Så sätts elpriset

Det är många faktorer som avgör vad elpriset blir. Tillgång och efterfrågan, vädret och kostnader för utsläppsrätter till exempel. Men även aktörer som Energimarknadsinspektionen och elbörsen Nord Pool har en stor inverkan.

Elbörsen Nord Pool

Nord Pool är den nordiska elbörsen – en marknad där det köps och säljs el. Det är här som elproducenter säljer el till Fortum och andra elhandelsföretag.

Energimarknadsinspektionen 

Eftersom elnätsverksamheten är ett monopol, kontrolleras den av en tillsynsmyndighet. Den heter Energimarknadsinspektionen och ansvarar över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Energimarknadsinspektionen ser också till att nätföretag inte sätter för höga eller oskäliga priser. När de bedömer en aktörs priser väger de in faktorer som hur långt det är mellan elnätskunderna och vad det är för terräng. Det är anledningen till att priserna kan variera beroende på var du som kund bor. Dessutom reglerar Energimarknadsinspektionen elkvaliteten, det vill säga antal elavbrott, längden på dessa och hur stor investering elnätsföretaget gör för att minska avbrotten.

Väder och avgifter påverkar också elpriset 

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan, så när det inte finns så mycket el går priset upp. Som när vädret blir kallare och efterfrågan ökar, eller tvärtom när det blir varmare.

Regn och smält snö är faktorer som gör att elpriset sjunker. Nederbörd fyller nämligen upp vattenmagasinen, och i dem sparas vatten som används för att göra el när vattentillrinningen är sämre under året. Så när vattenmagasinen är fyllda går det att göra el tidigare på våren, vilket gör att elpriset blir lägre.  

Andra saker som påverkar elpriset är väderprognoserna i allmänhet, kostnader för att släppa ut koldioxid (så kallade utsläppsrätter) och världsmarknadspriserna på kol, olja och naturgas, eftersom dessa energislag är "konkurrenter" till de förnybara energislagen. 

 

Olika pris beroende på elavtal

Det är tråkigt att betala för mycket, så kolla att ditt elavtal är anpassat efter just din bostad och livsstil. Hos Fortum kan du välja om du vill ha ett rörligt, fast eller vintersäkrat elpris, de har alla lite olika fördelar.

Läs mer här