Elkonto Göta Energi kunder

Från och med den 1:a december blir du som Göta Energi kund, kund till Fortum. Har du kreditjänsten Elkonto som du tecknat med Göta Energi gäller den fortfarande. Mer infomation om tjänsten hittar du här.

Du som inte har El-konto kan inte teckna denna tilläggstjänst.

El-konto är en kredittjänst där du får en skräddarsydd betalningsplan för fakturan baserat på just dina behov.

Våra experter gör en uppskattning över vad din totala årskostnad för dina fakturor hos oss är och jämnar ut betalningen över årets 12 månader, vilket gör att du som El-kontokund kan betala ett utjämnat belopp för dina fakturor varje månad. Detta kallas för din personliga betalplan. Uppskattningen av din totala årskostnad utförs av våra experter och utgörs av din fastighets historiska elförbrukning i kombination med prisprognoser för kommande år samt kostnaden för dina andra tjänster hos oss.

El-konto är en kredittjänst och kan i huvudsak användas på två sätt:

1. För att utjämna betalningen för elräkningen över året, dvs. du betalar ett utjämnat belopp varje månad.
2. För att betala mindre under månader som kräver det och/eller betala mer under månader när möjlighet finns.

Observera att din totala årskostnad för elen är densamma oavsett om du använder El-konto eller inte, du är exempelvis inte skyddad mot pristoppar.

Autogiro + El-konto = Enklare kan det knappast bli!

Med autogiro kombinerat med El-konto sköts allt automatiskt. Du får du samma information på ditt kontoutdrag som följer med fakturan. Det visar att du har tjänsten samt vilket belopp som kommer att dras på fakturans förfallodag. Du ansöker enkelt om autogiro via din internetbank.

Så här fungerar elkonto

1. Våra experter gör en uppskattning av din förväntade årliga elförbrukning.

2. Våra experter gör en prisprognos på hur mycket elen kommer kosta under kommande år.

3. Baserat på 1 & 2 görs en uppskattning av ditt totala fakturabelopp hos Göta Energi kommande år. I uppskattningen inkluderas utöver kostnaden för din elanvändning även kostnaden för dina andra tjänster du har hos oss.

4. Ditt uppskattade totala fakturabelopp fördelas jämnt över årets 12 månader, så att du får ett utjämnat rekommenderat belopp att betala varje månad - din personliga betalplan.

5. El-konto fungerar som ett balanskonto med en räntefri kredit som du kan utnyttja om du vill. Det betyder att varje månad kan du betala mer eller mindre än ditt rekommenderade belopp. Observera då att en faktura i sin helhet alltid måste vara betald inom tre månader.

6. Om du har autogiro debiteras du i regel enligt det rekommenderade beloppet i din personliga betalplan. Om du inte har autogiro framgår alltid det rekommenderade beloppet på elkontosaldot, som du utöver den vanliga fakturan erhåller månadsvis. Där framgår även balansen på ditt El-konto.

7. Varje månad bör du hålla extra koll på balansen på ditt El-konto och justera dina inbetalningar beroende på om balansen avviker. Du bör även kontakta oss om din elanvändning avsevärt förändras, exempelvis om du ska installera en laddbox till en elbil eller elburen värme i ditt hus/lägenhet.

8. Klart!

OBS: Om du märker att ditt utgående saldo innehåller ett stort överskott (+) eller underskott (-) är det bra om du kontaktar oss, så hjälper vi dig justera din personliga betalplan!

Om du haft El-konto innan och har kvar obetalda skulder, så måste dessa betalas innan du kan lägga till fördelsprodukten till ditt elavtal igen. Lägger du till El-konto med en befintlig skuld kommer tjänsten avslutas omedelbart.

 

Certifiering: