Trygghetspaketet

Trygghetspaketet är en försäkring för endast 59 kronor i månaden som innebär att Fortum ersätter dina utgifter för elräkningen om du eller din make/maka/partner/sambo skulle bli långvarigt sjuk eller arbetslös, eller om du som är pensionär skulle behöva sjukhusvård under en längre tid. En extra trygghet i vardagen helt enkelt. Du kan teckna Trygghetspaketet direkt i Mitt Fortum eller ringa oss på 020 - 46 00 00.

Logga in och teckna!

Trygghetspaketet - försäkring för din elräkning

Vad är Trygghetspaketet?

Trygghetspaketet är en försäkring som innebär att Fortum ersätter dina utgifter för elräkningen om du är arbetsför och:

• blir arbetslös under minst 30 dagar och är registrerad hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande

• blir sjukskriven under minst 30 dagar

• måste stanna hemma och vårda hemmavarande barn under 16 år

För dig som är pensionär eller sjukpensionär gäller Trygghetspaketet om:

• du behöver sjukhusvård under minst 30 dagar

• du som är försäkringstagare skulle avlida. Då betalas ett engångsbelopp på 5 000 kr ut till dödsboet efter att anhöriga har anmält dödsfallet här: www.fortum.se/skadeservice 

Trygghetspaketet gäller för två vuxna personer i hushållet. Dels för dig som är försäkringstagare och elkund hos oss, men även för din make, maka, partner eller sambo.

Dessutom ingår alltid ersättning vid åskskada:

Åskan kan göra skada på din bostad eller ditt lösöre. Skulle detta inträffa ersätter vi självrisken på din hemförsäkring (hem-, villa- eller fritidshusförsäkring) med ett maxbelopp på 5 000 kr om ditt försäkringsbolag har godkänt skadan.

Produktfaktablad för sammanfattning av försäkringen (pdf)

Ersättning från försäkringen

Trygghetspaketet gäller från det datum vi har registrerat dig för försäkringen. Du kan utnyttja den efter 30 dagars sammanhängande arbetslöshet, sjukskrivning eller sjukhusvistelse men du får ersättning från första dagen. Minimibeloppet som betalas ut per månad är 2 000 kronor även om din elräkning från Fortum understiger det beloppet.  Om din elräkning är högre ersätter vi hela beloppet.

Under hur lång tid kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för din elräkning i max fyra månader under en 12-månadersperiod. Dessa fyra månader kan vara fördelade på flera tillfällen under 12-månadersperioden eller så kanske du behöver utnyttja alla fyra månaderna vid ett tillfälle. Efter 12-månadersperioden är slut kan du på nytt utnyttja försäkringen enligt ovan, förutsatt att du har fortsatt att betala premien.

Så här gör du om du behöver utnyttja försäkringen

Om det kommer en dag när du behöver utnyttja din försäkring kan det vara bra att veta att det är en enkel procedur. Det du behöver göra är att lämna en skadeanmälan inom 12 månader till Skadeservice på www.fortum.se/skadeservice. Din anmälan behandlas därefter av AmTrust som är det försäkringsbolag som står bakom Trygghetspaketet. Under tiden fortsätter du betala din elräkning precis som vanligt och får ersättning för elkostnaderna i efterskott till ditt bankkonto.

Glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas vid skadeanmälan, t ex sjukintyg eller uppsägning från arbetsgivaren. Du ska också skicka med de elräkningar för den period du är sjukskriven eller arbetslös. Ett tips är att logga in på Mitt Fortum och ladda ned dina elräkningar som PDF-filer som du sedan kan bifoga din anmälan.

Vad kostar försäkringen?

För hela Trygghetspaketet betalar du en premie på 59 kronor per månad. Premien betalar du enkelt via din vanliga elräkning. 

Allt du behöver göra är att kontakta vår kundservice på 020 – 46 00 00 så hjälper vi dig att teckna försäkringen.

Villkor och för- och efterköpsinformation

Vill du anmäla skada?

Till skadeanmälan

 

Vill du teckna Trygghetspaketet?

Du får en extra trygghet i vardagen för endast 39 kr i månaden. Kontakta vår kundservice eller teckna Trygghetspaketet direkt i Mitt Fortum.

Ring oss!  

Logga in och teckna!  

 

Certifiering: