Manuell frånkoppling - när elen inte räcker till

Ifall det svenska energisystemet blir riktigt ansträngt under årets mest elkrävande dagar finns det alltid risk för effektbrist. Då kan möjligheten till manuell frånkoppling finnas för att undvika ett större och mer allvarligt elavbrott.

Vad händer vid en manuell frånkoppling?

Många oroar sig för att effektbristen i det svenska nätet kan innebära långa avbrott då samhället släcks ner. Därför har begreppet manuell förbrukningsfrånkoppling eller lastfrånkoppling seglat upp och parkerat sig i vårt kollektiva ordförråd.

Detta har aldrig tidigare skett i Sverige, men det finns i dag en viss risk att åtgärden behöver utnyttjas. Det beror på att det blivit svårare att importera el från Europa på grund av det spända geopolitiska läget. Därmed skulle en situation kunna uppstå där det behövs mer effekt än man kan erbjuda i det svenska elnätet. Då kan man istället behöva släcka ner temporärt för att inte riskera överbelastning.

I teorin kan det gå till ungefär så här: Svenska kraftnät ser att det finns en risk för överbelastning under de kommande dagarna. Då kontaktas utvalda elnätsbolag som får i uppgift att genomföra frånkopplingen på regional nivå. Länsstyrelsen i området samordnar hur det hela ska gå till. Media underrättas förstås så att informationen når alla företag och privathushåll som berörs.

Hur länge kan manuell frånkoppling pågå?

Frånkopplingen kan pågå i några timmar. Därefter är det möjligt att rotera så att en annan region tar över den ofördelaktiga stafettpinnen.

Du kan läsa mer om effektbrist och förbrukningsfrånkoppling på Svenska kraftnäts webbplats. Läs även rapporten Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, som Svenska kraftnät skrev till Infrastrukturdepartementet våren 2022.

Energy market data

Så sätts elpriset

Hur sätts egentligen elpriset och vilka olika faktorer påverkar? 

Så sätts elpriset
Variable price

Jämför elpriser

Elpriser - Här hittar du aktuellt elpris idag och historiska elpriser över tid.

Jämför elpriser
Certifiering: