Så sätts elpriset

Hur sätts egentligen elpriset och vilka faktorer är det som påverkar priset per kWh? Tillgång och efterfrågan, vädret och kostnader för utsläppsrätter är faktorer som styr elpriset. Men även aktörer som Energimarknadsinspektionen och elbörsen Nord Pool har en stor inverkan på elpriset.

Elbörsen Nord Pool

Nord Pool är den nordiska elbörsen – en marknad där det köps och säljs el. Det är här som elproducenter, som exempelvis Fortum, säljer el till Fortum och andra elhandelsföretag. Prisbildningen här utgör basen för elhandeln på den nordiska elmarknaden och därmed de priser som erbjuds till slutkunderna.

Väder och avgifter påverkar också elpriset 

Elpriset styrs också av tillgång och efterfrågan. När det inte finns så mycket el går priset upp, och tvärtom. När vädret blir kallare och efterfrågan ökar så går priset upp, eller tvärtom när det blir varmare. Tillgången styr också priset. Regn och smält snö är faktorer som gör att elpriset sjunker eftersom nederbörd fyller upp vattenmagasinen. I vattenmagasinen vid vattenkraftverken sparas vatten för att kunna användas till elproduktion även när vattentillrinningen är sämre under året. När vattenmagasinen är fyllda går det att producera el tidigare på våren, vilket gör att elpriset blir lägre.  

Andra faktorer som påverkar elpriset är väderprognoserna i allmänhet, kostnader för att släppa ut koldioxid (så kallade utsläppsrätter) och världsmarknadspriserna på kol, olja och naturgas, eftersom dessa energislag är "konkurrenter" till de förnybara energislagen. 

Det aktuella läget, hösten 2018

Det har varit turbulent på elbörsen under senaste tiden, och inför vintern 2018/2019 förväntar vi oss en fortsatt osäkerhet och relativt höga priser. Priserna på den nordiska elmarknaden började egentligen stiga redan i våras då vi hade torrt och extremt varmt väder för årstiden. Givetvis kan detta förändras, t.ex. om vi får en fortsatt väldigt mild och regnig höst och vinter. Spotpriset för september var ungefär 50% högre än samma månad 2017, vilket förstås både påverkar det rörliga elpriset och nya eller omförhandlade fastprisavtal.

Efter en mycket torr sommar har vattentillgången i de nordiska magasinen ökat något i takt med att regnet fallit under september, men vi har fortfarande nivåer långt under det normala. I norra delarna av Skandinavien, och på hög höjd, har dessutom nederbörden börjat komma i form av snö vilket betyder att det inte är tillgängligt för elproduktion förrän det smälter till våren.

Detta innebär att vi i det nordiska kraftsystemet blir mer beroende av andra produktionsslag för att kunna möta efterfrågan den kommande vintern. Världsmarknadspriserna på kol, olja och naturgas har haft stark utveckling senaste tiden och det påverkar även oss i norr eftersom dessa energislag är "konkurrenter" till de förnybara energislagen. Den fina våren och sommaren har också bidragit till att det utfärdats färre elcertifikat än normalt, vilket i sin tur leder till en kostnadsökning  för elcertifikaten även för slutkunderna.

Energimarknadsinspektionen 

Den totala kostanden du betalar för din el består både av en elnätskostand och en elhandelskostnad. Elnätskostnaden kan du inte påverka och den betalar du till den aktör som äger elnätet där du bor. Elhandelskostnaden kan du däremot påverka, dels genom att själv påverka hur mycket el du använder och dels genom att aktivit välja den elhandlare och det elavtal som passar dig bäst. Mer om våra olika elavtal. Fortum äger sedan 2015 inga elnät, men kan leverera el till alla, oavsett elnätsägare.

Eftersom elnätsverksamheten är ett monopol, kontrolleras den av en tillsynsmyndighet. Den heter Energimarknadsinspektionen och ansvarar över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen ser också till att nätföretag inte sätter för höga eller oskäliga priser. När de bedömer en aktörs priser väger de in faktorer som hur långt det är mellan elnätskunderna och vad det är för terräng. Det är anledningen till att priserna kan variera beroende på var du som kund bor. Dessutom reglerar Energimarknadsinspektionen elkvaliteten, det vill säga antal elavbrott, längden på dessa och hur stor investering elnätsföretaget gör för att minska avbrotten.

Olika pris beroende på elavtal

Det är tråkigt att betala för mycket, så kolla att ditt elavtal är anpassat efter just din bostad och livsstil. Hos Fortum kan du välja om du vill ha ett rörligt, fast eller vintersäkrat elpris, de har alla lite olika fördelar.

Läs mer här