Elräkning – vad betalar du för?

Har du ställt dig frågan varför din elräkning kommer uppdelad i två? Då är du inte ensam! Kostnaden är nämligen uppdelad i två delar: nätavgiften och elhandelskostnaden. Vi går igenom vad alla delar innebär och hjälper dig få full koll på vad alla elräkningens avgifter innebär.

Elnätskostnaden

För att få el till din bostad måste du vara ansluten till elnätet och betala en nätkostnad. Du har ingen möjlighet att välja elnätsbolag, utan du betalar helt enkelt till det företag som äger elnätet i dina kvarter. Elnätsfakturan inkluderar en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är en årsavgift för ditt abonnemang och styrs av storleken på bostadens huvudsäkring. Den rörliga delen är en överföringsavgift för själva eltransporten. Priset på överföringsavgiften är några ören per förbrukad kilowattimme (kWh).

Elhandelskostnaden

Den andra delen på din elräkning är helt enkelt betalning för elen som du har förbrukat och den betalar du till en elnätsleverantör. Här kan du till skillnad från elnätskostnaden välja mellan en mängd olika elhandelsföretag. Elpriset styrs av flera olika faktorer. Alla elhandlare köper el från den gemensamma elbörsen Nord Pool. Det elpriset kallas för spotpriset och styrs av tillgången och efterfrågan på el. Spotpriset sätts ett dygn i förtid. Sverige är sedan uppdelat i fyra elområden: SE1, SE2, SE3 och SE4. Alla elhandlare inom samma område betalar lika mycket för elen från Nord Pool. Elpriset ut till dig som elkonsument beror på vilket spotpåslag elhandelsbolaget adderar, vilket avtal du har med elhandelsbolaget och hur mycket el du förbrukar.

De flesta elhandelsföretag erbjuder:

· fast elavtal – samma pris per kWh under hela den avtalade perioden

· rörligt elavtal – ett medelvärde av elpriset under månaden

· timprisavtal – ett elpris som justeras varje timme efter elpriset på Nord Pool

Vilket elavtal som passar dig bäst beror bland annat på vilken typ av bostad du har, hur mycket el du förbrukar och hur stora ekonomiska marginaler du har. Ett fastprisavtal kan kännas tryggt för den som har en tajt ekonomisk budget varje månad. Med ett fast elavtal vet du ungefär hur stor elräkningen kommer att vara. Nackdelen med ett fast elavtal är att elen kan bli dyr om den binds till ett högt pris. Har du större ekonomiska marginaler kan ett rörligt elavtal passa dig bättre. Då betalar du ett snittpris av elpriset under månaden. Det innebär att elpriset följer spotpriset. När spotpriset sjunker blir elen billigare och när det stiger blir elen dyrare. Du måste alltså räkna med att din elräkning kommer att variera månad för månad. Många elhandelsbolag erbjuder även en kombination av fast elavtal och rörligt elavtal. Då kan du som kund få en lite större trygghet och ha koll på månadsavgiften samtidigt som du kan dra fördel av den rörliga delen om spotpriset sänks. Vi har en sådan produkt på Fortum som vi kallar Hybrid. Det finns också en rörlig prisform som heter timpris. Väljer du det kommer ditt elpris att justeras varje timme efter spotpriset på Nord Pool. Om du har möjlighet att planera din elförbrukning kan ett timprisavtal vara aktuellt. Då kan du till exempel ladda din elbil, sätta igång värmepumpen eller köra disk- och tvättmaskinen under de timmar på dygnet när elen är som billigast. Det brukar ofta vara på natten samt under tidiga morgnar och sena kvällar.

Andra kostnader på elräkningen

Du betalar också olika avgifter, energiskatt och moms på din elräkning. En avgift som du som elkonsument måste betala är elcertifikatsavgiften. Avgiften finns för att gynna elproduktion från förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft och solkraft. Alla elhandelsföretag måste köpa elcertifikat som motsvarar kundernas elförbrukning. Denna elcertifikatskostnad kan sedan företagen ta ut av sina kunder. Systemet med elcertifikatsavgifter finns som ett politiskt styrmedel för att gynna produktionen av miljövänlig el från förnybara energikällor. Andra avgifter på din elräkning är nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift och elsäkerhetsavgift. Dessa avgifter har riksdagen fattat beslut om och finns för att öka eltryggheten. En del elhandelsföretag tar även ut andra avgifter som till exempel en fast årsavgift. På elen betalar du också energiskatt. All elanvändning är nämligen skattepliktig och du betalar skatt per förbrukad kWh. Även moms måste betalas på totalsumman av abonnemang, överföringsavgift och energiskatt. På din elfaktura hittar du också ett anläggings-ID. Det är ett unikt nummer som tillhör elmätaren i bostaden. Anläggningsnumret hänger alltså ihop med bostaden och inte med dig som bor där. För att teckna ett avtal med ett elhandelsbolag måste du kunna bostadens anläggnings-ID. Du hittar alltså numret på din elräkning, alternativ kan du fråga hyresvärden om du bor i en lägenhet, styrelsen om du bor i en bostadsrätt eller läsa av numret på elmätaren.

En eller två elräkningar

Du kanske inte riktigt känner igen att du brukar få två elräkningar, och det kan faktiskt vara så att du bara får en. Om ditt valda elhandelsbolag och elnätsföretaget i ditt område ingår i samma koncern skickas vanligtvis bara en faktura ut. På den fakturan finns både nät- och elkostnaden.

Om du inte betalar elräkningen

Det är viktigt att du betalar elräkningen i tid. Enligt ellagen får nämligen ett elhandelsbolag stänga av elen vid ett avtalsbrott, och att inte betala en faktura i tid är ett avtalsbrott. I regel krävs det dock ofta att du som elkund ska ha missat flera betalningstillfällen innan elbolaget stänger av elen. Skulle elhandelsbolaget stänga av elen kan bolaget kräva att du ska betala en extra kostnad för att de stängde av elen, en så kallad frånkopplingskostnad, och sedan en avgift för att sätta på elen igen, en så kallad påkopplingskostnad. Ta kontakt med ditt elhandelsbolag om du inte kan betala din elräkning i tid. I många fall kan de vara behjälpliga på olika sätt genom att till exempel skjuta fram förfallodatumet eller erbjuda en avbetalningsplan.

Certifiering: