Elmarknaden

På den här sidan har vi samlat information om vad som händer på elmarknaden just nu och vad du som kund kan göra. Är du kund vet du väl att du hittar information om ditt elavtal, fakturor, elanvändning, flytt direkt i Mitt Fortum?

Logga in i Mitt Fortum
Build new energy ventures
Elmarknaden
El- och energiläget
Spot price
Customer
Elavtal
Våra elavtal
Customer service
Frågor & svar
Vanligaste frågorna

Läget på elmarknaden just nu

Den gångna vintersäsongen fick vi uppleva flertalet köldknäppar där elpriset periodvis nådde höga nivåer, i Finland slogs det rekord den 4 januari med 26 kr/kWh den dyraste timmen och elanvändningen var den högsta sedan 2016. Jämfört med förra vintern låg dock elpriset generellt lägre i både Sverige och Finland.

Vi har fått vänja oss vid att södra Sverige ofta priskopplar söderut mot de kontinentala elpriserna. Under vintern var gaslagren på kontinenten välfyllda, något som gav lägre elpriser. Europa lyckades alltså på kort tid skifta från rysk gas i ledning till flytande gas via sjötransporter och har därmed, åtminstone för nu, desarmerat det ryska energivapnet. Gaspriset ligger dock fortfarande betydlig högre än snittet 2015-2019 även om det inte är i närheten av förra årets priser. Ökad tillgänglighet av både kärnkraft och vattenkraft inom EU, relativt milt väder innan årsskiftet samt en lägre efterfrågan på grund av nedgång i den europeiska ekonomin har också bidragit till lägre elpriser. Oljepriset påverkas av situationen i Mellanöstern men har hittills legat relativt stabilt. 

Året hittills

Som sagt så startade året med flertalet köldknäppar där vi såg elpriser som svängde rejält. I takt med att uppvärmningssäsongen led mot sitt slut så planades även köldknäpparna ut. Sedan har vi sett relativt jämna och med tiden sjunkande prisnivåer i elområde 1-3. Elområde 4 i södra Sverige skiljer sig dock åt med högre priser, om än på låga nivåer, och framförallt kraftigt varierande. Detta har delvis berott på arbeten med elnätet som har påverkat överföringskapaciteten till de södra delarna. 

Läs mer om fenomenet ankkurvan som delvis ligger till grund för hur elpriserna har sett ut i elområde 4.

Följ spotpriset här eller i appen

Vad påverkar elpriset?

Elpriset påverkas i stor utsträckning av vädret. Regnar det och blåser det mycket så kan vattenkraften producera och fylla på vattenmagasinen samtidigt som vindkraftverken kan producera när det blåser. Detta bidrar till ett högre utbud av el och när utbudet motsvarar efterfrågan blir priserna lägre än det motsatta. Om det till exempel är vindstilla, torrt och kallt kan priserna i stället stiga då utbudet är lågt samtidigt som efterfrågan ökar.

Våra elpriser påverkas också av hur förutsättningarna ser ut i andra länder eftersom vi är priskopplade mot Europa. Höjs priset på utsläppsrätter samtidigt som priset på kol och gas går upp, påverkas även priset i Sverige.

Läs mer om hur elpriset sätts.

Så sätts elpriset (video)

Vad kan du som kund göra?

Vad händer vid effektbrist?

Vid effektbrist som bedöms som en nödsituation så kan det komma bli aktuellt med manuell förbrukningsfrånkoppling, vilket kortfattat betyder ett kontrollerat strömavbrott med syfte att undvika längre avbrott samt skador på elsystemet. Detta är något som aldrig tidigare skett i Sverige, men det finns idag en viss risk att åtgärden behöver utnyttjas.

I teorin kan det gå till så att vid risk för överbelastning på grund av effektbrist kontaktar Svenska Kraftnät utvalda elnätsbolag som får i uppgift att genomföra frånkopplingen på regional nivå. Länsstyrelsen i området samordnar hur det hela ska gå till. Media underrättas förstås så att informationen når alla företag och privathushåll som berörs.

Läs mer om manuell förbrukningsfrånkoppling.

 

 

Svårt att välja elavtal? Se våra olika elavtal och jämför.

Förutsägbarhet

Fast elpris är bra när...

 • ... du vill ha förutsägbarhet i vad du betalar per kWh
 • ... du vill ha samma elpris under hela avtalsperioden
 • ... du vill ha fri månadsavgift i 6 månader
Läs mer om fast elpris

Flexibilitet

Timpris är bra när...

 • ... du kan flytta din elförbrukning
 • ... du vill påverka elräkningen
 • ... du inte vill ha någon bindningstid
Läs mer om timpris

Enkelhet

Rörligt elpris är bra när...

 • ... du inte vill ha någon bindningstid
 • ... du vill ha snittpris hela månaden
 • ... du kan ta pristoppar
Läs mer om rörligt elpris

Elanvändning

Hur minskar jag min elförbrukning?

Om du vill spara energi och hålla nere elkostnaderna är det smart att jämföra och att ha koll på din elförbrukning. Vi har samlat allt du vill veta om energianvändning: 

 • Energispartips
 • Normal elförbrukning för lägenhet/villa
 • Hur elpriset och elanvändning varierar

 

Läs mer

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

 • Följ och jämför din elanvändning
 • Se och betala fakturor
 • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
 • Ladda ner appen för flest funktioner!
Läs mer och logga in

Vanliga frågor vi får just nu

När kommer fakturan?
Chevron down

Vi skickar ut fakturan runt den 10:e varje månad. Om du har pappersfaktura kan det dröja några dagar innan du får den med anledning av postgången. 

Saknar du fakturan så kan det bland annat bero på att beloppen understiger 100 kr vilket innebär att kostnaden istället läggs på nästkommande faktura.

Du kan själv välja betalsätt direkt i Mitt Fortum

Saknar du din senaste faktura?
Chevron down

Det kan bero på flera saker, bland annat:

 • Din elkostnad för månaden understiger 100 kr vilket medför att det inte kommer någon faktura. Kostnaden läggs istället på nästkommande elfaktura. 
 • Har du e-postfaktura kan det vara så att fakturan har hamnat i skräpposten/spamkorgen.
 • Det kan också bero på att nätbolaget ännu inte avläst din elmätare och skickat mätvärdena för din elanvändning.
 • Hur ofta du får din faktura baseras på hur mycket du förbrukar på ett år. Har du en årsförbrukning på under 3000 kWh, får du din faktura varannan månad. Har du däremot en årsförbrukning på över 3000kWh, får du istället en månadsfaktura. 
Vad består fakturan av?
Chevron down

Som kund hos oss får du i regel två fakturor – en från oss på Fortum som producerar din el, och en från ditt elnätsbolag, de som ser till att elledningarna fungerar där du bor. Du som är elkund hos Fortum faktureras genom Fortum Markets AB ( tidigare var det Energikundservice Sverige AB).

Hur ofta du får din faktura beror på din årsförbrukning enligt följande:

 • Under 3000 kWh får du din faktura varannan månad
 • Över 3000 kWh får du en månadsfaktura

Utöver kostnaden för elnätet och elhandeln finns det även en energiskatt med en tillhörande moms. Energiskatten är en fast kostnad som tas ut för varje enskild använd kilowattimme el. Det betyder att ju mindre el kunden använder – desto lägre blir skatten. Energiskatten är en punktskatt vilket innebär att en mervärdesskatt, det vill säga moms, läggs på. Punktskatter infördes för att styra konsumtionen för vissa varor, som alkohol och tobak, eller för att öka statens inkomster. Energiskatten är ett exempel på en skatt som ökar statens inkomster. Skatten går alltså inte till elbolagen.

Hur kan du påverka dina elkostnader?
Chevron down

Uppvärmningskostnaden är den enskilt största elkostnaden, speciellt för villor och radhus. För varje grad högre temperatur inomhus kan du räkna med en årlig ökning av elförbrukningen på fem procent. Så om du vill minska din elkostnad är uppvärmningen det första du borde se över. Kanske kan du installera en luftvärmepump eller använda bergvärme istället?

Har du dessutom lite äldre fönster som kanske inte håller tätt bör du kanske se över om du kan kitta eller täta om dem. Det finns också möjlighet att byta fönsterglaset till energiglasrutor, så kan slipper du byta ut hela fönsterdelen.

Vad betyder timpris respektive månadspris?
Chevron down

Majoriteten av Sveriges hushåll med rörligt elpris har något som kallas för månadspris, som betyder att du betalar ett månadsmedelpris. Du påverkas alltså inte heller av att elpriset var högt just en specifik timme.

Elavtal med rörligt elpris och som har timpris följer helt och hållet spotpriset per timme. Det innebär att du betalar det priset på elen som är satt under den givna timmen. Detta möjliggör att du kan planera din elanvändning och lägga konsumtionen på dygnets billigare timmar. Om du inte är såpass flexibel att du kan förflytta delar av din elförbrukning till dygnets billigare timmar, så riskerar snarare din kostnad att öka jämfört med rörligt elavtal med månads-/schablonpris.

Vanliga frågor kring elpriser

Hur bestäms elpriset?
Chevron down

Den nordiska elbörsen NordPool fungerar som en auktionsplats för el där alla elhandlare köper och säljer sin el. Det som påverkar om priset går upp eller ner beror främst på tillgång och efterfrågan. Tillgången vid en given stund beror på hur mycket el som produceras i våra kraftverk. Mycket nederbörd och stark vind ger bra elproduktion från vatten- och vindkraft till exempel. Är det dessutom varmt ute blir hushållens uppvärmningsbehov lägre, dvs efterfrågan blir lägre. När tillgången är större än efterfrågan så sjunker elpriset, vilket gör att elen blir billigare. Och när efterfrågan blir större än tillgången så ökar elpriset. 

Sverige är indelat i fyra elområden som också påverkar ditt elpris. I de norra elområdena är elpriset generellt sett billigare eftersom mycket av Sveriges el produceras där och det därmed finns ett överskott på el. Medan det i de elområden som ligger mer söderut kan ha högre elpris.

Vad betyder timpris och månadspris?
Chevron down

Elavtal med rörligt elpris och som har timpris följer helt och hållet spotpriset per timme. Det innebär att du betalar det pris på elen som är satt under den givna timmen. Detta möjliggör att du kan planera din elanvändning och lägga konsumtionen på dygnets billigare timmar. Läs mer om timpris här.

Har du ett elavtal med rörligt elpris och har månadspris så följer du inte spotpriset per timme utan då får istället genomsnittspriset för månaden. Det är i dagsläget den vanligaste mätmetoden.

Så lägger du om till timpris
Chevron down

När du blivit kund hos Fortum och har ett aktivt, rörligt elavtal kan du lägga om från månadspris till timpris på två sätt:

I telefon – ring vår kundservice så hjälper vi dig lägga om till timpris.

Timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor, men väljer du Fortum så sköter vi bytet åt dig och tar kontakt med din nätägare utan att du behöver tänka på något. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare.

 • Timpris passar dig som vill och kan påverka din elförbrukning. Det möjliggör att du kan använda elen när den är som billigast och avstå vid pristopparna.
 • Timpris är inte för alla. Om du inte har möjlighet att lägga om de stora posterna i din elförbrukning riskerar din elräkning istället att bli högre.
 • Vi har många smarta funktioner i appen Mitt Fortum som hjälper dig hålla koll på elpriset och din förbrukning.
Vad är skillnaden på spotpris och timpris?
Chevron down

Spotpris och timpris är i grunden samma sak. Spotpriset är det som sätts timme för timme på elbörsen Nordpool, och som ligger till grund för både det rörliga månads- och timpriset. Timpris kallar vi det rörliga avtal som till 100% baseras på spotpriset på Nordpool. 

Läs mer om Nordpools spotpriser här

Läs mer om avtal med timpris här 

Hur väljer jag mellan fast och rörligt elpris?
Chevron down

Det finns fördelar och nackdelar med båda avtalen och det vikti­gaste är att du gör ett aktivt val för vad som passar dig och din ekonomi bäst.

Boendesituation

Din boendesituation spelar givetvis in i valet mellan fast eller rörligt elpris. Bor du i en villa är elförbrukningen högre än i en lägenhet och eventuella höjningar i priset med ett rörligt elavtal kan slå hårt på ekonomin. Samtidigt får man heller då inte fördelen av att betala ett lägre pris när nivåerna för elpris är låga. Förbrukningen är ofta kopplad till bostadsform och generellt sett är förbrukningen högre desto större du bor, men undantag för fritidshus där elen kanske inte alltid är påslagen. Fundera över ditt eget boende och tänk igenom hur stor förbrukning du har eller kommer att få.

Personlig ekonomi

Har du lite mindre över i plånboken varje månad kan det vara en fördel att välja ett fast elpris, då vet du varje månad vad du betalar per kilowattimme och det kan inte bli några förändringar i priset under den tiden avtalet löper. Då är elräkningen jämnare och du vet med större säkerhet vad du ska betala per månad.

Intresse att följa elmarknaden

Är du intresserad och kan tänka dig följa elmarknaden är ett rörligt elavtal att rekommendera. Ett rörligt elpris brukar vara billigare över tid även om det kan skilja dig en del från månad till månad. Med Fortums app kan du enkelt följa elpriset och se hur det skiljer sig mellan månaderna och vad du ska betala. Vilket ger dig som konsument full transparens och koll över till avtal.

Tryggt eller varierande

Det kan kännas tryggt att betala samma pris per kilowattimme varje månad med ett fast avtal. Dock får du inte ett lägre pris om kilowattpriset går ner. Mycket handlar om dig som person och hur du gillar att sköta din ekonomi. Är du beroende av att ha ful kontroll eller kan tänka dig betala lite mer ibland, och lite mindre ibland?

 

Känns valet mellan fast eller rörligt elpris svårt?
Chevron down

Ett tips för dig som har svårt att bestämma sig är att alltid börja med ett rörligt elpris. Det rörliga elprisavtalet har ingen bindningstid vilket göra att du när som helst kan gå över till ett avtal med fast elpris. Då slipper du funder på vilket avtal som är bäst för dig just nu, för det är alltid billigare att göra ett aktivt val än att bli tilldelad ett elavtal.

Tycker du då att det rörliga elpriset fungerar bra behöver du inte göra någonting utan låta avtalet löpa på tillsvidare. Att inte ha någon bindningstid kan vara en fördel i sig. 

Läs mer om valet mellan fast- och rörligt elpris här.

Hur kan jag minska mina elkostnader?
Chevron down

När elpriserna går upp så drabbar det många hushåll. Det går att påverka sina elkostnader dels genom att se till att man har rätt elavtal, men kanske främst genom att minska sin elförbrukning. Att hålla nere sin elförbrukning är inte bara bra för plånboken, utan även för miljön. För ju mindre el vi använder, desto mindre behöver vi producera.

Läs mer om hur du kan få ner dina elkostnader för hemmet här. 

Läs mer om hur du kan få ner elkostnaderna på ditt företag här. 

Vad är elpriset idag?
Chevron down
Vad är vinterns pris på Vintertrygg?
Chevron down

Priset för perioden 1/10 2024 - 31/3 2025 är:

 • SE1 - 103,15 öre/kWh inkl. moms (82,52 öre/kWh exkl. moms
 • SE2 - 88,34 öre/kWh inkl. moms (70,67 öre/kWh exkl. moms)
 • SE3 - 114,45 öre/kWh inkl. moms (91,56 öre/kWh exkl. moms)
 • SE4 - 1335,13 öre/kWh inkl. moms (108,10 öre/kWh exkl. moms)
Energy market data

Så sätts elpriset

Hur sätts egentligen elpriset och vilka olika faktorer påverkar? 

Så sätts elpriset
Variable price

Jämför elpriser

Elpriser - Här hittar du aktuellt elpris idag och historiska elpriser över tid.

Jämför elpriser
Digital spot

Timpris - elpriset timme för timme

Timpris - nytt elpris för varje timme på dygnet.

Så fungerar timpris
Spot price

Vad betyder spotpris på el?

Spotpris - så fungerar det och så kan du dra nytta av det.

Så fungerar spotpris

Hitta rätt elavtal

Teckna nytt elavtal
Certifiering: