Blogg

Ståljätten gick över till 100% fossilfri el och sänkte samtidigt sina elkostnader

08 mars 2021, 13:19

Svetsare

Erasteel har som mål att sänka sina Co2-utsläpp och samtidigt sänka sina elkostnader. De gjorde därför en stor upphandling där Fortum gick ut som vinnare. Med unika behov kände Erasteel sig trygga med att Fortum vägledde dem genom en väldigt komplex marknad.

Erasteel är en stor spelare inom HSS-marknaden. Tack vare en lång historia och hängiven personal har Erasteel uppnått en hög kvalitet och erfarenhet av bearbetning av pulvermetallurgiska stål och höghastighetsstål. De har som policy att kontinuerligt investera i den senaste tekniken för att förbättra kvalitet, produktivitet och utveckla nya produkter för att uppfylla kundens behov. Med sina 8 produktionsanläggningar, 6 servicecenter och 12 kontor har de stora och unika behov av elektricitet.

En av Erasteels utmaningar var att de behövde en mer kostnadseffektiv och optimerad lösning gällande sin elanvändning. Därför gjorde de en stor upphandling där Fortum vann.

- Den avgörande faktorn till att vi valde att gå med Fortum var den enkla och transparanta lösningen för att säkra konsumtion baserat på vägledning från Fortums experter och att vi fick en väldigt öppen och nära relation med vår KAM, säger Henrik Lissåker, Finance Manager, Erasteel Kloster AB.

Erasteel har nu också börjat se över möjligheterna att delta på frekvensmarknaden, där Fortum har en tjänst som kan vara intressant för dem. Tjänsten heter Fortum Spring och har som mål att erbjuda lösningar så att företag ska kunna få betalt för flexibilitet när det gäller elkonsumtion. Läs mer om Fortum Spring här.

Erasteel använder Fortums online baserade verktyget Fortum Online för att få full kontroll på sin elkonsumtion och kostnader. I verktyget kan man bland annat se kostnads- och effektanalyser samt jämförelser mellan anläggningar och tidsperioder. Läs mer om Fortum Online.

Utöver detta köper Erasteel 100% fossilfri el från Fortum.

- Tack vare Fortum har vi nu möjlighet att optimera vår elanvändning och sänka vår elkostnad, samtidigt som de hjälper oss att nå vårt mål gällande Co2-utsläpp. Deras kundsupport och expertis hjälper oss att navigera på en väldigt komplex marknad, säger Henrik Lissåker.

Det nya partnerskapet har i korta drag resulterat i:

  • Enkel och transparent säkringslösning.
  • Månadsmöten med fokus på hur elmarknaden ser ut och vilka möjligheter den medför.
  • Lägre elkostnader och avgifter för Erasteel.
  • Nya möjligheter som handel på frekvensmarknaden.
  • 100% fossilfri el.

 

Vill ni också bli kund hos Fortum? Kontakta oss redan idag!