Vad är grön el?

Grön el. Visst låter det bra och miljövänligt? Men vad är det egentligen? För det första bör man vara försiktig med användningen av uttrycket grön el utan istället använda dess rätta namn, då det i själva verket handlar om el från förnybara energikällor och inget annat. Grön el syftar alltså helt enkelt till sol, vind- och vattenkraft.

Vindkraftverk på äng

Sol-, vind- och vattenkraft är både fossilfria och förnybara energikällor. Med förnybar menas att energikällan inte kommer att ta slut inom överskådlig framtid, utan den kommer hela tiden att förnyas. Utvinningen av förnybar energi bidrar inte heller till utsläppen av koldioxid. Vattenkraften som är ryggraden i Fortums verksamhet fungerar också som naturens eget batteri. När solen inte skiner och vinden inte blåser finns vattnet lagrat i dammar så att el kan produceras, därför får du ofta en mix av dessa förnybara energislag.

Kan du som konsument vara säker på elens ursprung?

Ja, hur vet du då att din el kommer från förnybara energikällor? Det är här som ursprungsmärkning och ursprungsgarantier kommer in. Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön. Vi som elhandlare säkerställer alltså då att det produceras lika mycket el från den specifika energikällan, som du förbrukar.

För att vi, som elhandlare, ska kunna garantera ursprunget på den el som vi säljer måste vi köpa så kallade ursprungsgarantier (UG). Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). Dessa certifikat köps och säljs på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elleverantörer.

100% fossilfri el

Som privatkund får du alltid 100% fossilfri el hos oss. Och om du dessutom tecknar Miljöpaketet för endast 45 kronor +6,9 öre/kWh i månaden så får du el från förnybara energikällor, garanterat tack vare ursprungsgarantierna. Du får dessutom energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt samtidigt som du bidrar med 100 kr per år till Håll Sverige Rent, som verkar för ett skräpfritt och hållbart samhälle.

Den stora skillnaden med att välja ett elbolag som även är elproducent, är du gör skillnad på riktigt. Det är nämligen vi på Fortum som driver utvecklingen framåt mot en mer hållbar energiproduktion. Vi använder pålitliga produktionsmetoder som vatten- och kärnkraft. Vi vill dessutom genom stora investeringar i sol- och vindkraft, ytterligare driva på förändringen för en renare värld.

Uttryck som förvirrar

I en redan snårig och komplex konsumentmarknad kan det vara nödvändigt att använda uttryck som förenklar och förklarar. Man bör dock ha med sig att dessa istället kan feltolkas och förvirra. Därför är det som sagt viktigt att kalla saker vid deras rätta namn. Därför bör vi istället hålla oss till att det handlar om el från förnybara energikällor, och inte “grön el”.

Vanligaste frågorna kring "grön el"

Vad är grön el?
Chevron down

Det kan vara svårt som konsument att navigera bland branschens olika termer som exempelvis "grön el" och "ren el" men alla syftar till samma. Grön el är ett samlingsnamn för förnybar och fossilfri el från sol-, vind- och vattenkraft. Dessa tre energikällor har sitt ursprung i en gemensam flödande tillgång – solens strålning. Men man bör man vara försiktig med använd­ningen av uttrycket grön el utan istället använda dess rätta namn, då det som sagt handlar om el från förnybara energikällor och inget annat. 

 

Varför ska jag välja grön/förnybar el?
Chevron down

Energin från sol-, vind- och vattenkraft är fossilfri samt att den hela tiden förnyas och förbättras. Och du påverkar genom dina val, så du minskar helt enkelt din egen mljöpåverkan, samtidigt som som du är med och ökar efterfrågan på förnybar energi.

Hur kan vi garantera att den el jag får är grön/förnybar?
Chevron down

Det är här som ursprungsmärkning och ursprungsgarantier kommer in. Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön. Vi som elhandlare säkerställer alltså då att det produceras lika mycket el från den specifika energikällan, som du förbrukar. Så det vi som elleverantör gör, är att vi helt enkelt garanterar att producera samma mängd "grön el" som du har använt. 

 

 

 

 


Tillsammans för en renare värld

Miljöpaketet

Tilläggstjänst
  • 100% el från förnybara energikällor (sol, vatten eller vind)
  • Du bidrar med 100 kr/år till Håll Sverige Rent
  • Energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt
Läs mer om Miljöpaketet

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal