Blogg

Tänk på det här när du tecknar elavtal

01 februari 2024, 07:00 Reading time: 3 minutes

Att teckna ett elavtal  behöver inte vara komplicerat. Men det finns samtidigt del saker att tänka på.

Familj vid matbordet med dator och kortlek

1. Elnätsavtal

Oavsett om du ska flytta eller skaffa egen lägenhet för första gången är det bra att komma ihåg att du behöver både ett avtal för elnätet och ett för själva elen. När du flyttat så måste du anmäla det till ditt elnätsbolag. Elnät är ett så kallat naturligt monopol, så där du bor kommer det bara finnas ett elnätsbolag att välja på. På Svenska Kraftnäts karta kan du se vilket elnätsbolag som gäller där du bor. Du kommer behöva ange ditt anläggnings-ID och det hittar du på din elmätare om du inte har tillgång till tidigare avtal eller en faktura. Numret har 18 siffror och börjar med 735.

2. Elhandelsavtal

När du har elnätsavtalet på plats är det dags att bestämma vem du vill köpa din el i från. Det finns många elhandlare i Sverige, närmare 140. Fortum är den största elhandlaren både i Sverige och i Norden. De senaste åren har det varit både höga priser och inte sällan stora prisskillnader även under en enskild dag. Det här ställer stora krav även på elhandlarna och då kan det vara tryggt med en stor elhandlare som har andra möjligheter att hantera detta.

3. Fast eller rörligt pris?

Precis som räntan på ett lån så finns det olika anledningar att välja det ena eller andra. Vi tycker det är viktigt att du har möjlighet att välja mellan dessa, men det är du som vet vad som är viktigast för dig.

Ett fast pris betyder att priset per kilowattimme är låst, antingen i ett eller tre år. Priset styrs av hur dyrt det är för oss att köpa upp den mängd el över den tid som avtalet handlar om. Om det var en god affär går bara att säga efteråt, men det finns en trygghet i att veta vad priset per kilowattimma är under kommande år. Rörligt pris innebär att ditt pris påverkas av spotpriset på elmarknaden. Med månadspris betalar du då medelpriset under månaden det handlar om, med timpris kommer det du betalar variera med det aktuella spotpriset, timme för timme. Det betyder att ett rörligt pris både kan vara billigare och dyrare än ett fastprisavtal. För prisområde 3 (men även 4) visar historisk data över kWh-priset att priset både varit högre och varierat mer sedan mitten av 2021. På dagens elmarknad är det ofta stora prisvariationer som är svåra att förutsäga vilket även påverkar det fasta priset. Det har sin grund i att kraftsystemet inte längre är så stabilt som förut efter att stora volymer planerbar produktion lagts ned i södra Sverige de senaste åren.

4. Månads- eller timpris?

Månadspris, eller schablonpris som det också kallas, är det vanligaste och då betalar du ett snitt av elpriset som varit under månaden. Det betyder att de stora rubrikerna om elprisrekord eller minuspriser en eller några enskilda timmar bara utgör en del av de ca 720 timmar som ditt månadsmedelpris beräknas på.

Hushåll som bara har hushållsel att tänka på föredrar många gånger månadspris eftersom det handlar om relativt få kilowattimmar. Fast det ändå är bra att hjälpa till genom att flytta den användning som är möjlig till andra tider än morgon och tidig kväll då användningen är som störst. Timpris har hittills varit mest intressant för hushåll som inte bara har hushållsel att tänka på utan även sin uppvärmning via elräkningen. Uppvärmningen står nämligen för tre fjärdedelar av energianvändningen i ett hem och där går användningen ofta att flytta på över dygnet. Med elbilsladdning och kanske även solpaneler på hustaket är timpris det självklara valet. Timpris kräver lite tid och engagemang men ger då möjlighet att styra användningen till billiga timmar och undvika de dyraste. I appen Mitt Fortum kan du följa elpriserna för varje timme.

5. Fossilfritt eller förnybart?

Två begrepp som ofta används är förnybart respektive fossilfritt. Till de förnybara räknas vattenkraft, vindkraft, solkraft och biobränsle. Fossilfritt omfattar även kärnkraften. För oss på Fortum är det självklart att kraftsystemet ska vara fossilfritt.

Däremot har de olika fossilfria kraftslagen olika egenskaper som de bidrar med till systemet. Eftersom ett kraftsystem hela tiden behöver vara i balans mellan hur mycket el som används och hur mycket el som produceras behöver de olika sätten att producera el kombineras så att systemet har tillräckligt av de egenskaper som behövs för att lösa sin uppgift.

De kommande decennierna ska Sverige ersätta de fossila bränslena inom både industri och transportsektor. Det kommer att krävas mycket el. Dubbelt så mycket som idag faktiskt. Det betyder att vi behöver mer av alla fossilfria kraftslag samt att systemet fungerar väl och inte kostar så mycket att vi riskerar hela omställningen. De senaste decenniernas debatt visar att olika kraftslag kan väcka starka känslor. Hos oss ska alla känna sig välkomna, därför kan du antingen köpa fossilfri el som i huvudsak är kärnkraft eller som en tilläggstjänst välja vatten-, vind- eller solkraft genom systemet med ursprungsgarantier.

6. Vad är viktigt för dig? 

För någon kan det vara viktigt från vilka kraftslag elen de köper kommer ifrån medan någon annan vill kunna känna sig trygg med att det finns kvalificerad rådgivning. Tillgången till en bra app med tillräcklig funktionalitet kan vara det som avgör. Kanske du tycker det är viktigt att din elhandlare faktiskt också tar ansvar och producerar el? Visste du att Fortum dels är en av de största elproducenterna i Norden främst vatten- och kärnkraft men med en växande andel vind- och solkraft, dels är en av de elproducenter i Europa som har absolut lägst CO2-utsläpp? Eller kanske är det viktigaste att ha en elhandlare som kan stå tryggt i på en energimarknad som de senaste åren varit mycket orolig. Vad är viktigt för dig?

Förbättra ditt elavtal med våra tjänster

Priskollen: 49 kr/mån

Bind ditt elpris tillfälligt

 • Trygghet i att veta vad du betalar per kWh
 • Minst en månad i taget med möjlighet att binda elpriset igen vid behov
 • Smart val för dig som har rörligt elpris men som samtidigt vill ha viss förutsägbarhet
Läs mer om Priskollen

Trygghetspaketet: 59 kr/mån

Försäkringen för din elräkning

Populärt val
 • Ersätter dina utgifter för elräkning vid långvarig sjukdom eller arbetslöshet
 • Lägsta ersättning 2000kr/månad
 • Gäller dig som elkund men också make, maka, partner eller sambo
Läs mer om Trygghetspaket

Miljöpaketet: 45 kr/mån + 6,9 öre/kWh

Rådgivning och el från förnybara källor

 • 100% el från förnybara energikällor (sol, vatten eller vind)
 • Du bidrar med 100 kr/år till Håll Sverige Rent
 • Energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt
Läs mer om Miljöpaketet

Alltid hos Fortum

Rörligt elpris

Populärt val
 • Aldrig någon bindningstid
 • Följer förändringarna på elmarknaden och ger dig ett medelpris per månad på elen
 • Vårt mest populära avtal, har historiskt gett det lägsta priset över tid. 
Beräkna rörligt elpris

Timpris

Nyhet
 • Aldrig någon bindningstid
 • Följer förändringarna på elmarknaden och ger dig ett nytt elpris för varje timme på dygnet
 • För dig som har möjlighet att följa elpriset dagligen och lägga om din förbrukning till dygnets billigare timmar
Beräkna ditt timpris

Fast elpris

 • Bind ditt elpris i 1 eller 3 år
 • Ett fast pris påverkas inte av förändringarna på elmarknaden
 • Du vet vad ditt kWh-pris är under hela avtalsperioden
Beräkna ditt fasta elpris