Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?

Elnät och elhandel är två väsentliga delar av den moderna elindustrin, men de representerar olika aspekter: eldistribution och elanvändning. Elnätet fungerar som infrastrukturen för att transportera elektricitet från där elen produceras till användaren, privatpersoner och företag, medan elhandeln fokuserar på försäljning och köp av elektricitet till slutkund.

Två fakturor, ett avtal

Hur fungerar elmarknaden? Ja, den frågan får vi från många kunder som reagerar på ett de får två fakturor för sin elkostnad. Det beror helt enkelt på att du måste betala för både elnät och elhandel. Du måste alltså betala för att få elen överförd till din bostad via elledningar (elnät), och för den el du förbrukar (elhandel). Ibland är det samma företag som både sköter elnätet och levererar elen du förbrukar. Är det så, kan du få elnätsavgiften och elhandel kostnden på en faktura. De olika delarna kommer dock att redovisas separat.

Elnät och elnätsfaktura

Fakturan från elnätsbolaget täcker kostnaderna för det lokala elnätet. Vad är elnät då? Jo, det räcker inte med att du köper el, du måste också få in elen i huset så att du kan tända dina lampor, laga mat, duscha i varmt vatten och tvätta dina kläder. Elnätsbolag sköter driften och underhållet av elledningarna. Du kan inte välja elnätsbolag, och du kan inte heller påverka priset. Fakturan från elnätsbolaget får du helt enkelt av det företag som ansvarar för elnätet där du bor. På fakturan från elnätsbolaget betalas också en energiskatt och andra statliga avgifter.

Vad är elhandel?

Elhandel, alltså den faktura du får av elhandelsbolaget, täcker den el du faktiskt har förbrukat. Elräkningen kan du, till skillnad från elnätsfakturan, påverka på olika sätt. Du kan till exempel minska din elförbrukning genom att sänka inomhustemperaturen, duscha kortare och kallare och inte använda torktumlaren. Du kan också aktivt välja ett elavtal som passar din elförbrukning och din ekonomi. Elbolag erbjuder ofta med fast elprisavtal, rörligt elprisavtal eller timprisavtal. Fast elprisavtal innebär att du betalar ett fast pris för varje kilowattimme du använder under den avtalade perioden. Väljer du istället ett rörligt elavtal varierar priset efter elbörsens upp- och nedgångar. Din elräkning kommer då att variera mer varje månad än om du väljer ett fast elavtal. Timprisavtal är mindre vanligt men innebär att du som kund betalar ett elpris som justeras varje timme efter elbörsens elpris. Med ett timprisavtal har du större möjlighet att påverka din elkostnad då du kan välja att använda t.ex dina vitvaror på de timmar på dygnet då elpriset är som lägst.

När du väljer elbolag och elavtal kan du också välja vilken typ av el du vill använda. Vill du göra ett miljömedvetet val väljer du ett elhandelsbolag som endast levererar fossilfri el från vatten-, sol- och vindkraftverk samt kärnkraft.

Därför behövs två olika avtal

Din elkostnad kan delas upp i tre delar. Du betalar för den el du använder, och det gör du genom ett avtal med det elhandelsbolag som du själv väljer. Elhandelsbolaget köper in el från elbörsen och säljer den till dig. Du betalar också en kostnad för att få elen transporterad till ditt hem. Detta betalas till det elnätsföretag som sköter elnätet i ditt område. Till sist, alltså den tredje delen, består din elkostnad av skatter och avgifter som du betalar in till staten via elnätsfakturan.

Certifiering: