Elmarknaden just nu - varierande elpriser

På den här sidan har vi samlat information om vad som händer på elmarknaden just nu och vad du som kund kan göra. Är du kund vet du väl att du hittar information om ditt elavtal, fakturor, elanvändning, flytt direkt i Mitt Fortum?

Logga in i Mitt Fortum
Build new energy ventures
Elmarknaden
El- och energiläget
Spot price
Customer
Elavtal
Våra elavtal
Customer service
Frågor & svar
Vanligaste frågorna

Elmarknaden just nu 

2022 var ett turbulent år på elmarknaden med elpriser som svänger kraftigt och uppmaningar om att spara el har duggat tätt. Även om osäkerheterna fortfarande är många och många hushåll har haft ett par tunga månader, så har vintern inte varit så tuff som många prognoser visade. Genom februari såg vi en fortsatt mild vinter med bra lagernivåer på bland annat annat vatten i norden och gas på kontinenten leder till fortsatt låga priser i jämförelse med hösten. Även om vi de senaste veckorna ser vi små rörelser uppåt, som delvis är pådrivet av kallare temperaturer.

Under februari landade genomsnittliga spotpriset i elområde 1-2 på 52,03 öre/kWh medan elområde 3 hade 82,53 öre/kWh och elområde 4 hade 102,79 öre/kWh. Ur ett historiskt perspektiv så är det till synes höga elpriser samtidigt som det är cirka en tredjedel av vad priset i december landade på. 

Uppdaterad  16 mars.

Se spotpriset för ditt elområde just nu.

Läs mer om regeringens elstöd till privatpersoner.

Höglasttimmarna mellan måndag och fredag

Energi­läget just nu

Svenska kraftnät har ändrat riskbedömning för bortkoppling från reell till låg. Faktorerna bakom ändringen beror på förbättrad energisituation i norra Europa pådrivet av en minskad elanvändning under höglasttimmarna. Att riskbedömningen fortsatt ska vara klassad som låg bygger också på en fortsatt stabil elproduktion och stamnätsdrift. 

Det är fortsatt vitktigt att minska på elanvändningen då det fortfarande finns en risk för effektbrist under höglasttimmarna, det vill säga de timmar då elanvändningen är som högst. De timmar som definieras som höglasttimmar är måndag-fredag klockan 08-11 samt 16-19.

Uppdaterad 16 mars.

Senaste året

Sedan i höstas har det svenska energiläget varit ansträngt där riskbedömningen för bortkoppling av el från tidig höst klassades som reell. Energimarknaden har varit starkt påverkad av kriget i Ukraina och bland annat de minskade leveranserna av naturgas från Ryssland.

Anledningen till att priserna har varit högre i södra delarna av Sverige beror främst på bristen på effekt i söder och att den större delen av produktionen finns i norra delarna av landet.  Kärnkraftverken i södra Sverige genomgick i höstas planerade driftstopp samtidigt som vi har såg en minskad vindkraftsproduktion.

I lägen där utbudet är lägre än efterfrågan så har södra Sverige varit i behov av att importera el från grannländer och i det fallet kan det handla om fossila bränslen (gas och kol). I kombination med höjda priser på fossila bränslen och att de även kräver kompensation i form av utsläppsrätter, så ökar elpriset.

Läs mer om elpriset historiskt.

vad styr elpriset

Vad påverkar elpriset?

Elpriset påverkas i stor utsträckning av vädret. Regnar det och blåser det mycket så kan vattenkraften producera och fylla på vattenmagasinen samtidigt som vindkraftverken kan producera när det blåser. Detta bidrar till ett högre utbud av el och när utbudet motsvarar efterfrågan blir priserna lägre än det motsatta. Om det till exempel är vindstilla, torrt och kallt kan priserna i stället stiga då utbudet är lågt samtidigt som efterfrågan ökar.

Våra elpriser påverkas också av hur förutsättningarna ser ut i andra länder eftersom vi är priskopplade mot Europa. Höjs priset på utsläppsrätter samtidigt som priset på kol och gas går upp, påverkas även priset i Sverige.

Läs mer om hur elpriset sätts.

Så sätts elpriset (video)

vad kan du som kund göra

Vad kan du som kund göra?

 • Se över ditt nuvarande elavtal - det är viktigt att du funderar igenom din situation och gör ett aktivt val av det elavtal som du tycker passar dig bäst. 
  Läs mer om fast och rörligt avtal.
 • Ladda ner Mitt Fortum-appen och få ännu bättre koll på din elanvändning.
  Ladda ner här!
 • Läs våra energispartips och ta reda på vilka tips som fungerar bäst och som gör mest på elräkningen.
  Läs tipsen här!
Vad påverkar elpriset

Vad händer vid effektbrist?

Vid effektbrist som bedöms som en nödsituation så kan det komma bli aktuellt med manuell förbrukningsfrånkoppling, vilket kortfattat betyder ett kontrollerat strömavbrott med syfte att undvika längre avbrott samt skador på elsystemet. Detta är något som aldrig tidigare skett i Sverige, men det finns idag en viss risk att åtgärden behöver utnyttjas.

I teorin kan det gå till så att vid risk för överbelastning på grund av effektbrist kontaktar Svenska Kraftnät utvalda elnätsbolag som får i uppgift att genomföra frånkopplingen på regional nivå. Länsstyrelsen i området samordnar hur det hela ska gå till. Media underrättas förstås så att informationen når alla företag och privathushåll som berörs.

Läs mer om manuell förbrukningsfrånkoppling.

 

 

Svårt att välja elavtal? Se våra olika elavtal och jämför.

Fast elpris ger förutsägbarhet

Förutsägbarhet

Fast elpris är bra när...

 • ... du vill ha förutsägbarhet i vad du betalar per kWh
 • ... du vill ha samma elpris under hela avtalsperioden
 • ... du vill ha fri månadsavgift i 1 år
Läs mer om fast elpris
timpris går på spotpriset

Flexibilitet

Timpris är bra när...

 • ... du kan flytta din elförbrukning
 • ... du vill påverka elräkningen
 • ... du inte vill ha någon bindningstid
Läs mer om timpris
rörligt elpris varierar

Enkelhet

Rörligt elpris är bra när...

 • ... du inte vill ha någon bindningstid
 • ... du vill ha snittpris hela månaden
 • ... du kan ta pristoppar
Läs mer om rörligt elpris
Mitt Fortum - energianvändning, elpris

Elanvändning

Hur minskar jag min elförbrukning?

Om du vill spara energi och hålla nere elkostnaderna är det smart att jämföra och att ha koll på din elförbrukning. Vi har samlat allt du vill veta om energianvändning: 

 • Energispartips
 • Normal elförbrukning för lägenhet/villa
 • Hur elpriset och elanvändning varierar

 

Läs mer
Mitt Fortum - energianvändning, elpris

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

 • Följ och jämför din elanvändning
 • Se och betala fakturor
 • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
 • Ta med dig elen enkelt när du flyttar
 • Ladda ner appen för flest funktioner!
Läs mer och logga in

Vanliga frågor vi får just nu

När kommer fakturan?

Vi skickar ut fakturan runt den 10:e varje månad. Om du har pappersfaktura kan det dröja några dagar innan du får den med anledning av postgången. 

Saknar du fakturan så kan det bland annat bero på att beloppen understiger 100 kr vilket innebär att kostnaden istället läggs på nästkommande faktura.

Du kan själv välja betalsätt direkt i Mitt Fortum

Saknar du din senaste faktura?

Det kan bero på flera saker, bland annat:

 • Din elkostnad för månaden understiger 100 kr vilket medför att det inte kommer någon faktura. Kostnaden läggs istället på nästkommande elfaktura. 
 • Har du e-postfaktura kan det vara så att fakturan har hamnat i skräpposten/spamkorgen.
 • Det kan också bero på att nätbolaget ännu inte avläst din elmätare och skickat mätvärdena för din elanvändning.
 • Hur ofta du får din faktura baseras på hur mycket du förbrukar på ett år. Har du en årsförbrukning på under 3000 kWh, får du din faktura varannan månad. Har du däremot en årsförbrukning på över 3000kWh, får du istället en månadsfaktura. 
Vad består fakturan av?

Som kund hos oss får du i regel två fakturor – en från oss på Fortum som producerar din el, och en från ditt elnätsbolag, de som ser till att elledningarna fungerar där du bor. Du som är elkund hos Fortum faktureras genom Fortum Markets AB ( tidigare var det Energikundservice Sverige AB).

Hur ofta du får din faktura beror på din årsförbrukning enligt följande:

 • Under 3000 kWh får du din faktura varannan månad
 • Över 3000 kWh får du en månadsfaktura

Utöver kostnaden för elnätet och elhandeln finns det även en energiskatt med en tillhörande moms. Energiskatten är en fast kostnad som tas ut för varje enskild använd kilowattimme el. Det betyder att ju mindre el kunden använder – desto lägre blir skatten. Energiskatten är en punktskatt vilket innebär att en mervärdesskatt, det vill säga moms, läggs på. Punktskatter infördes för att styra konsumtionen för vissa varor, som alkohol och tobak, eller för att öka statens inkomster. Energiskatten är ett exempel på en skatt som ökar statens inkomster. Skatten går alltså inte till elbolagen.

Regeringens elstöd till privat­per­soner - Vad gäller?

Svenska kraftnät meddelade den 27 oktober tillsammans med regeringen att de lämnat förslag till Energimarknadsinspektionen om att avsätta 55 miljarder kronor för att kompensera elanvändare retroaktivt för höga priser i elprisområde 3 och 4.

Vem får ta del av stödet?

Alla som vid den så kallade brytpunkten (den 18 november 2022) har ett elnätsavtal för en anläggning i SE3 och SE4. Då kommer du få stöd baserat på uttagspunktens historiska förbrukning från oktober 2021-september 2022. Alltså får du stöd för den el som exempelvis huset (elanläggning) har använt under den perioden.

Brytpunkten är satt till dagen efter Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan, vilket vi nu vet var den 17 november 2022. 

Hur mycket pengar får du?

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån hur hög din elanvändning varit under perioden oktober 2021 - september 2022 och vilket elområde du bor i. I elområde SE3 blir stödet 50 öre/använd kWh och i SE4 blir stödet 79 öre/använd kWh.

För att ta reda på hur mycket pengar du får så tar du:

 • SE3 0,5 kronor x din elanvändning i kWh under oktober 2021-september 2022
 • SE4 0,79 kronor x din elanvändning i kWh under oktober 2021-september 2022

När får du pengarna?
Utbetalningen av elstödet planeras att börja betalas ut i februari 2023. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppgift att betala ut elstödet till alla hushåll och kommer beräknas på hushållens elförbrukning för perioden oktober 2021–september 2022.

Med anledning av stödet till elanvändare vill vi även varna för eventuella bedrägeriförsök
Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder vare sig av oss eller någon annan som exempelvis Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektion eller någon annan part. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Vill du veta mer så har Svenska kraftnät ytterligare information här: Frågor och svar om stödet | Svenska kraftnät (svk.se)

Vad är de främsta orsakerna till de högre elpriserna?

Fortsatt höga gaspriser i kombination med lägre produktion i vindkraftverken, planerade underhåll av våra kärnkraftverk och inte minst begränsningarna i överföringskapaciteten är fortsatt några av de främsta orsakerna till de varierande priserna.

De som drabbas värst av svängiga och höga elpriserna är boenden i södra delen av Sverige, där det sker kraftiga svängningar på marknaden medan norra Sverige har lägre priser tack vare vattenkraften.

 

Hur kan du påverka dina elkostnader?

Uppvärmningskostnaden är den enskilt största elkostnaden, speciellt för villor och radhus. För varje grad högre temperatur inomhus kan du räkna med en årlig ökning av elförbrukningen på fem procent. Så om du vill minska din elkostnad är uppvärmningen det första du borde se över. Kanske kan du installera en luftvärmepump eller använda bergvärme istället?

Har du dessutom lite äldre fönster som kanske inte håller tätt bör du kanske se över om du kan kitta eller täta om dem. Det finns också möjlighet att byta fönsterglaset till energiglasrutor, så kan slipper du byta ut hela fönsterdelen.

Vad betyder timpris respektive månadspris?

Majoriteten av Sveriges hushåll med rörligt elpris har något som kallas för månadspris, som betyder att du betalar ett månadsmedelpris. Du påverkas alltså inte heller av att elpriset var högt just en specifik timme.

Elavtal med rörligt elpris och som har timpris följer helt och hållet spotpriset per timme. Det innebär att du betalar det priset på elen som är satt under den givna timmen. Detta möjliggör att du kan planera din elanvändning och lägga konsumtionen på dygnets billigare timmar. Om du inte är såpass flexibel att du kan förflytta delar av din elförbrukning till dygnets billigare timmar, så riskerar snarare din kostnad att öka jämfört med rörligt elavtal med månads-/schablonpris.

Vanliga frågor kring elpriser

Hur bestäms elpriset?

Den nordiska elbörsen NordPool fungerar som en auktionsplats för el där alla elhandlare köper och säljer sin el. Det som påverkar om priset går upp eller ner beror främst på tillgång och efterfrågan. Tillgången vid en given stund beror på hur mycket el som produceras i våra kraftverk. Mycket nederbörd och stark vind ger bra elproduktion från vatten- och vindkraft till exempel. Är det dessutom varmt ute blir hushållens uppvärmningsbehov lägre, dvs efterfrågan blir lägre. När tillgången är större än efterfrågan så sjunker elpriset, vilket gör att elen blir billigare. Och när efterfrågan blir större än tillgången så ökar elpriset. 

Sverige är indelat i fyra elområden som också påverkar ditt elpris. I de norra elområdena är elpriset generellt sett billigare eftersom mycket av Sveriges el produceras där och det därmed finns ett överskott på el. Medan det i de elområden som ligger mer söderut kan ha högre elpris.

Vad betyder timpris och månadspris?

Elavtal med rörligt elpris och som har timpris följer helt och hållet spotpriset per timme. Det innebär att du betalar det pris på elen som är satt under den givna timmen. Detta möjliggör att du kan planera din elanvändning och lägga konsumtionen på dygnets billigare timmar. Läs mer om timpris här.

Har du ett elavtal med rörligt elpris och har månadspris så följer du inte spotpriset per timme utan då får istället genomsnittspriset för månaden. Det är i dagsläget den vanligaste mätmetoden.

Så lägger du om till timpris

När du blivit kund hos Fortum och har ett aktivt, rörligt elavtal kan du lägga om från månadspris till timpris på två sätt:

I appen – ladda ner appen Mitt Fortum och lägg om till timpris med några klick.

I telefon – ring vår kundservice så hjälper vi dig lägga om till timpris.

Timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor, men väljer du Fortum så sköter vi bytet åt dig och tar kontakt med din nätägare utan att du behöver tänka på något. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare.

Vad är skillnaden på spotpris och timpris?

Spotpris och timpris är i grunden samma sak. Spotpriset är det som sätts timme för timme på elbörsen Nordpool, och som ligger till grund för både det rörliga månads- och timpriset. Timpris kallar vi det rörliga avtal som till 100% baseras på spotpriset på Nordpool. 

Läs mer om Nordpools spotpriser här

Läs mer om avtal med timpris här 

Hur väljer jag mellan fast och rörligt elpris?

Det finns fördelar och nackdelar med båda avtalen och det vikti­gaste är att du gör ett aktivt val för vad som passar dig och din ekonomi bäst.

Boendesituation

Din boendesituation spelar givetvis in i valet mellan fast eller rörligt elpris. Bor du i en villa är elförbrukningen högre än i en lägenhet och eventuella höjningar i priset med ett rörligt elavtal kan slå hårt på ekonomin. Samtidigt får man heller då inte fördelen av att betala ett lägre pris när nivåerna för elpris är låga. Förbrukningen är ofta kopplad till bostadsform och generellt sett är förbrukningen högre desto större du bor, men undantag för fritidshus där elen kanske inte alltid är påslagen. Fundera över ditt eget boende och tänk igenom hur stor förbrukning du har eller kommer att få.

Personlig ekonomi

Har du lite mindre över i plånboken varje månad kan det vara en fördel att välja ett fast elpris, då vet du varje månad vad du betalar per kilowattimme och det kan inte bli några förändringar i priset under den tiden avtalet löper. Då är elräkningen jämnare och du vet med större säkerhet vad du ska betala per månad.

Intresse att följa elmarknaden

Är du intresserad och kan tänka dig följa elmarknaden är ett rörligt elavtal att rekommendera. Ett rörligt elpris brukar vara billigare över tid även om det kan skilja dig en del från månad till månad. Med Fortums app kan du enkelt följa elpriset och se hur det skiljer sig mellan månaderna och vad du ska betala. Vilket ger dig som konsument full transparens och koll över till avtal.

Tryggt eller varierande

Det kan kännas tryggt att betala samma pris per kilowattimme varje månad med ett fast avtal. Dock får du inte ett lägre pris om kilowattpriset går ner. Mycket handlar om dig som person och hur du gillar att sköta din ekonomi. Är du beroende av att ha ful kontroll eller kan tänka dig betala lite mer ibland, och lite mindre ibland?

 

Känns valet mellan fast eller rörligt elpris svårt?

Ett tips för dig som har svårt att bestämma sig är att alltid börja med ett rörligt elpris. Det rörliga elprisavtalet har ingen bindningstid vilket göra att du när som helst kan gå över till ett avtal med fast elpris. Då slipper du funder på vilket avtal som är bäst för dig just nu, för det är alltid billigare att göra ett aktivt val än att bli tilldelad ett elavtal.

Tycker du då att det rörliga elpriset fungerar bra behöver du inte göra någonting utan låta avtalet löpa på tillsvidare. Att inte ha någon bindningstid kan vara en fördel i sig. 

Läs mer om valet mellan fast- och rörligt elpris här.

Hur kan jag minska mina elkostnader?

När elpriserna går upp så drabbar det många hushåll. Det går att påverka sina elkostnader dels genom att se till att man har rätt elavtal, men kanske främst genom att minska sin elförbrukning. Att hålla nere sin elförbrukning är inte bara bra för plånboken, utan även för miljön. För ju mindre el vi använder, desto mindre behöver vi producera. Läs mer om hur du kan få ner dina elkostnader för hemmet här. Läs mer om hur du kan få ner elkostnaderna på ditt företag här. 

Vad är elpriset idag?
Energy market data

Så sätts elpriset

Hur sätts egentligen elpriset och vilka olika faktorer påverkar? 

Variable price

Jämför elpriser

Elpriser - Här hittar du aktuellt elpris idag och historiska elpriser över tid.

Digital spot

Timpris - elpriset timme för timme

Timpris - nytt elpris för varje timme på dygnet.

Spot price

Vad betyder spotpris på el?

Spotpris - så fungerar det och så kan du dra nytta av det.

Certifiering: