Varför är elpriset så högt?

Du har säkert hört att elpriset är baserat på utbud och efterfrågan, och antagligen känt av att elpriserna började stiga under andra halvåret av 2022. I den här artikeln kan du läsa om hur elpriset sätts och varför det kommer sig att det har stigit?

Tillgång och efterfrågan på elen styr priset

Varför är elpriserna så höga? Det är en fråga som vi nog alla har ställt oss de senaste åren. Att elpriset går upp och ner är egentligen inte så konstigt. Priset styrs av tillgången och efterfrågan på el, precis som priset på vilken produkt som helst. Under den senaste tiden har dock elpriset stigit på ett sätt som vi inte har varit vana vid. Varför höga elpriser just nu? Ja, det finns flera förklaringar till det. Här ska vi försöka reda ut vad som påverkar priset på el och varför elen är dyr just nu.

Ett europeiskt elsystem

En anledning till uppgången av elpriset är att vårt svenska elsystem är sammankopplat med elsystemen i Europa. Vi har en fri europeisk elmarknad där säljare och köpare kan köpa el över landsgränserna. Det innebär att elpriset i Sverige påverkas av utvecklingen på den europeiska elmarknaden. Vårt elpris i Sverige påverkas alltså inte bara av tillgången och efterfrågan av el i Sverige, utan också av tillgången och efterfrågan på el i övriga Europa. Ett regelverk från EU säger att länder inte får strypa sin elöverföring. Det får bara ske i mycket speciella undantagsfall. På många sätt är det bra eftersom alla europeiska länder då kan ta ett gemensamt ansvar och hjälpa varandra med elförsörjningen. I Sverige har vi generellt ett elöverskott och exporterar därför mycket el. Problemet med elproduktion är att el inte kan sparas. Elen måste helt enkelt användas ganska direkt eftersom det är svårt att lagra el i elnätet. Förutsatt att det finns tillgänglig överföringskapacitet är det inga problem att importera och exportera el mellan länder eller för den delen omfördela el inom Sverige. Finns inte tillräcklig överföringskapacitet kan efterfrågan vara högre än tillgången i vissa områden och då ökar elpriset. Att Sverige exporterar el är bra ur ett klimatperspektiv. Mycket av vår el kommer nämligen från förnybara energikällor. Ju mer fossilfri el vi kan exportera, desto mindre behov finns det av fossilt producerad el i andra länder. Det banar alltså väg för en mer hållbar utveckling.

Pris och tillgång på fossila bränslen

En annan anledning till att vi har ett högre elpris nu beror på att priset på fossila bränslen har ökat. Rysslands invasion av Ukraina har nämligen trissat upp priserna på naturgas. När kriget började valde många länder att sluta importera gas från Ryssland. Ryssland kontrade och begränsade i sin tur exporten av gas till Europa. Det påverkar utbudet och elpriset eftersom många länder använder just gas som bränsle vid elproduktion. I Sverige har vi haft relativt låga elpriser under en lång period. Vi är nämligen inte beroende av fossila bränslen i samma utsträckning som andra europeiska länder. Fossilgas utgör bara några få procent av vår totala elförsörjning. En stor del av vår elproduktion kommer från vatten- och vindkraftverk samt från kärnkraft. Men den minskade tillgången på gas i Europa har pressat upp elpriserna på den europeiska elmarknaden och detta påverkar också det svenska elpriset.

Vädrets makter

En annan faktor som styr tillgången på el och därmed priset är faktiskt vädret. Torka men också kyla och is innebär bland annat att elproduktionen från vattenkraftverken minskar. Vinden påverkar hur mycket el vi kan producera från vindkraftverk. Dagar när det blåser produceras mer el, och dagar när det inte blåser produceras mindre el. Energi från vindkraftverk är relativt billig el. När det inte blåser måste vi köpa el från kraftslag som har en dyrare elproduktion. Förändringar i vädret påverkar alltså vatten- och vindkraftsproduktionen och ger svängningarna i elpriserna. I Sverige finns idag stora satsningar på solenergi som kan fungera som ett bra komplement till vind- och vattenkraft.


Kärnkraftverken i Europa och Sverige

Även kärnkraftverken i många länder har av olika anledningar stängts ner. Detta är också en faktor som påverkar elpriserna. I Frankrike har det torra och varma vädret fått till följd att vissa reaktorer inte har kunnat kylas ner och därför varit tvungna att stängas av. I andra länder, som i Sverige, har reaktorer stängts av för underhåll och reparationer.

Vem sätter elpriserna?

Nu har vi sett att elpriset styrs av utbudet och efterfrågan och det påverkas av en rad olika faktorer, men vem är det egentligen som sätter priset på el? El säljs och köps per kilowattimme (kWh). I Norden och i Baltikum köps och säljs el på en gemensam marknadsplats som heter Nord Pool. Elpriset på Nord Pool kallas för spotpriset och finns för att undvika elförluster och balansera elmarknaden. Spotpriset är det pris på el som elhandelsföretag köper el för. Priset styrs av prognoser och sätts ett dygn i förtid. Har du hängt med i eldebatten i Sverige har du säkert också hört talas om de fyra elområdena. Sverige är nämligen uppdelat i fyra prisområden: SE1, SE2, SE3 och SE4. Elpriset kan skilja sig mellan dessa fyra områden, men det är alltid samma pris som gäller inom ett område. Alla elhandlare betalar alltså samma spotpris inom ett område. Att elpriset skiljer sig mellan de fyra områdena beror på var elen produceras och var den sedan förbrukas – alltså utbud och efterfrågan. Mycket el produceras från vatten- och vindkraftverk i norra Sverige, i elområde 1 och 2. Elanvändningen sker däremot till stor del i södra Sverige, i elområde 3 och 4. I norr finns alltså ett elöverskott, och i söder ett elunderskott. Den begränsade överföringskapaciteten gör att elen som produceras i norr inte alltid kommer fram i tillräcklig mängd till södra Sverige. Det resulterar i att efterfrågan blir större än tillgången och elpriset stiger i elområde 3 och 4.

Elpriset under året och under dygnet

Vi har nu sett att elpriset styrs av tillgången och efterfrågan på el och att utbudet av el påverkas av bland annat världsläget, vädret och överföringskapaciteten i elnätet. En mycket stor del av vår elförbrukning går till uppvärmning av våra bostäder. Under de kalla vintermånaderna ökar därför elförbrukningen och under sommaren sjunker elförbrukningen. Elpriserna är därför ofta högre på vintern och lägre på sommaren. Tittar man på elpriset under ett dygn varierar det också mycket. Höga elpriser har vi när elförbrukningen är stor. Det är högt på morgonen när många ska göra sig redo för skola och jobb, och sedan på kvällen när många kommer hem igen och ska laga middag, diska och sätta på tvättmaskinen. Varför är elpriserna så höga under dessa timmar? Jo, då är efterfrågan på elen stor och följden blir att priserna stiger. Mitt på dagen, sent på kvällen och på natten är efterfrågan mindre och elen därför billigare. Det samma gäller under helgerna.

Ditt elpris

Alla elhandlare inom ett område, SE1, SE2, SE3 och SE4, betalar alltså lika mycket för elen från elbörsen Nord Pool. Det slutgiltiga elpriset ut till dig som elkonsument beror dock på vilket avtal du har med din elleverantör och så klart hur mycket el du förbrukar. När du tecknar ett elavtal med ett elhandelsbolag, som till exempel Fortum, erbjuder de olika avtal att välja mellan. Tänk också på att det inte bara är elen du betalar för. Om du tittar på din elräkning ser du att du också betalar för elnätsavgifter, energiskatter och moms. Ett fastprisavtal innebär att du betalar samma pris per kWh under hela avtalsperioden, oberoende av när på dygnet du förbrukar elen. För ett hushåll med små ekonomiska marginaler kan ett fast elavtal vara tryggt eftersom elräkningen kommer att vara ungefär lika stor varje gång. Väljer du istället ett rörligt elavtal kommer elpriset att justeras efter elbörsen Nord Pool. Du betalar ett medelvärde av elpriset under månaden. Det innebär att elräkningen kommer att variera mer. När elen är billig kommer du att dra fördel av det, men när elen är dyr kommer din elräkning att stiga. Du kan också välja att teckna ett fastprisavtal under vintermånaderna när elförbrukningen stiger för att ha mer koll på elräkningen. På sommarhalvåret när du förbrukar mindre el kan du gå över till ett rörligt elavtal. Ett annat alternativ är att teckna ett timprisavtal. Då kommer ditt elpris att justeras varje timme efter elpriset på marknaden Nord Pool. Med ett timprisavtal kan du styra elförbrukningen till de timmar på dygnet när elpriset är lågt. Du kan alltså påverka din elräkning på ett aktivt sätt. Ett timprisavtal passar dig som kan förlägga elförbrukningen under de timmar när elen är som billigast.

Elkris – kan elen ta slut?

Skulle det kunna vara så att elen tar slut? Nej, den risken finns inte. Däremot kan det vara svårt att klara elförsörjningen i södra Sverige riktigt kalla dagar på året. Under kalla dagar stiger elförbrukningen och om då elproduktionen i övriga länder är låg skulle det kunna bli aktuellt att koppla bort vissa kunder från elnätet under en kortare period. Överföringskapaciteten utvecklas dock både inom Sverige och mellan länder. Det betyder att vi blir mindre sårbara mot elbrist, men det kan också innebära att vi blir känsligare mot höga elpriser i övriga Europa. För att minska risken måste vi alla hjälpas åt att spara el. Att spara el är inte bara en solidarisk handling mot alla andra elanvändare i Sverige och i Europa. Du gör också en insats för en mer hållbar utveckling – och så kan du sänka din elräkning!

Minska din elförbrukning

Du kan på olika sätt påverka din elförbrukning och hur mycket du betalar för din el. Genom att se över ditt elavtal kan du teckna ett elavtal som passar dig och din elförbrukning. Ett bra sätt att spara el, särskilt om du bor i ett eluppvärmt hus, är att sänka inomhustemperaturen. Värmer du upp din villa med el kan det också vara smart att fundera på att installera ett nytt värmesystem. Se också till att huset är väl isolerat och att alla fönster och dörrar är tätade. Det är inte bara dyrt att värma upp en bostad, det är också dyrt att värma upp vatten. Duscha mer sällan, duscha lite kallare och duscha lite kortare är därför tre bra tips för dig som vill spara el och pengar. Du kan också byta ut duschmunstycket till en snålspolande variant. När du tvättar dina kläder kan du minska energianvändningen genom att tvätta i 40 grader och inte i 60 grader. Du kan också se till att fylla tvättmaskinen innan du sätter på ett tvättprogram. Torktumlaren drar också mycket el. Låt därför tvätten lufttorka, antingen inomhus eller utomhus. Precis som du ska fylla tvättmaskinen innan du sätter på ett program ska du fylla diskmaskinen innan du sätter på den. Visste du förresten att en diskmaskin förbrukar mindre el och vatten än om du diskar för hand? Ett annat tips är att se över dina vitvaror. Byter du ut en gammal kyl och frys till moderna energisnåla produkter kan det minska din elförbrukning mycket över tid. En annan sak som du enkelt kan byta ut är glödlampor. Byt ut alla glödlampor mot LED-lampor eller lågenergilampor. Tänk också på att släcka lampor i rum som inte används och se till att elektriska apparater som tv och dator inte står i standby-läge.

Certifiering: