Blogg

Vad är spotpris på el och vad innebär det för dig?

17 april 2023, 01:01

tillgång efterfrågan - spotpris

Om du har timpris är sannolikheten stor att du försöker hålla koll på det så kallade spotpriset på el. Men vad betyder det i praktiken?

Det kan vara svårt att greppa hur energimarknaden fungerar. Varför kan elpriserna plötsligt öka kraftigt, och vilka faktorer spelar in?

Egentligen kan man säga att den elektricitet som kommer ut från våra uttag i hemmet är en handelsvara precis som alla andra. Trots att varan kan produceras på en rad olika sätt, är det i slutändan en produkt som köps och säljs på en marknad, precis som guld, olja eller vete.

I Norden handlas el på en börs som heter Nord Pool, som ägs gemensamt av Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

På Nord Pool sätts elpriset på en kWh, baserat på tillgång och efterfrågan. Priserna varierar i realtid och kallas för spotpriser. Spotpriserna skiljer sig åt för olika regioner – i Sverige är det som bekant ofta olika priser för de fyra olika elområdena (SE1-SE4). Det är dock skillnad på spotpriset och elpriset som du sedan ser på din elräkning. Eftersom spotpriset inte inkluderar skatter, kostnad för elcertifikat etc bör det snarare ses som ett riktpris.

Här kan se hur spotpriset ser ut just idag.

Vad påverkar priset?

Under exempelvis vinterhalvåret när det är kallt ökar efterfrågan på el, eftersom vi behöver värma upp våra hem och arbetsplatser. Är det dessutom vindstilla så att vindkraftsproduktion producerar mindre uppstår obalans mellan tillgång och efterfrågan vilket gör att elpriset stiger. Väderförhållanden påverkar med andra ord elpriset i stor utsträckning – mycket regn på hösten är till exempel bra för vattenkraftsproduktionen (som står för cirka 40% av Sveriges elproduktion). Även geopolitiska spänningar och EU-lagstiftning spelar förstås in.

Spotpriserna påverkar alltså främst hushåll med rörligt elavtal med månads- och timpris. Genom att följa prisutvecklingen per timme i Mitt Fortum-appen kan du planera din elanvändning enligt de tider på dygnet när spotpriset på el är som lägst.

 

Timpris

Nyhet
  • Aldrig någon bindningstid
  • Följer förändringarna på elmarknaden och ger dig ett nytt elpris för varje timme på dygnet
  • För dig som har möjlighet att följa elpriset dagligen och lägga om din förbrukning till dygnets billigare timmar
Beräkna ditt timpris

Rörligt elpris

Populärt val
  • Aldrig någon bindningstid
  • Följer förändringarna på elmarknaden och ger dig ett medelpris per månad på elen
  • Vårt mest populära avtal, har historiskt gett det lägsta priset över tid. 
Beräkna rörligt elpris
Prices

Vilka faktorer är det som påverkar elpriset?

Läs mer om vad som påverkar elpriset
Spot price

Vad betyder spotpris på el?

Spotpris - så fungerar det och så kan du dra nytta av det.

Så fungerar spotpris