Trygghetspaketet

En extra trygghet i vardagen

Trygghetspaketet - försäkringen för din elräkning
Kvinna med bebis vid fönstret

Extra trygghet i vardagen

Om olyckan är framme, så vet du väl att du kan få ersättning för elräkningen? Trygghetspaketet är en försäkring som ger dig trygghet om du skulle bli exempelvis arbetslös eller bli sjukskriven.

Med Trygghetspaketet får du:

 • Ersättning för dina utgifter för elräkningen vid långvarig sjukdom eller arbetslöshet
 • Lägsta ersättning 2000 kr/månad
 • Gäller för två vuxna i hushållet
 • Ersättning för hemförsäkringens självrisk vid åskskada

Trygghetspaketet är gratis första månaden och kostar 59 kr i månaden och läggs på din vanliga elräkning.  Trygghetspaketet passar till elavtal med både rörligt- och fast elpris. Du kan teckna Trygghetspaketet när som helst under året, utan bindningstid.

Teckna avtal med Trygghetspaketet

Har du redan Mitt Fortum-appen?

Beställ här

Så här fungerar Trygghetspaketet

Trygghetspaketet är en försäkring som gäller för två vuxna personer i hushållet som inte är fyllda 80 år och folkbokförda i Sverige. Trygghetspaketet innebär att Fortum ersätter dina utgifter för elräkningen om du är arbetsför och:

 • Blir arbetslös under minst 30 dagar och är registrerad hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande
 • Blir sjukskriven under minst 30 dagar
 • Måste stanna hemma och vårda hemmavarande barn under 16 år

För dig som är pensionär eller sjukpensionär gäller Trygghetspaketet om:

 • Du behöver sjukhusvård under minst 30 dagar
 • Du som är försäkringstagare skulle avlida. Då betalas ett engångsbelopp på 5 000 kr ut till dödsboet.

Dessutom ingår ersättning vid åskskada. Ersättningen omfattar självrisken på din hemförsäkring (hem-, villa- eller fritidshusförsäkring) med ett maxbelopp på 5 000 kr om ditt försäkringsbolag har godkänt skadan.

 

Till skadeanmälan

Du kan lägga till Trygghetspaketet till ditt elavtal på flera sätt:

Fortum Large
Logga in på Mitt Fortum

Du som kund hos Fortum kan enkelt lägga till Trygghetspaketet genom att logga in på Mitt Fortum.

Logga in
New contract
Teckna ett nytt elavtal

Om du inte redan är kund så kan du teckna ett nytt elavtal och lägga till Trygghetspaketet.

Teckna nytt elavtal
Contact by phone
Ring oss

Är du osäker på något och vill veta mer? Ring oss så får du prata med en riktig person.

Kontakta oss

Trygghetspaketet - försäkring för din elräkning

Vad är Trygghetspaketet?
Chevron down

Trygghetspaketet är en försäkring som innebär att Fortum ersätter dina utgifter för elräkningen om du är arbetsför och:

 • blir arbetslös under minst 30 dagar och är registrerad hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande
 • blir sjukskriven under minst 30 dagar
 • måste stanna hemma och vårda hemmavarande barn under 16 år

För dig som är pensionär eller sjukpensionär gäller Trygghetspaketet om:

 • du behöver sjukhusvård under minst 30 dagar
 • du som är försäkringstagare skulle avlida. Då betalas ett engångsbelopp på 5 000 kr ut till dödsboet efter att anhöriga har anmält dödsfallet här: www.fortum.se/skadeservice

Trygghetspaketet gäller för två vuxna personer i hushållet. Dels för dig som är försäkringstagare och elkund hos oss, men även för din make, maka, partner eller sambo.

Dessutom ingår alltid ersättning vid åskskada:

Åskan kan göra skada på din bostad eller ditt lösöre. Skulle detta inträffa ersätter vi självrisken på din hemförsäkring (hem-, villa- eller fritidshusförsäkring) med ett maxbelopp på 5 000 kr om ditt försäkringsbolag har godkänt skadan.

Produktfaktablad för sammanfattning av försäkringen (pdf)

Ersättning från försäkringen
Chevron down

Trygghetspaketet gäller från det datum vi har registrerat dig för försäkringen. Du kan utnyttja den efter 30 dagars sammanhängande arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse men du får ersättning från första dagen. Minimibeloppet som betalas ut per månad är 2 000 kronor även om din elräkning från Fortum understiger det beloppet. Om din elräkning är högre ersätter vi hela beloppet.

Under hur lång tid kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för din elräkning i max fyra månader under en 12-månadersperiod. Observera att du inte kan få ersättning för ”tillfällig arbetsoförmåga” (sjukskrivning) för samma sjukdom igen inom en tolv (12) månaders period efter friskskrivning (dvs du inte längre är sjukskriven).

 

Exempel: Du blir sjukskriven på grund magbesvär i januari och återgår i arbete under 1 mars samma år (”Sjukskrivningsperiod 1”). Ersättning kan då utgå ur försäkringen för den tid du varit sjukskriven under ”Sjukskrivningsperiod 1”. Det visade sig sedan att samma magbesvär gör att du på nytt blir sjukskriven 1 april – 1 maj samma år (”Sjukskrivningsperiod 2”). Du kan då inte få ersättning ur försäkringen för ”Sjukskrivningsperioden 2” eftersom sjukskrivningen beror på samma orsak som tidigare och sjukskrivningen inträffade inom 12 månader efter tidpunkten då du friskskriven för Sjukskrivningsperiod 1. Om du däremot blir sjukskriven för annan åkomma under 12 månadersperioden kan ersättning komma att utgå.

Så här gör du om du behöver utnyttja försäkringen
Chevron down

Om det kommer en dag när du behöver utnyttja din försäkring kan det vara bra att veta att det är en enkel procedur. Det du behöver göra är att lämna en skadeanmälan inom 12 månader till Skadeservice på www.fortum.se/skadeservice. Din anmälan behandlas därefter av AmTrust som är det försäkringsbolag som står bakom Trygghetspaketet. Under tiden fortsätter du betala din elräkning precis som vanligt och får ersättning för elkostnaderna i efterskott till ditt bankkonto.

Glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas vid skadeanmälan, t ex sjukintyg eller uppsägning från arbetsgivaren. Du ska också skicka med de elräkningar för den period du är sjukskriven eller arbetslös. Ett tips är att logga in på Mitt Fortum och ladda ned dina elräkningar som PDF-filer som du sedan kan bifoga din anmälan.

Vad kostar försäkringen?
Chevron down

För hela Trygghetspaketet betalar du en premie på 59 kronor per månad. Premien betalar du enkelt via din vanliga elräkning.

Allt du behöver göra är att kontakta vår kundservice på 020 – 46 00 00 så hjälper vi dig att teckna försäkringen.

Vem kan teckna Trygghetspaketet?
Chevron down

Du som ingår avtal om Trygghetspaket hos Fortum har inte fyllt 80 år, är folkbokförd i Sverige och omfattas av svensk socialförsäkring. Försäkringen gäller både för dig som är försäkringstagare men även för din make/maka/partner/sambo som inte fyllt 80 år.

Villkor och för- och efterköpsinformation
Chevron down

En extra trygghet i vardagen

Lås elpriset under utvalda perioder

Priskollen

Tilläggstjänst
 • Trygghet i att veta vad du betalar per kWh
 • Minst en månad i taget med möjlighet att binda elpriset igen vid behov
 • Smart val för dig som har rörligt elpris men som samtidigt vill ha viss förutsägbarhet
Läs mer om Priskollen
Certifiering: