Höga elpriser

På den här sidan har vi samlat information kring de höga elpriser och vad du som kund kan göra. Är du kund vet väl att du hittar information om ditt elavtal, fakturor, elanvändning, flytt med mera direkt i Mitt Fortum?

Logga in i Mitt Fortum

Vad påverkar elpriset?

Elpriset påverkas av väder, vind och temperatur. Regnar det och blåser det mycket så kan vattenkraften producera och fylla på vattenmagasinen samtidigt som vindkraftverken kan producera när det blåser. Detta bidrar till ett högre utbud av el och därmed lägre priser. Om det tvärtom är vindstilla och torrt kan priserna i stället stiga.

Våra elpriser påverkas också av hur förutsättningarna ser ut i andra länder eftersom vi är priskopplade mot Europa. Höjs priset på utsläppsrätter samtidigt som priset på kol och gas går upp, påverkas även priset i Sverige.

Främsta orsakerna till högre elpriser just nu

Fortsatt höga gaspriser i kombination med lägre produktion i vindkraftverken, planerade underhåll av våra kärnkraftverk och inte minst begränsningarna i överföringskapaciteten är fortsatt några av de främsta orsakerna till de varierande priserna.

De som drabbas värst av svängiga och höga elpriserna är boenden i södra delen av Sverige, där det sker kraftiga svängningar på marknaden medan norra Sverige har lägre priser tack vare vattenkraften.

Anledningen till att priserna är högre i södra delarna av Sverige beror på att den större delen av kraftproduktionen finns i norra delarna av landet. Kärnkraftverken i södra Sverige har genomgått planerade driftstopp samtidigt som vi har sett en minskad vindkraftsproduktion. I lägen där utbudet är lägre än efterfrågan så har södra Sverige varit i behov av att importera el från grannländer och i det fallet kan det handla om fossila bränslen (gas och kol). I kombination med höjda priser på fossila bränslen och att de även kräver kompensation i form av utsläppsrätter, så ökar elpriset.

De främsta orsakerna sammanfattade:

 • Begränsad överföringskapacitet av elen från norr till söder.
 • Lägre vindkraftsproduktion
 • Sammankopplad elmarknad tillsammans med övriga Europa
 • Högre gaspriser
 • Lägre vattennivåer i magasinen
 • Planerat underhåll av kärnkraftverk

Vad kan du som kund göra?

Se över ditt nuvarande elavtal - det är viktigt att du funderar igenom din situation och gör ett aktivt val av det elavtal som du tycker passar dig bäst. Det går inte att ge ett generellt råd men här sammanfattar vi lite information om vad du kan tänka på. Läs mer om fast och rörligt avtal.

 • Rörligt elpris:
  • Ditt elpris per kWh följer med svängningarna på marknaden, både upp och ner, och det är inte något som vi som elleverantör kan styra.
  • Just nu ser vi ett högt elpris men historiskt har våra kunder över tid tjänat på att ha ett rörligt avtal.
  • Du kan välja till tjänsten ’Prisskydd’ som ger dig en högre grad av förutsägbarhet då du under vinterhalvåret kan välja att binda ditt elpris två månader i taget. Läs mer här. Du kan enkelt lägga till den själv i Mitt Fortum eller höra av dig till vår kundservice.
  • Du kan även välja timmätning/timpris som gör att du följer spotpriset timme för timme. Det ger dig möjlighet att planera dina elanvändning och lägga den på dygnets billigaste timmar
 • Fast elpris
  • Har du fast pris behöver du inte oroa dig över upp-och nedgångarna vi ser på marknaden just nu. Men ditt pris följer heller inte med ner om marknadspriserna går ner.
  • Ger dig en förutsägbarhet genom att du har ett fast elpris per kWh under hela bindningstiden.

Ladda ner Mitt Fortum-appen och få ännu bättre koll på din elanvändning - där kan du skapa en hushållsprofil som gör att du får bättre förståelse vad i ditt hem som använder mest el. Du kan även jämföra din elanvändning med liknande hushåll. Ladda ner här!

Läs våra energispartips och ta reda på vilka tips som fungerar bäst och som gör mest på elräkningen. Läs tipsen här!

Gå med i vårt kundprogram där du genom att anta små klimatutmaningar kan sänka din elräkning. Logga in snabbt och enkelt med Bank-ID på Mitt Fortum och börja anta utmaningarna. Läs mer in kundprogrammet här!

Vanliga frågor vi får just nu

Vad kan du som kund göra i tider med höga elpriser?
 • Teckna Prisskydd - möjlighet att binda ditt elpris två månader i taget vid behov. 
 • Se över ditt nuvarande elavtal.  Läs mer om hur fast och rörligt elpris fungerar.
 • Ladda ner Mitt Fortum-appen och få ännu bättre koll på din elanvändning - där kan du skapa en hushållsprofil som gör att du får bättre förståelse vad i ditt hem som använder mest el. Du kan även jämföra din elanvändning med liknande hushåll.
 • Läs våra energispartips - och ta reda på vilka tips som fungerar bäst och som gör mest på elräkningen.
 • Gå med i vårt kundprogram - där du genom att anta små klimatutmaningar kan sänka din elräkning. Logga in snabbt och enkelt med Bank-ID på Mitt Fortum och börja anta utmaningarna!
Vad är de främsta orsakerna till de högre elpriserna?

Fortsatt höga gaspriser i kombination med lägre produktion i vindkraftverken, planerade underhåll av våra kärnkraftverk och inte minst begränsningarna i överföringskapaciteten är fortsatt några av de främsta orsakerna till de varierande priserna.

De som drabbas värst av svängiga och höga elpriserna är boenden i södra delen av Sverige, där det sker kraftiga svängningar på marknaden medan norra Sverige har lägre priser tack vare vattenkraften.

 

Hur kan jag påverka mina elkostnader?

Uppvärmningskostnaden är den enskilt största elkostnaden, speciellt för villor och radhus. För varje grad högre temperatur inomhus kan du räkna med en årlig ökning av elförbrukningen på fem procent. Så om du vill minska din elkostnad är uppvärmningen det första du borde se över. Kanske kan du installera en luftvärmepump eller använda bergvärme istället?

Har du dessutom lite äldre fönster som kanske inte håller tätt bör du kanske se över om du kan kitta eller täta om dem. Det finns också möjlighet att byta fönsterglaset till energiglasrutor, så kan slipper du byta ut hela fönsterdelen.

Vad består fakturan av?

Som kund hos oss får du i regel två fakturor – en från oss på Fortum som producerar din el, och en från ditt elnätsbolag, de som ser till att elledningarna fungerar där du bor. Du som är elkund hos Fortum faktureras genom Energikundservice Sverige AB, ett bolag som Fortum äger och som hanterar vår fakturering. 

Hur ofta du får din faktura beror på din årsförbrukning enligt följande:

 • Under 3000 kWh får du din faktura varannan månad
 • Över 3000 kWh får du en månadsfaktura

Utöver kostnaden för elnätet och elhandeln finns det även en energiskatt med en tillhörande moms. Energiskatten är en fast kostnad som tas ut för varje enskild använd kilowattimme el. Det betyder att ju mindre el kunden använder – desto lägre blir skatten. Energiskatten är en punktskatt vilket innebär att en mervärdesskatt, det vill säga moms, läggs på. Punktskatter infördes för att styra konsumtionen för vissa varor, som alkohol och tobak, eller för att öka statens inkomster. Energiskatten är ett exempel på en skatt som ökar statens inkomster. Skatten går alltså inte till elbolagen.

Saknar du din senaste faktura?

Det kan bero på flera saker, bland annat:

 • Din elkostnad för månaden understiger 100 kr vilket medför att det inte kommer någon faktura. Kostnaden läggs istället på nästkommande elfaktura. 
 • Har du e-postfaktura kan det vara så att fakturan har hamnat i skräpposten/spamkorgen.
 • Det kan också bero på att nätbolaget ännu inte avläst din elmätare och skickat mätvärdena för din elanvändning.
 • Hur ofta du får din faktura baseras på hur mycket du förbrukar på ett år. Har du en årsförbrukning på under 3000 kWh, får du din faktura varannan månad. Har du däremot en årsförbrukning på över 3000kWh, får du istället en månadsfaktura. 
Vad betyder timmätt respektive månadsmätt?

Majoriteten av Sveriges hushåll med rörligt elpris har något som kallas för månadsmätning/månadspris, som betyder att ditt elnätsbolag läser av hela månadens elanvändning. I det här fallet går det inte att se enstaka timmar förbrukning.

Om du har månadsmätning så påverkas du inte heller av att elpriset var högt just en specifik timme. Istället betalar du ett månadsmedelpris.

Elavtal med rörligt elpris och som har timmätning/timpris följer helt och hållet spotpriset per timme. Det innebär att du betalar det priset på elen som är satt under den givna timmen. Detta möjliggör att du kan planera din elanvändning och lägga konsumtionen på dygnets billigare timmar.

Vem som helst har rätt till att begära timmätning och du gör detta hos din elnätägare, eller så kontaktar du oss så hjälper vi dig att beställa timmätning hos din elnätägare.

Energy market data

Så sätts elpriset

Hur sätts egentligen elpriset och vilka olika faktorer påverkar? 

Variable price

Jämför elpriser

Elpriser - Här hittar du aktuellt elpris idag och historiska elpriser över tid.

Digital spot

Timpris - elpriset timme för timme

Timpris - nytt elpris för varje timme på dygnet.

Spot price

Vad betyder spotpris på el?

Spotpris - så fungerar det och så kan du dra nytta av det.

Hitta rätt elavtal

Teckna nytt elavtal
Tjej i soffa med telefon

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

 • Följ och jämför din elanvändning
 • Se och betala fakturor
 • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
 • Ta med dig elen enkelt när du flyttar
 • Ladda ner appen för flest funktioner!

Läs mer och logga in!

Vanliga frågor kring elpriser

Hur bestäms elpriset?

Enkelt förklarat bestäms elpriset efter tillgång och efterfrågan. Den nordiska elbörsen NordPool fungerar som ett auktionshus för el där elhandlare kan köpa och sälja sin el. Det finns flera marknadsplatser hos NordPool för olika typer av handel. Det som påverkar om priset går upp eller ner kan bero på många olika faktorer, så som om vattenståndet är lågt. Efterfrågan ökar också om det är kyligare väder och priset påverkas av hur mycket el som kan produceras.

Vad betyder timmätt respektive månadsmätt?

Majoriteten av Sveriges hushåll med rörligt elpris har något som kallas för månadsmätning/månadspris/s, som betyder att ditt elnätsbolag läser av hela månadens elanvändning. I det här fallet går det inte att se enstaka timmar förbrukning.

Om du har månadsmätning så påverkas du inte heller av att elpriset var högt just en specifik timme. Istället betalar du ett månadsmedelpris.

Elavtal med rörligt elpris och som har timmätning/timpris följer helt och hållet spotpriset per timme. Det innebär att du betalar det priset på elen som är satt under den givna timmen. Detta möjliggör att du kan planera din elanvändning och lägga konsumtionen på dygnets billigare timmar.

Vem som helst har rätt till att begära timmätning och du gör detta hos din elnätägare, eller så kontaktar du oss så hjälper vi dig att beställa timmätning hos din elnätägare.

Vad påverkar kWh-priset?

Priset per kWh kan skilja sig beroende på vilken avtalsform du har. Har du ett rörligt elpris skiljer sig kWh priset från månad till månad (månadsmätt) eller från timme till timme (timmätt). Sverige är indelat i fyra elområden som också påverkar ditt kWh-pris. I de norra elområdena är kWh priset generellt sett billigare eftersom det finns ett överskott på el. Medan det i de elområden som ligger mer söder ut kan ha något högre elpris per kWh.

Hur väljer jag mellan fast och rörligt elpris?

Det vanli­gaste är ett avtal med fast eller rörligt elpris. Det finns fördelar med båda avtalen och det vikti­gaste är att du gör ett aktivt val för vad som passar dig och din ekonomi bäst.

Känns valet mellan fast eller rörligt elpris svårt?

Ett tips för dig som har svårt att bestämma sig är att alltid börja med ett rörligt elpris. Det rörliga elprisavtalet har ingen bindningstid vilket göra att du när som helst kan gå över till ett avtal med fast elpris. Då slipper du funder på vilket avtal som är bäst för dig just nu, för det är alltid billigare att göra ett aktivt val än att bli tilldelad ett elavtal.

Tycker du då att det rörliga elpriset fungerar bra behöver du inte göra någonting utan låta avtalet löpa på tillsvidare. Att inte ha någon bindningstid kan vara en fördel i sig. 

Läs mer om valet mellan fast- och rörligt elpris här.

Vad ska du tänka på när du väljer mellan fast eller rörligt?
 • Boendesituation

Din boendesituation spelar givetvis in i valet mellan fast eller rörligt elpris. Bor du i en villa är elförbrukningen högre än i en lägenhet och eventuella höjningar i priset med ett rörligt elavtal kan slå hårt på ekonomin. Samtidigt får man heller då inte fördelen av att betala ett lägre pris när nivåerna för elpris är låga. Förbrukningen är ofta kopplad till bostadsform och generellt sett är förbrukningen högre desto större du bor, men undantag för fritidshus där elen kanske inte alltid är påslagen. Fundera över ditt eget boende och tänk igenom hur stor förbrukning du har eller kommer att få.

 • Personlig ekonomi

Har du lite mindre över i plånboken varje månad kan det vara en fördel att välja ett fast elpris, då vet du varje månad vad du betalar per kilowattimme och det kan inte bli några förändringar i priset under den tiden avtalet löper. Då är elräkningen jämnare och du vet med större säkerhet vad du ska betala per månad.

 • Intresse att följa elmarknaden

Är du intresserad och kan tänka dig följa elmarknaden är ett rörligt elavtal att rekommendera. Ett rörligt elpris brukar vara billigare över tid även om det kan skilja dig en del från månad till månad. Med Fortums app kan du enkelt följa elpriset och se hur det skiljer sig mellan månaderna och vad du ska betala. Vilket ger dig som konsument full transparens och koll över till avtal.

 • Tryggt eller varierande

Det kan kännas tryggt att betala samma pris per kilowattimme varje månad med ett fast avtal. Dock får du inte ett lägre pris om kilowattpriset går ner. Mycket handlar om dig som person och hur du gillar att sköta din ekonomi. Är du beroende av att ha ful kontroll eller kan tänka dig betala lite mer ibland, och lite mindre ibland?

Certifiering: