Elcertifikat - så fungerar det

För att hjälpa till att främja produktionen av förnybar energi skapades systemet med elcertifikat av regeringen 2003. Satsningen har varit framgångsrik och kommer nu därför att fasas ut.

Vad är elcertifikat? 

Ett elcertifikat tilldelas elproducenter för varje megawattimme (MWh) förnybar energi som ett bevis på att de jobbar hållbart. Dessa certifikat kan därefter säljas till företag som vill öka andelen förnybar energi i sin verksamhet. Detta ger en extra intäkt till den förnybara produktionen.

Ett elhandelsbolag måste köpa elcertifikat för en viss kvot av all el som säljs vidare. Elcertifikatens pris bestäms av marknaden och beror på efterfrågan samt hur mycket förnybar energi som produceras. Förnybar energi definieras som vind, biomassa och biogas, vattenkraft, torv och sol.

Vad kostar ett elcertifikat?

I november 2022 kostade ett elcertifikat 5,70 kronor, vilket är det lägsta priset någonsin. Ekonomifakta förklarar så här: “Om en elleverantör till exempel säljer 1 000 megawattimmar el och kvoten för året ligger på 15 procent, måste elleverantören köpa in 150 elcertifikat.” 1 januari 2012 skapade Sverige en gemensam marknad för elcertifikat tillsammans med Norge.

Vad betalar du för elcertifikat?

För hushåll och företag med fast elavtal ingår kostnaden för elcertifikat i regel i totalsumman på fakturan. Med rörligt avtal brukar den specificeras. Avgiften baseras på hur mycket el du använder och oberoende av vilket elavtal du har. 

Energianvändning/år Elcertifikatspris Kostnad/år
2 000 kWh/år 0,5 öre/kWh 10 kr/år
5 000 kWh/år 0,5 öre/kWh 25 kr/år
20 000 kWh/år 0,5 öre/kWh 100 kr/år

Ovan räkneexempel är baserat på det genomsnittliga elcertifikatspriset för en elkund under 2021.

Framtiden för elcertifikat

Tanken var att elcertifikatsystemet skulle pågå till 2045 och målet var att producera 46,4 TWh förnybar el fram till år 2030. Men målet uppnåddes redan i mars 2012, vilket innebär att initiativet kommer att avslutas redan 2035, alltså 10 år i förtid. Anläggningar som tas i drift efter 31 december 2021 kan inte längre få tilldelat elcertifikat.

Energy market data

Så sätts elpriset

Hur sätts egentligen elpriset och vilka olika faktorer påverkar? 

Så sätts elpriset
Circular economy

Var kommer elen från?

Ursprungsmärkning - För att du som kund ska kunna se varifrån elen kommer

Om ursprungsmärkning

Få full koll på din elanvändning och ta kontroll över dina elkostnader.

Teckna elavtal

Skaffa ett smart elavtal Jämför elpriser
Certifiering: