Tillsammans är vi nu Fortum - och ännu bättre för dig som kund!

Sedan 2017 tillhör Göta Energi samma koncern som Fortum, Nordens största elbolag som både producerar och säljer el. I december 2023 gick Göta Energi och Fortum ihop och blev ett och samma elbolag under varumärket Fortum. Du som tidigare var kund hos Göta Energi blev då automatiskt kund hos Fortum. Självklart har du behållit samma elavtal som du hade hos Göta Energi, utan förändring i avtalsvillkoren.

Vad händer nu?

Självklart behåller du det elavtal som du har med Göta Energi utan någon förändring i avtalsvillkoren, utan att du behöver göra något. Det är enkelt att vara kund hos oss på Fortum. Använd den kostnadsfria appen Mitt Fortum för att få koll och ta kontroll över din el. Förutom att se och hantera dina fakturor, kan du även se hur mycket el du använder och jämföra elanvändningen över tid. Dessutom blir all din el 100% fossilfri vilket betyder att Fortum ser till att el produceras från fossilfria energikällor som motsvarar din förbrukning. Varmt välkommen som kund hos Fortum – med samlad kompetens och innovationskraft är vi nu ännu bättre för dig!

 • Den 1 december 2023 går ditt avtal automatiskt över till Fortum, som blir ditt nya elbolag. Du kommer att få ett separat brev från ditt elnätsbolag om bytet till Fortum.
 • Din sista faktura från Göta Energi kommer i december (novembers elförbrukning) och din första faktura från Fortum landar hos dig i januari (decembers elförbrukning). Din faktura kommer att skickas på samma sätt som idag. Betalar du med autogiro, flyttas det automatiskt över.
 • Mina sidor hos Göta Energi uppdateras inte längre men är tillgängligt t.o.m. juni 2024 om du vill se din fakturahistorik och annat.

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Fortum Markets tar över ansvaret för de personuppgifter som behandlats i samband med att du har varit kund hos Göta Energi. Om du vill läsa mer om dina rättigheter och hur dina personuppgifter behandlas, besök Fortums integritetspolicy.

Vill du veta mer?

Varför har jag inte fått min faktura nu i januari?
Chevron down

Det kan vara en rad olika anledningar till att du inte fått din faktura i januari, en anledning kan vara att vi inte fått in mätvärden från ditt elnätsbolag. Vi fakturerar alltid baserat på de mätvärden vi fått in eftersom din faktura baseras på din förbrukning. När vi fått in mätvärden fakturerar vi i början av varje månad, det förekommer att fakturor avser fler än en månad. En annan anledning är att du har låg fakturering vilket genererar en faktura under 100 kr. I dessa fall skickar vi fakturan först den månad då din ackumulerade förbrukning ger en faktura över 100 kr. Slutligen har vi haft vissa utmaningar med faktureringen till följd av sammanslagningen mellan Göta och Fortum. Vi har fått ut de allra flesta fakturorna men om du är en av de som ännu inte fått en faktura ber vi dig avvakta lite. Vi arbetar intensivt för att de sista fakturorna ska skickas ut. Du som kund behöver inte göra något, mer än att ha tålamod ett tag till.

Varför gick Göta Energi och Fortum ihop?
Chevron down

Göta Energi och Fortum tillhörde samma koncern sedan 2017, och slogs samman för att kunna skapa bästa möjliga erbjudande för kunderna.

Elmarknaden är mer föränderlig och oförutsägbar än tidigare. Genom sammanslagningen samlar vi vår kompetens och blir bättre rustade att möta framtidens elmarknad. Tillsammans kan vi fortsätta erbjuda och utveckla produkter, tjänster och digitala verktyg som hjälper dig som kund att följa och effektivisera din elanvändning.

Vilka är Fortum?
Chevron down

Fortum är Nordens största leverantör av el och el-relaterade tjänster och är en av de ledande leverantörerna i Sverige. Göta Energi ingick i koncernen Fortum, ett ledande energibolag som utvecklar och erbjuder våra kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfallshantering.

Vad innebär sammanslagningen för mig som tidigare varit kund hos Göta Energi?
Chevron down

Den 1 december 2023 gick ditt avtal automatisk över till Fortum, som är ditt nya elbolag. Det elavtal du hade hos Göta Energi fortsätter att gälla även hos Fortum – utan förändring i avtalsvillkoren. Du har behållit samma elnätsbolag som tidigare. Din första faktura från Fortum landar hos dig i januari och avser decembers elförbrukning.

Behöver jag som kund göra något?
Chevron down

Ditt avtal går automatiskt över till Fortum den 1 december, utan att du behöver göra någonting. Din faktura kommer att skickas på samma sätt som idag. Betalar du med autogiro, flyttas det automatiskt över.

Har jag bytt nätbolag också?
Chevron down

Nej, du har kvar samma nätbolag. Nätbolaget (eller elnätsbolaget) är det företag som transporterar el till din bostad genom ledningar, kraftstationer och kablar. Du väljer inte själv ditt elnätsbolag; det avgörs av var i landet du bor, då olika nätbolag äger olika elnät. Din nätägare ansvarar för underhåll och utveckling av elnät och elledningar som elen transporteras via.

Vilka fördelar får jag som kund hos Fortum?
Chevron down
 • Förutom att se och hantera dina fakturor, kan du dessutom sänka din elanvändning genom att följa och planera den med den kostnadsfria appen Mitt Fortum. Läs mer om Mitt Fortum appen här. Enkelt och bra, precis som du vill ha det!
 • Som kund hos Fortum får du 100% fossilfri el, det betyder att vi ser till att elen produceras från fossilfria energikällor som motsvarar din förbrukning. Det innebär mindre koldioxidutsläpp – utan att du behöver göra något! 
 • En ytterligare fördel är att vi samlar vår kompetens, våra tjänster och vår innovationskraft för att säkerställa det bästa möjliga erbjudandet till dig som kund. Tillsammans kommer vi exempelvis kunna investera mer i digitala verktyg och tjänster som hjälper dig som kund att följa och effektivisera din elanvändning.

  Behöver du hjälp, har frågor eller vill veta mer om Fortums produkter så kommer vi självklart att finnas här för dig precis som tidigare – med samma goda kundservice som hos Göta Energi!
Har mina avtalsvillkor ändrats?
Chevron down

Nej, du har samma villkor som tidigare, dvs. alla villkor som du hade hos Göta Energi gäller även nu när du är kund hos Fortum (såsom månadsavgift och bindningstid). Du hittar avtalsvillkoren för just ditt elavtal här: Avtalsvillkor för Fortum elhandel | Fortum

Vilka möjligheter att förbättra mitt elavtal och sänka min elanvändning finns på Fortum?
Chevron down

Sammanslagningen av Göta Energi och Fortum innebär flera fördelar för dig som kund. Du kommer bland annat få tillgång till Fortums kostnadsfria app Mitt Fortum där du, förutom att se och hantera dina fakturor, kommer kunna sänka din elanvändning genom att följa och planera den. Fortum ser dessutom till att elen produceras från fossilfria energikällor som motsvarar din förbrukning. Mindre koldioxid utsläpp – utan att du behöver göra något! Enkelt och bra, precis som du vill ha det.

En ytterligare fördel är vi samlar vår kompetens, våra tjänster och vår innovationskraft för att säkerställa det bästa möjliga erbjudandet till dig som kund. Tillsammans kommer vi exempelvis kunna investera mer i digitala verktyg och tjänster som hjälper dig som kund att följa och effektivisera din elanvändning.

Behöver du hjälp, har frågor eller vill veta mer om Fortums produkter så kommer vi självklart att finnas här för dig precis som tidigare – med samma goda kundservice som hos Göta Energi!

När får jag min första faktura från Fortum?
Chevron down

Din första faktura från Fortum är på väg och kommer landa hos dig i januari. Fakturan kommer komma några dagar senare jämfört med vad Göta Energis faktura gjorde. Notera att om du har låg förbrukning slås fakturorna samman och du debiteras endast när det ackumulerade beloppet överstiger 100 kr. 

Fakturan från Fortum skapas i mitten av varje månad och skickas ut månatligen på samma sätt som hos Göta Energi. Betalade du via autogiro, går detta automatiskt över till Fortum. Detta gäller även för dig som har e-faktura, Kivra eller e-postfaktura. 

Notera att elhandelsfakturan baseras på mätvärden som inkommer från elnätsbolaget. Ibland dröjer dessa vilket fördröjer elhandelsfakturan men vi skickar fakturan till dig så fort vi kan. 

Jag hade autogiro hos Göta Energi idag, behöver jag göra något?
Chevron down

Nej, du behöver inte göra något. Fortum blir automatiskt ny betalningsmottagare.

Ditt autogiromedgivande mot organisationsnummer 556193-5585 och bankgironummer 740-9302 (Göta Energi AB) kommer från och med 2024-01-04 att vara giltigt, men mot organisationsnummer 556549-0678 och bankgironummer 5233-9330 (Fortum Markets AB).

Ändras bankgironumret i samband med flytten till Fortum?
Chevron down

Ja, det stämmer att det är ett nytt bankgironummer till Fortum. Om du betalar via din internetbank behöver du uppdatera detta. Nya bankgironumret är 5233-9330. Du kan hitta all betalningsinformation (inkl. bankgironummer) på din faktura från Fortum. Fakturan kommer på samma sätt som den gjorde hos Göta Energi. 

Kommer fakturan att se annorlunda ut?
Chevron down

Ja, fakturan kommer att ha ett annat utseende men samma information kommer att finnas med. Du kommer att få en bilaga med din första faktura från Fortum som förklarar hur du läser den. 

Fakturan skickas ut varje månad.

Har jag samma leverans- eller betalsätt hos Fortum som jag hade hos Göta Energi?
Chevron down

Betalar du via autogiro, går detta automatiskt över till Fortum. Detta gäller även för dig som har e-faktura, Kivra eller e-postfaktura.

Vad händer med mina Bonustimmar?
Chevron down

Du fortsätter att samla timmar året ut. Vid årsskiftet stänger Bonustimmen ner och du samlar inga fler timmar. Självklart får du dina insparade Bonustimmar från 2023 som avdrag på fakturan i juli 2024 precis som vanligt, förutsatt att du är kvar som kund hos Fortum. I appen Mitt Fortum kan du se alla dina insparade timmar för 2023.

 

Har någonting ändrats med mina fördelsprodukter?
Chevron down

I de allra flesta fall har inga förändringar skett med de fördelsprodukter som tidigare fanns hos Göta Energi. Om förändring skett med just din fördelsprodukt har du blivit informerad om detta i separata utskick. Tveka inte att kontakta kundservice om du är osäker eller har frågor om just din fördelsprodukt!

Kommer jag fortfarande att kunna kontakta kundservice?
Chevron down

Ja. På Fortum har du fortfarande tillgång till samma goda kundservice som du har haft på Göta Energi. Fortum är Nordens mest utvalda elleverantör och kundsupport är ett lika högt prioriterat område hos Fortum som hos Göta Energi.

Kommer min förbrukningsdata överföras till Fortum?
Chevron down

Ja, förbrukningsdata för de senaste 12 månaderna kommer att föras över från Göta Energi och vara synligt i appen Mitt Fortum och på Mina sidor. 

 

När kan jag logga in på Mina sidor hos Fortum?
Chevron down

Nu! När du blev kund hos Fortum den 1 december fick du också tillgång till Mitt Fortum (Mina sidor hos Fortum). Mitt Fortum finns, förutom på Fortums hemsida, som en kostnadsfri app som du kan ladda ner Google Play eller App Store idag. Du loggar in tryggt med BankID.

Förutom att se och hantera dina fakturor, kan du dessutom sänka din elanvändning genom att följa och planera den i appen. Du kan dessutom betala fakturorna med Swish om du vill. Utforska Mitt Fortum idag om du inte redan gjort det!

Hur skyddades mina personuppgifter i samband med sammanslagningen med Fortum?
Chevron down

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Fortum Markets har tagit över ansvaret för de personuppgifter som behandlats i samband med att du har varit kund hos Göta Energi. Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur dina personuppgifter behandlas här: Fortums integritetspolicy.

Har jag tillgång till samma verktyg och tjänster som jag hade hos Göta Energi, efter sammanslagningen med Fortum?
Chevron down

Ja, en av fördelarna med sammanslagningen är att vi samlar vår kompetens, våra tjänster och vår innovationskraft för att säkerställa det bästa möjliga erbjudandet till dig som kund. Tillsammans kommer vi exempelvis kunna investera mer i digitala verktyg och tjänster som hjälper dig som kund att följa och effektivisera din elanvändning.

Nu när du är kund hos Fortum får du bland annat tillgång till Fortums kostnadsfria app Mitt Fortum där du, förutom att se och hantera dina fakturor, kan sänka din elanvändning genom att följa och planera den. Du får även tillgång till Mitt Fortum via hemsidan.

Behöver du hjälp, har frågor eller vill veta mer om Fortums produkter så finns vi här för dig – med samma goda service som du hade hos Göta Energi!

Kommer jag i fortsättningen få utskick (mail och brev) från Fortum?
Chevron down

Ja, du kommer efter den 1 december att få kommunikation från Fortum istället för Göta Energi.

Jag har bindningstid på mitt avtal från Göta Energi, gäller bindningstiden även hos Fortum?
Chevron down

Vid sammanslagningen av Göta Energi och Fortum behåller du det elavtal du har idag, utan förändring i avtalsvillkoren. Det sker automatiskt och du behöver inte göra något.

I dina avtalsvillkor står det att Göta Energi har rätt att överlåta avtalet på annan part inom Fortumkoncernen. Besök gärna denna sida för att läsa mer i avtalsvillkoren: Avtalsvillkor för Fortum elhandel | Fortum

Jag blev nyligen kund hos Göta Energi, vad händer med min prisgaranti på 12/24 månader?
Chevron down

Prisgarantin har varit ett kundlöfte för Göta Energi och för oss är det viktigt att hålla det vi lovat. Prisgarantin gäller därmed för Göta Energis nya kunder enligt det som står i villkoren för Prisgarantin, även efter sammanslagningen med Fortum.

Göta Energi AB:s nykundsgaranti för privatkunder. 

Mitt avtal hos Göta Energi har bindningstid, kan jag teckna elavtal hos Fortum redan nu?
Chevron down

Inte riktigt än, men efter den 1 december 2023 kan du höra av dig till kundservice för att byta till Fortums elavtal. Just nu håller vi på att slå samman våra datasystem och kan tyvärr inte flytta över ditt elavtal till Fortum på förhand.

Hur kan Fortum garantera att jag har 100% fossilfri el?
Chevron down

Fortum ser till att elen produceras från fossilfria energikällor som motsvarar din förbrukning. Detta gör man genom att köpa så kallade ursprungsgarantier. Vilka energikällor som används för att producera den el som just du som kund använder varierar beroende på tillgång och efterfrågan.

Läs mer om ursprungsgarantier här.

Jag har precis fått ett brev om att mitt avtal löper ut och att jag ska få ett nytt avtal med start 1 november. Gäller den informationen fortfarande eller påverkas detta av sammanslagningen av Göta Energi och Fortum?
Chevron down

Allt är i sin ordning; informationen i brevet om att ditt avtal löper ut gäller. Du behåller det elavtal och de avtalsvillkor som du har hos Göta Energi när du automatiskt blir kund hos Fortum 1 december. Du behöver inte göra något.

Vad innebär det för mig som har tecknat elavtal med Göta Energi men som har avtal som startar efter 1 december 2023?
Chevron down

Ditt avtal börjar som planerat på bestämt uppstartsdatum, fast med Fortum som ditt nya elbolag. Det elavtal du har tecknat gäller utan någon förändring i avtalsvillkoren, och du behöver inte göra något. Du kommer att få ett separat brev från ditt elnätsbolag om bytet. När din elleverans från Fortum väl startar kommer du också kunna logga in i Mitt Fortum. 

Jag har fått en faktura från Göta Energi men när jag ska betala den står det att Fortum är mottagare av bankgironumret, vad beror det på?
Chevron down

Allt är i sin ordning om det står att Fortum är mottagare. Göta Energi integrerades i december under varumärket Fortum och i samband med det tog Fortum över Göta Energis bankgironummer. Det är numera Fortum som ska stå som mottagare till angivet bankgironummer.

Vad händer med fördelsprodukten Trippeltrygg?
Chevron down

Din fördelsprodukt Trippeltrygg har bytt namn till Trygghetspaketet, men ger precis samma skydd som tidigare. Inga förändringar har skett i avtalsvillkoren. Det enda som är nytt är hur du nyttjar försäkringen, vilket har kommunicerats i ett separat utskick till dig. Du ska framöver göra dina skadeanmälningar via en portal hos Fortum. Läs mer här: Trygghetspaketet - en extra trygghet i vardagen | Fortum

Jag har haft fördelsprodukten El-konto hos Göta Energi, vad händer med den nu i samband med sammanslagningen av Göta Energi och Fortum?
Chevron down

Ditt El-konto fungerar som vanligt när du är Fortumkund – däremot förs ditt saldo från Göta Energi inte över. Det innebär att du behöver nollställa det senast 29 februari 2024 med några få, enkla steg.

 1. Logga in på Mina sidor hos Göta Energi för att se ditt innestående El-kontosaldo. Du kan även se det på slutfakturan som skickas till dig i december. Observera att inga saldoutdrag skickas från oss kommande månader, du behöver själv ha koll på ditt saldo.
 2. Nollställ saldot senast 29 februari 2024, men helst tidigare för enkelhetens skull. Det går bra att dela upp betalningen – du behöver du inte betala hela summan på en och samma gång. Du hittar betalningsuppgifter på Mina sidor och på slutfakturan som skickas i december.
 3. Du kommer ha tillgång till Mina sidor hos Göta Energi i sex månader efter att du blivit Fortumkund. Det innebär att du kan se din innestående El-kontoskuld hos oss ända fram till 29 februari 2024, då den ska vara betald.
 4. Du kommer ha kvar ditt El-konto hos Fortum precis som tidigare, men med nollställt saldo. Allt kommer fungera som vanligt.
 5. Som kund hos Fortum skickas dina saldoutdrag i vanlig ordning med din elräkning fast från Fortum i stället, såklart. Enkelt!
Vad händer om jag inte nollställer saldot på mitt El-konto hos Göta Energi innan 29 februari 2024?
Chevron down

Om skulden på ditt El-konto hos Göta Energi inte är nollställt senast 29 februari 2024 går ärendet vidare till inkasso.

Jag har fått en kreditfaktura från Göta Energi, behöver jag göra något själv?
Chevron down

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt får du gärna ringa in till Kundservice för att uppge ditt kontonummer. På så sätt kan vi sätta in pengarna direkt på ditt konto vilket gör återbetalningen snabbare och smidigare för dig.

Hur kan jag se min aktuella El-kontoskuld efter sammanslagningen?
Chevron down

Efter sammanslagningen kommer du inte få ett månatligt kontoutdrag utan du behöver själv hålla koll på ditt saldo – detta görs enklast via Mina Sidor hos Göta Energi. Du har tillgång till Mina sidor hos Göta Energi i sex månader efter att du blivit Fortumkund. Det innebär att du kan se din innestående El-kontoskuld hos oss ända fram till 29 februari 2024, då den ska vara betald.

Hur länge har jag tillgång till Mina Sidor hos Göta Energi efter sammanslagningen?
Chevron down

Du har tillgång till Mina sidor hos Göta Energi i sex månader efter att du blivit Fortumkund.

Hos Göta Energi har jag haft fördelsprodukten ID-skydd DUO, vad hände med den i samband med sammanslagningen av Göta Energi och Fortum?
Chevron down

Som vi tidigare har informerat om i ett separat utskick kommer ID-skydd DUO, på grund av systembyte i samband med sammanslagningen, inte finnas kvar som tillval. Ändringen sker automatiskt och du behöver inte göra något. Vill du fortsätta skydda dig mot ID-kapning kan du istället teckna tjänsten ID-skydd Plus. Mer information hittar du på Fortums hemsida: ID-skydd Plus | Fortum

Hos Göta Energi har jag haft fördelsprodukten Kärnkraft, vad hände med den i samband med sammanslagningen av Göta Energi och Fortum?
Chevron down

Som vi tidigare har informerat om i ett separat utskick kommer du som kund hos Fortum få fossilfri el helt kostnadsfritt. Att producera och sälja fossilfri el är i fokus för Fortum och därför får alla Fortums kunder el från fossilfria energikällor. Din första faktura från Fortum landar hos dig i januari – på den kommer du att se att fossilfri el ingår kostnadsfritt i ditt elavtal. Ändringen sker automatiskt och du behöver inte göra något

Vilka energikällor som används för att producera den el som just du använder varierar beroende på tillgång och efterfrågan, läs mer här: Fossilfri el från Fortum | Fortum.

Vad händer med min intjäning av Norwegian CashPoints?
Chevron down

Vi arbetar tillsammans med Norweigan för att samarbetet ska fortsätta, om det blir någon förändring så kommer vi självklart att dela uppdateringarna om samarbetet.

Jag fick ett meddelande från mitt nätbolag att jag har valt Fortum som elleverantör, men jag har tecknat avtal med Göta Energi. Varför säger mitt nätbolag Fortum?
Chevron down

Meddelandet du fick från nätbolag är en generellt meddelande som skickas när du byter elbolag. Eftersom Göta Energi och Fortum gick ihop i december 2023 innebär det att avtalet du ingick med Göta Energi kommer starta upp hos Fortum. Du behåller det elavtal och de avtalsvillkor som tecknade med Göta Energi och du behöver inte göra något.

Håll koll på din elför­brukning med Mitt Fortum

Mitt Fortum är dina egna sidor där du kan logga in och ta del av infor­mation och tjänster såsom:

 • Jämföra din elanvändning med liknande hushåll
 • Se hur mycket el du använder och jämföra elanvändningen över tid
 • Betala fakturan med Swish
 • Se dina fakturor och få information om betalstatus och fakturaintervall
 • Få reda på vad i ditt hushåll som har störst inverkan på elräkningen
 • Följ elpriset i realtid och planera din elanvändning
 • Snabbt och smidigt teckna nytt elavtal vid flytt

Logga in på Mitt Fortum

Våra tilläggstjänster

Lås elpriset under utvalda perioder

Priskollen

Tilläggstjänst
 • För dig som har rörligt elpris men som samtidigt vill ha viss förutsägbarhet
 • Minst 1 månad i taget med möjlighet att binda elpriset igen
Elavtal med Priskollen

Försäkring för ditt elavtal

Trygghetspaketet

Tilläggstjänst
 • Ersätter dina utgifter för elräkning vid långvarig sjukdom eller arbetslöshet
 • Lägsta ersättning 2000kr/månad
Teckna med Trygghetspaket

Tillsammans för en renare värld

Miljöpaketet

Tilläggstjänst
 • 100% el från förnybara energikällor (sol, vatten eller vind)
 • Energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt
Elavtal med Miljöpaket