Konsumenträtt, klagomål och användarrådgivning

För att vi ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd så att vi kan rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt. Här nedan hittar du olika sätt att gå tillväga.

Vårt kvali­tetsteam

Vänd dig till vårt kvalitetsteam och berätta om din upplevelse så kontaktar vi dig - använd formuläret här

Kundservice

Du kan även kontakta vår kundservice och framföra dina synpunkter eller klagomål.

Här kan du komma i kontakt med kundservice

Rådgivning och tvistlösning

Du kan också få hjälp och rådgivning hos andra än Fortum, t ex:

Energimarknadsbyrån

Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå för konsumenter, kan du få råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Till Energimarknadsbyråns hemsida

Konsumentverket

Här kan du få konsumentinformation och personlig vägledning. Till Konsumentverkets hemsida

Kommunala konsumentvägledare och oberoende användarrådgivning​

Hos Energimyndigheten hittar du information om landets kommunala energi- och klimatrådgivare som kan svara kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Hos din kommuns konsumentvägledare kan du få stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag. Till Energimyndighetens hemsida

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Till Allmänna reklamationsnämndens hemsida

Postadress

ARN
Box 174
101 23 Stockholm

Energimarknadsinspektionen (EI)

EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden som bedriver tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Till Elmarknadsinspektionens hemsida

Domstol

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende. Till Sveriges Domstolars webbplats  

Dina rättigheter som konsument

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.

Dokument: Konsumentens rättigheter (pdf)

Här kan du läsa ellagen i sin helhet

Dokument: Information om dina rättigheter när ett elbolag meddelar att din el kan komma att stängas av (pdf)

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal utanför affärslokaler har du som kund 14 dagars ångerrätt när du tecknar ett avtal. För att ångra ditt avtal är du välkommen att ringa oss på 020-46 00 00 så hjälper vi dig, eller ladda ner denna blankett:

Ångerblankett 

Skriv ut blanketten och skicka till oss på:

Fortum Markets AB, Box 3218, 400 10 Göteborg 

Läs mer om ångerrätt här

Uppförandekoder

Fortums värderingar speglar alltid hur vi behandlar våra kunder, våra partners och våra medarbetare. 

Vid försäljning via telefon tillämpar vi de etiska regler som har tagits fram av Kontakta. Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning per telefon. Läs mer på Kontaktas hemsida

Build new energy ventures

Regeringens elstöd till privatpersoner

Läs mer här
Certifiering: