt fler elkunder har den utvecklats till att bli en akut risk. Stödåtgärder på den här skalan är i regel svår att få helt heltäckande, vår bedömning är trots det att beskedet kommer ge en välkommen lättnad för många kunder.

I grunden finns dock ett antal strukturproblem med effektunderskott och bristande stabilitet i kraftsystemet som behöver lösas för att komma bort från den här typen av akuta insatser som vi ser för andra gången på mindre än ett år.

Certifiering: